Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Regulowania opłat

Kasy przedsiębiorstwa ul. Św. Wojciecha 34

  • Poniedziałek – Piątek od 7:15 do 14:45
  • Czwartek od 7:15 do 16:45
Dodatkowo istnieje możliwość regulowania opłat w Banku Spółdzielczym w Jaworznie:
  • ul. Stojałowskiego 10,
  • ul. Grunwaldzka 54
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00     

Usługa jest bezpłatna. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Rachunki Bankowe

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem banków prosimy regulować na rachunki wskazane w fakturach. Każdy odbiorca wody ma indywidualny numer rachunku bankowego, którego ostatnie cyfry odpowiadają numerowi klienta w naszym systemie. Pozwoli to usprawnić rozliczenie wpłaty za świadczone Państwu usługi oraz uniknąć ewentualnych błędów.
  • PKO Bank Polski SA
    NR 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707