Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Wzbogacony system uzdatniania

Dwustopniowa filtracja, system ozonowania i dezynfekcji od 2013 roku działa na ujęciu Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Teraz dodatkowo, dla podniesienia jakości wody, układ uzdatniania wzbogacony zostanie o odwróconą osmozę.

Ujęcie Jarosław Dąbrowski stanowi szyb kopalniany o głębokości 102 m. Pobór wody z ujęcia kształtuje się w granicach 1000 m3/dobę. W większości ujęcie zaopatruje w wodę mieszkańców os. Jeleń i Byczyna. Od 2004 roku na ujęciu funkcjonowały tzw. odżelaziacze, składające się ze złoża braunsztynowo – żwirowego. Złoże stanowiło naturalny filtr, który wypłukiwał znajdujące się w nadmiarze, związki żelaza oraz manganu. W 2013 roku odżelaziacze zostały zastąpione systemem aeracji, dwustopniową filtracją na filtrach piaskowo-żwirowych, a dodatkowo zabudowano urządzenia do ozonowania oraz dezynfekcji wody za pośrednictwem lamp UV i podchlorynu sodu. Teraz do układu dodany zostanie zestaw odwróconej osmozy.

Zadaniem projektowanego i budowanego układu będzie mieszanie wody surowej z wodą demineralizowaną. Wpłynie to na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz obniży twardość ogólną wody – wyjaśnia Technolog Wody jaworznickich wodociągów Sylwia Kręcichwost.

Jednym słowem modernizacja ma poprawić i podnieść jakość fizykochemiczną produkowanej wody. Prace koncepcyjne i projektowe zostały zakończone. Od połowy lipca główny wykonawca, firma Instal z Krakowa, rozpoczyna swoje roboty od budowy instalacji zewnętrznych oraz budowy płyty betonowej pod nowe zbiorniki. Kolejny etap to kompletowanie i montaż urządzeń, a następnie ich kalibracja. W czasie przeobrażeń ujęcie będzie normalnie funkcjonowało i produkowało wodę. Roboty związane z rozbudową i włączeniem nowego układu technologicznego zakończą się w grudniu 2018 r. Modernizacja układu technologicznego będzie kosztowała blisko 1 mln zł.

 

Nowa sieć na Łubowcu

Końca doczekały się prace związane z wymianą sieci wod-kan w osiedlu Łubowiec. Na tym osiedlu Spółka wodociągowa wydała blisko 1,7 mln zł na nową infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. W okresie od jesieni 2017 roku do czerwca 2018 roku, stare rurociągi zostały wymienione w takich ulicach jak: Wyspiańskiego, Łubowiec, Sucharskiego, Hałdy, Wybickiego. Łącznie ponad 2 kilometry wodociągu i 2 kilometry kanalizacji dla 100 gospodarstw. Przeprowadzone prace mają znacznie usprawnić proces dostarczania wody, a także proces odpływu ścieków instalacjami sanitarnymi do Oczyszczalni Jeleń Dąb.

Wielka wymiana na Gigancie

W Osiedlu Gigant rozpoczyna się przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na tym mocno uzbrojonym terenie, gdzie funkcjonuje rozbudowany układ sieci podziemnych, wymieniona zostanie instalacja wodociągowa o łącznej długości ponad 1 300 metrów.

Przebudowa prowadzona będzie w ścisłej zabudowie budynków wielolokalowych, pod nawierzchnią asfaltową, chodnikami i wjazdami z kostki betonowej oraz częściowo w terenie zielonym. Większość prac wykonywana będzie przewiertami, w sposób bezwykopowy. Zakres inwestycji przewiduje wymianę wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszczących się m.in. przy ulicy: Piekarskiej, Bogusławskiego, Tęczowej, Granitowej, Bursztynowej.

Koszt modernizacji wraz z dokumentacją projektową to 0,5 mln zł. Termin zakończenia prac szacowany jest na jesień 2018 r.

Mapy budowy kanalizacji w Dąbrowie Narodowej

Spółka Wodociągi Jaworzno jest już w posiadaniu projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla Dąbrowa Narodowa. Budowa ma być realizowana w latach 2019 – 2020. Już teraz zainteresowani mieszkańcy, mogą zapoznać się z jej przebiegiem na internetowych mapach, które dostępne są na stronie http://kanalizacja.jaworzno.pl/faza6/

Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 700 posesji. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „ Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

 

Kanalizacja Jeleń Rynek

Kanalizacja w Łęgu czeka na odbiór, a tymczasem w Jeleniu ruszyła kolejna inwestycja. Wokół rynku rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianą instalacji wodociągowej. Łącznie zaprojektowany i wymieniony zostanie 4 kilometrowy odcinek wodociągu w ulicach: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Celników. Jeśli chodzi o kanalizację to 3 kilometrowy rurociąg sanitarny powstanie m.in. w ulicy: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Sulińskiego. Ta trzymilionowa inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2019 roku.