„Rynek od. Nowa”. Budowa wodociągu na ulicy Sienkiewicza

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do kolejnego zadania wchodzącego w skład projektu „Rynek od. Nowa”. Po zmodernizowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Sławkowskiej rozpoczęte zostają kolejne prace, tym razem związane z budową wodociągu na ulicy Sienkiewicza.
Budowa rurociągu na odcinku 113 metrów od strony ulicy Sienkiewicza ma w przyszłości zapewnić dostarczenie wody pitnej do budynków znajdujące się w ścisłym centrum miasta. Bowiem w założeniach koncepcyjnych obecna sieć wodociągowa biegnąca pod płytą rynku, ma zostać wyłączona z użytkowania.
„Rynek od. Nowa”. Budowa wodociągu na ulicy Sienkiewicza
€35.00

Czytaj dalej

Sieć wodociągowa na os. Sigma w przebudowie


Już niebawem mieszkańcy jednorodzinnych budynków mieszczących się przy ulicy Długoszyńskiej będą mogli indywidualnie rozliczać się z dostawcą wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do budowy nowego odcinka sieci wodociągowej biegnącego wzdłuż ulic osiedlowych. Każda z ponad 42 nieruchomości zyska własny przyłącz oraz własne urządzenie pomiarowe.
Obecnie istniejące budynki jednorodzinne w os. Sigma przy ulicy Długoszyńskiej zaopatrywane są w wodę pitną jednym rurociągiem ze wspólnym wodomierzem dla wszystkich odbiorców wody w/w osiedla.
Sieć wodociągowa na os. Sigma w przebudowie
€15.00
€10.00

Czytaj dalej

Zlewnia Szczakowa. Będą utrudnienia w ruchu na ul. Batorego


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi zaawansowane prace w ramach rozpoczętej inwestycji w rejonie ulicy Batorego. Zadanie związane z przerzutem ścieków ze zlewni Jaworzno Szczakowa do zlewni oczyszczalni Jeleń Dąb ma rozwiązać dotychczasowy problem odprowadzania ścieków do pobliskich rzek. Wartość ekologicznego przedsięwzięcia finansowanego przy udziale gminy szacowana jest na blisko 10 mln.
Obecnie powstały ponad 3 metrowe wykopy, w których kolejno układane i zgrzewane są rury. Jest to początek prac przy budowie kolektora oraz przygotowanie terenu pod budynek tłoczni ścieków ogólnospławnych - mówi Sławomir Grucel z MPWiK
Zlewnia Szczakowa. Będą utrudnienia w ruchu na ul. Batorego
€25.00
Color:

Czytaj dalej

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Chełmońskiego – Boczna


Kilka dni temu MPWiK rozpoczął prace związane z rozbudową sieci wodociągowej. Nowo budowany rurociąg, którego długość ma osiągnąć 270 metrów, tworzony jest na użytek przyszłych oraz obecnie powstających budynków jednorodzinnych w ul. Chełmońskiego – Boczna. To druga tego typu inwestycja prowadzona przez przedsiębiorstwo w rejonie Szpitala Miejskiego oraz druga z zakresu dozbrajania terenu w media podstawowe, bowiem od marca, po przeciwnej stronie, budowana jest przez MPWiK infrastruktura dla JTBS.
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Chełmońskiego – Boczna
€25.00

Czytaj dalej

Powstaje 150 metrów skorygowanej kanalizacji


Wykonywany jest jeden z końcowych etapów związanych z tworzeniem podstawowej infrastruktury dla lokali JTBS. Firma pracująca na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie przystąpiła do budowy przeprojektowanego odcinka kanalizacji, który w pierwotnej wersji nakazywał lokalizację mediów w pasie zieleni. Wiązało się to z niepożądanym wycięciem licznego drzewostanu w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
Obecnie uzyskane i wypracowane alternatywne i ekologiczne przejście kolektora ściekowego, zamiast w pasie zieleni lokalizowane jest w pasie drogowym.
Powstaje 150 metrów skorygowanej kanalizacji
€25.00

Czytaj dalej