Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Kanalizacja Jeleń Rynek

Kanalizacja w Łęgu czeka na odbiór, a tymczasem w Jeleniu ruszyła kolejna inwestycja. Wokół rynku rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianą instalacji wodociągowej. Łącznie zaprojektowany i wymieniony zostanie 4 kilometrowy odcinek wodociągu w ulicach: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Celników. Jeśli chodzi o kanalizację to 3 kilometrowy rurociąg sanitarny powstanie m.in. w ulicy: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Sulińskiego. Ta trzymilionowa inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2019 roku.

Już po raz czwarty cena wody bez zmian

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 12 marca bieżącego roku złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach nowy wniosek taryfowy. Przygotowany dokument taryfowy, został pozytywnie przyjęty przez regulatora rynku usług wodnych. Zatwierdzona na okres 3 lat i obowiązująca od 22 maja br. na terenie Jaworzna taryfa, utrzymuje cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na obecnym poziomie.

Lp. Wyszczególnienie Cena/Stawka opłat Jednostka miary
Netto (bez VAT) Brutto (z VAT)*
0 1  2  3  4
1 Cena za dostarczoną wodę 4,84 5,23 zł/m3
2  Cena za odprowadzone ścieki  8,29 8,95  zł/m3 
3  Opłata abonamentowa za rozliczenie
 pobranej wody
 2,16  2,33*  zł/odbiorcę/m-c
4  Gotowość dostarczania wody  7,26 7,84  zł/odbiorcę/m-c
5  Gotowość odprowadzania ścieków  2,00 2,16 zł/odbiorcę/m-c

* w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.

Tak skalkulowana i przyjęta taryfa jest akceptowalna przez mieszkańców, a także zapewnia na chwilę obecną pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych na niepogorszonym poziomie, a także umożliwia zabezpieczenie środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych – tłumaczy Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Pomimo stałej od lat ceny wody (w 2014 roku została ona w Jaworznie obniżona o 16 groszy), Spółka wodociągowa wciąż inwestuje i modernizuje infrastrukturę wod-kan. W ostatnich 7 latach za ponad 300 mln zł wodociągi zmodernizowały obiekty techniczne oraz wybudowały ponad 150 km sieci wod-kan. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ulicy Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, wyremontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże, os. Stałym, Łubowcu, os. Skałka. Zmodernizowano głębinowe ujęcia wody pitnej oraz wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. W latach 2012 – 2018 powstało 110 km kanalizacji w 7 dzielnicach (Pieczyskach, Ciężkowicach, Długoszynie, Górze Piasku, Warpiu, Borach i Jeleniu Łęgu) dla blisko 15 tysięcy mieszkańców.
Spółka ma w planach realizację kolejnych milionowych inwestycji m.in. kanalizację w Byczynie, Dąbrowie Narodowej, a także wymianę sieci wodociągowej w Ciężkowicach. Natomiast do 2021 roku zamierza stworzyć układ sanitarny w dzielnicy: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna.

Konferencja podsumowująca prace w Jeleniu Łęgu

Po ponad 20 miesiącach intensywnych prac, wybudowaniu 9 km kanalizacji dla 1200 mieszkańców, przekopaniu 44 160 m3 ziemi, posadowieniu 336 studni o łącznej głębokości ponad 1 kilometra i po ułożeniu około 23 700 m2 nawierzchni asfaltowej przyszedł czas na uroczyste zakończenie piątej fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

Konferencja z udziałem Prezydenta Miasta Pawła Silberta, Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego, Zarządu Wodociągów Jaworzno sp. zo. o. oraz jej pracowników, a także z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych oraz wykonawców, odbyła się 15 maja w Domu Kultury w Jeleniu.

To jak obecnie wygląda Jaworzno, jest efektem wieloletniej pracy zespołu ludzi. Od lat duży nacisk kładziemy na rozwój infrastruktury oraz przyciągnięcie nowych mieszkańców, inwestorów do Jaworzna. By to osiągnąć, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura techniczna. Wyszliśmy z założenia, że takie miasto jak Jaworzno musi posiadać swój niezależny system sanitarny, a i jego mieszkańcy mają prawo w dwudziestym pierwszym wieku do korzystania z kanalizacji. Tak powstał pomysł, który w 2011 roku został wdrożony w postaci projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wtedy ruszaliśmy z pierwszą fazą i kanalizowaliśmy północne dzielnice takie jak: Pieczyska, Ciężkowice, Góra Piasku i nieskromnie, po cichu myśleliśmy o drugiej fazie. Dzisiaj z ogromną radością i sukcesem kończymy już piąty etap tego projektu – mówił podczas swojego wystąpienia Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Natomiast Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Pan Józef Natonek dziękując pracownikom, wykonawcom podsumował - W okresie ostatnich siedmiu lat dzięki sprawnej strategii oraz unijnemu wsparciu, w mieście zrealizowano projekty kanalizacyjne o wartości ponad trzystu milionów złotych. Wybudowaliśmy ponad sto kilometrów kanalizacji dla piętnastu tysięcy mieszkańców. A teraz z kanalizacji będą mogli skorzystać mieszkańcy osiedla Jeleń Łęg. Oprócz kanalizacji zmodernizowaliśmy również oczyszczalnie i od podstaw stworzyliśmy nowe ujęcie wody pitnej Piaskownia. Dzisiaj celebrujemy nasz mały sukces, ale od jutra znów zabieramy się do pracy. Mamy kolejne plany, cele, osiedla i ulice do skanalizowania.

