Zmiana numeru konta bankowego


Zgodnie z umową z dnia 09.05.2008r. o Świadczeniu Bankowej Usługi Przetwarzania i Identyfikacji Wpłat Masowych „TransCollect”, zawartą pomiędzy Bankiem BPH SA, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie informujemy, iż od dnia 01.06.2008 nastąpiła zmiana konta bankowego dla klientów indywidualnych.
Tym samym budowa numerów rachunków oraz zasady ich generowania będą tworzone według obecnego schematu z niewielkimi zmianami.

Czytaj dalej

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II kwartale 2008r.


Mieszkańcy Jaworzna zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęć miejskich: „Galmany”, „Dobra”, „Jarosław Dąbrowski” oraz z ujęć spoza terenu miasta Katowic, Chrzanowa oraz Sosnowca. Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna w II kwartale 2008 roku spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Czytaj dalej