Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Zatwierdzenie ISO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Decyzjami nr NS/HK/1/18NS/HK/4/18 oraz NS/HK/25/18 zatwierdził system jakości badań wykonywanych przez Dział Analiz Laboratoryjnych Wodociągów Jaworzno sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34 w zakresie następujących oznaczeń normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Analizy fizykochemiczne:

 1. Azotany
 2. Azotyny
 3. Amonowy jon
 4. Barwa
 5. Chlorki
 6. Chlor wolny
 7. Glin
 8. Indeks nadmanganianowy
 9. Mangan
 10. Mętność
 11. pH
 12. Przewodność
 13. Magnez
 14. Siarczany
 15. Twardość ogólna
 16. Żelazo
 17. Ozon
 18. Chlor wolny (pomiary terenowe)

Analizy mikrobiologiczne:

 1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C
 2. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20C
 3. Bakterie grupy coli
 4. Escherichia coli
 5. Enterokoki
 6. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
 7. Pseudomonas aeruginosa