Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

18 milionów na modernizację oczyszczalni Jeleń Dąb.

To już jest pewne. Rusza kolejna przebudowa oczyszczalni. Tym razem zhermetyzowany i odnowiony zostanie układ mechaniczny i osadowy obiektu. Po podpisaniu umowy 6 września nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy.
Oczyszczalnia Jeleń Dąb, jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego Jaworzna. Zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń, pomiędzy drogą Jaworzno – Chełmek a rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do niej ponad 20 lat temu i od tego czasu pracuje nieprzerwanie.

Jej układ technologiczny, o charakterze mechaniczno – biologicznym, zajmuje obszar ok. 11,6 ha i może przyjąć 25 000 m3 ścieków na dobę. Ta liczba pozwala na przyjęcie ścieków z miasta oraz z nowo skanalizowanych dzielnic (Ciężkowic, Góry Piasku, Pieczysk, Długoszyna, Borów, Warpia, Jelenia Łęgu), a także z obecnie realizowanej sieci kanalizacyjnej w Byczynie.

W 2015 roku zmodernizowana, rozbudowana i częściowo uszczelniona została jej część biologiczna. Teraz przeprowadzony zostanie drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy.

Wartość inwestycji to ponad 18 mln złotych netto. Planowana kwota uzyskania dofinansowania to 13 mln zł netto. Głównym wykonawcą zadania jest firma Instal Warszawa, która na jego realizację ma 24 miesiące. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb jest jednym z kontraktów VI fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Uwaga na nieprawdziwe informacje

Otrzymaliśmy od mieszkańca informację, iż odebrał telefonicznie komunikat o skażeniu wody w Jaworznie. Uspokajamy i wyjaśniamy. Woda na terenie naszego miasta jest bezpieczna i zdatna do spożycia. Woda produkowana na terenie jaworznickich ujęć, w sieci oraz bezpośrednio u odbiorców podlega stałej kontroli.

Próbki wody, regularnie pobierane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie oraz przez wewnętrzne laboratorium Wodociągów Jaworzno, nie wykazały żadnych przekroczeń fizyko i mikrobiologicznych.

Na terenie Jaworzna woda produkowana jest na czterech ujęciach głębinowych – Jarosław Dąbrowski, Dobra, Galmany, Bielany, a od września 2013 roku także na ujęciu powierzchniowym Piaskownia. Kontrola produkowanej i uzdatnionej wody prowadzona jest na każdym etapie. Próbki pobierane są i badane na wodzie surowej, wodzie uzdatnionej wychodzącej z ujęcia, w sieci oraz u odbiorców w kilkudziesięciu miejscach na terenie miasta. Dodatkowo ujęcie Piaskownia posiada czujnik substancji ropopochodnych, który w przypadku wykrycia minimalnych, niepożądanych zjawisk w wodzie ujmowanej z Kanału Centralnego zatrzymuje całe ujęcie. Mało tego, powierzchniowa woda surowa poddawana jest laboratoryjnej kontroli oraz przechodzi przez system biomonitoringu – małże słodkowodne, których czuły organizm szybko reaguje na ewentualne zmiany zachodzące w wodzie. Do tego dochodzi ekologiczny sposób filtracji i dezynfekcji wody poprzez ozonowanie i prześwietlanie lampami UV.

Jako jedna z nielicznych firm w kraju posiadamy mobilny system ozonowania, czyli system do dezynfekcji sieci wodociągowej przy użyciu ozonu w terenie. Ozon jest powszechnie stosowaną substancją do uzdatniania wody. Jego zaletą jest przyjazne dla środowiska działanie. Wszelkie niepożądane substancje oraz mikroorganizmy są niszczone poprzez utlenianie, a sam ozon powraca do postaci czystego tlenu.

Dlatego jeszcze raz podkreślamy, iż rozpowszechniane wiadomości są nieprawdziwe, a jakość wody w Jaworznie jest bezpieczna i zgodna Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda pod specjalnym nadzorem

Żadna woda nie jest tak kontrolowana, co woda z kranu. I to jest zupełna prawda. Woda, zanim trafi do naszych kranów, musi przejść złożony proces uzdatniania i kontroli oraz spełniać surowe wskaźniki jakościowe zapisane w rozporządzeniu ministra zdrowia. Dodatkowo nad jakością wody w mieście czuwa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, czyli Sanepid. W samym 2017 roku laboratorium analityczne prowadzone przez wyspecjalizowany personel jaworznickich wodociągów wykonało blisko 35 tysięcy analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Jaworznicka woda była nawet badana przez Greenpeace w laboratorium w Exeter, metodykami znacznie czulszymi niż te stosowane w Polsce.

O wodzie z kranu mamy zwykle złe zdanie. To efekt naszych wieloletnich doświadczeń z czasów PRL-u, gdy z kranów leciała woda źle pachnąca i jeszcze gorzej smakująca. To wówczas kranówkę uznaliśmy za produkt niezdatny do picia. Tymczasem dzięki licznym inwestycjom i technologiom dzisiejsza kranówa jest zupełnie inna niż ta sprzed lat. Można ją spożywać bezpośrednio z kranu. W swoim składzie posiada składniki mineralne takie jak: sód, potas, wapń, magnez, żelazo, często w ilościach większych niż markowe wody butelkowe.

Na terenie Jaworzna woda produkowana jest na czterech ujęciach głębinowych – Jarosław Dąbrowski, Dobra, Galmany, Bielany, a od września 2013 roku także na ujęciu powierzchniowym Piaskownia. Kontrola produkowanej i uzdatnionej wody prowadzona jest na każdym etapie. Próbki pobierane są i badane na wodzie surowej, wodzie uzdatnionej wychodzącej z ujęcia, w sieci oraz u odbiorców w kilkudziesięciu miejscach na terenie miasta. Dodatkowo ujęcie Piaskownia posiada czujnik substancji ropopochodnych, który w przypadku wykrycia minimalnych, niepożądanych zjawisk w wodzie ujmowanej z Kanału Centralnego zatrzymuje całe ujęcie. Mało tego, powierzchniowa woda surowa poddawana jest laboratoryjnej kontroli oraz przechodzi przez system biomonitoringu – małże słodkowodne, których czuły organizm szybko reaguje na ewentualne zmiany zachodzące w wodzie. Do tego dochodzi ekologiczny sposób filtracji i dezynfekcji wody poprzez ozonowanie i prześwietlanie lampami UV. Tak więc, jak można zauważyć, przez kilkadziesiąt lat zmienił się sam proces uzdatniania, jak i kontroli kranówy. Do tego poczynione zostały liczne inwestycje. W samym Jaworznie przeznaczono grube miliony na wymianę sieci oraz zabudowę nowoczesnej infrastruktury do uzdatniania wody.

Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca wody z kranu. Pojawiający się biały osad w czajniku i na armaturze to nie oznaka złej jakości wody. To związki wapnia i magnezu, wytrącające się podczas gotowania. Widząc go, często pomstujemy na naszą wodę i nierzadko na wodociągi. Jednak czy słusznie? W przeciwnym razie spożywalibyśmy wodę jałową, pozbawioną wszelkich substancji odżywczych.

Należy także wspomnieć, iż na końcową jakość wody duży wpływ ma stan instalacji wewnętrznej w budynku wielolokalowym czy bloku. Za tę instalację w całości odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca budynku. Dla zainteresowanych, na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl w zakładce „Jakość Wody” znajduje się informacja dotycząca podstawowych wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.

Spiesz się! Dotacja czeka!

W Jeleniu Łęgu powstają pierwsze przyłącza kanalizacyjne. Kto jeszcze nie złożył wniosku o wycenę przyłącza, ma na to czas do 31 sierpnia br. Złożenie wniosku w tym terminie daje gwarancję przygotowania bezpłatnej wyceny, budowy przyłącza jeszcze w tym roku, a co najważniejsze pozyskania dotacji z UM (50% wartości przyłącza, jednak nie więcej niż 2 000 zł). Dodatkowo Wodociągi na swoje usługi związane z wykonaniem przyłącza dają 10 lat gwarancji, rozkładają płatności na 12 nieoprocentowanych rat oraz zapewniają obsługę geodezyjną. Wnioski do pobrania na naszej stronie internetowej oraz bezpośrednio w siedzibie spółki przy ul. św. Wojciecha 34 (Dział Sieci pokój 1.6 ) tel. 32 318 61 40.

Kanalizacja i odtworzenia na Byczynie

Byczyna wciąż jest terenem wielkiej budowy, jednak już ze znacznymi i widocznymi postępami. Od strony Gwardzistów, gdzie pracują ekipy firmy Wolimex, ulice takie jak Potokowa, Astrów, Bruna, Chryzantemowa i Żukowa przygotowywane są pod ułożenie nawierzchni. Natomiast w ulicy Tulipanowej i Krakowskiej wciąż prowadzone są prace instalacyjne, związane z budową i ułożeniem kanalizacji sanitarnej.

Po drugiej stronie pracownicy firmy Omega rozpoczęli natomiast budowę kanalizacji wraz z osadzeniem pompowni w ulicy Laskowiec. Do asfaltowania przygotowywana jest ulica Kaczeńców. Ułożenie nowej warstwy asfaltu umożliwi przywrócenie na tej ulicy pełnego transportu komunikacyjnego. Nowy asfalt pojawi się także w ulicach: Grażyny, Anny, Krystyny, Małgorzaty, Elżbiety, Bożeny. Jednak zanim to nastąpi, brygady Wodociągów Jaworzno dokonają wymiany w tych ulicach przyłączy wodociągowych znajdujących się w zakresie pasa drogowego. Szacuje się, że blisko 50 przyłączy wymienionych zostanie do połowy sierpnia.

Termin oddania wszystkich prac realizowanych dla ponad 3 500 mieszkańców to listopad br. Jednak możliwość podłączenia, włączenia swojej posesji do sieci sanitarnej poprzez budowę przyłącza, mieszkańcy zyskają w 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.