Na uroczystości odczytany został również list gratulacyjny, jaki wystosowała Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pani Ewa Kamieńska – Z okazji uroczystości pozwalam wyrazić swoje zadowolenie i satysfakcję z dobrze układającej się współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zaowocowała realizacją wielu ważnych inwestycji dla całej aglomeracji Jaworzna. Pragnę wyrazić ogromne zadowolenie, że dzięki wykorzystaniu środków europejskich zyskali Państwo nowoczesny i wydajny system wodno-kanalizacyjny, który zarówno służyć będzie wielu pokoleniom mieszkańców, ale również wpłynie znacząco na poprawę stanu środowiska całego regionu. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowiła niewątpliwie dla Państwa wielkie wyzwanie, dlatego słowa uznania składam wszystkim, którzy przyczynili się do jego szczęśliwego zakończenia.

Elementem kończącym konferencję, była wystawa, jaką Wodociągi Jaworzno wraz z mieszkańcami Jelenia Łęgu przygotowały w październiku 2017 roku pt. „Moja historia dzielnicy”. Wystawa jest zbiorem ponad czterdziestu zdjęć przedstawiających charakterystyczne miejsca Łęgu, Jelenia na przełomie IX i XX wieku. Na sztalugach znajdują się również fotografie szacowane na lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku oraz z bieżącego okresu. W ten sposób zaprezentowano, zestawiono dawne i współczesne zdjęcia dzielnicy Jeleń-Łęg, aby zobrazować, jak przed laty wyglądały miejsca, które wszyscy znają, kojarzą, a może i nawet pamiętają jeszcze z dzieciństwa, a jak teraz przy okazji budowy kanalizacji zmieniła się dzielnica.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

 

W Ciężkowicach „wiercą” wodociąg

Kanalizacja w Ciężkowicach od kilku lat już działa. Z tego faktu zadowoleni są mieszkańcy. Teraz rozpoczęły się prace związane z wymianą i modernizacją sieci wodociągowej. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Ciężkowickiej na odcinku ponad 3 km ruszyła końcem kwietnia. Jej koszt to blisko 2 mln zł. Zakres obejmuje ułożenie sieci od ulicy Botanicznej do skrzyżowania z ulicą Księdza Mroczka.

Wymiana wodociągu prowadzona jest metodą bezwykopową w terenie zielonym, pod nawierzchnią asfaltową, chodnikami i wjazdami z kostki betonowej. Nie wiąże się ona z wycinką drzew. Obserwowana wycinka i regulacja drzew, prowadzona była przez operatora energetycznego, czy też telekomunikacyjnego – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel i jak dodaje – wybór metody bezwykopowej związane było m.in. z urbanistycznymi uwarunkowaniami tej ulicy. Dzięki przewiertom wykonamy mniej wykopów otwartych.

Tym samym mieszkańcy oraz kierowcy mogą liczyć na mniejszą niż dotychczas liczbę zwężeń oraz mniejszą ingerencję w nawierzchnię drogi. Nie oznacza to jednak, że ich nie będzie, a w rejonie pobocza nie napotkamy koparek i wywrotek. Udając się tą drogą do Ciężkowic należy więc zachować stosowną prędkość oraz uwagę. Całość prac ma być zakończona w listopadzie br.

Kanalizacja zgodnie z planem.

Niebawem mieszkańcy osiedla Byczyna będą korzystać z kanalizacji miejskiej. Prace są w toku, co jest odczuwalne poprzez czasowe ograniczenia w ruchu, objazdy i dźwięki koparek. Jednak niebawem to się zmieni. Tam, gdzie rury sanitarne zostały już zakopane, ruszają stopniowe odtworzenia nawierzchni.

W Byczynie ułożonych zostało już ponad 30 kilometrów kanalizacji oraz 19 km sieci wodociągowej. Jest to łączna suma wykonanych prac dwóch firm pracujących przy tym kontrakcie – firmy Omega i firmy Wolimex. Planowo do listopada 2018 prace mają zostać zakończone. Wodociągi, jako główny inwestor liczą, że do tego czasu w Byczynie nastanie budowlana cisza, drogi zostaną odtworzone a zakopane pod ziemią rury kanalizacyjne gotowe do przyjęcia i odprowadzania ścieków z prywatnych posesji wprost do oczyszczalni.

Obecnie, ostatnie prace kanalizacyjne przez firmę Wolimex prowadzone są na ulicy Gwardzistów. Na pozostałych ulicach zostały one praktycznie zakończenie. W maju pracownicy firmy ulice, które znajdują się w rejonie Gwardzistów, będą przepinać na nową sieć wodociągową. Natomiast od czerwca w planach wykonawcy są prace odtworzeniowej renowacyjne nawierzchni, czyli układanie naruszonej kostki, czy też rozcielanie asfaltu. Natomiast po drugiej stronie, jeśli chodzi o pracę firmy Omega, to udało się już otworzyć nawierzchnię m.in. na ulicy Abstorskich, Rewolucjonistów i Rapackiego i przywrócić kursowanie autobusów PKM. Same prace instalacyjne prowadzone są w ulicy Korczyńskiego i Pszenicznej. Firma Omega również stopniowo szykuje się do prac odtworzeniowych- tłumaczy rzecznik jaworznickich wodociągów Sławomir Grucel.

W związku z powyższym poruszając się po wspomnianych ulicach, wciąż należy stosować się do obecnie panujących warunków i obowiązującego oznakowania pionowego. Inwestycja w Byczynie jest historycznym i ważnym zadaniem. Konsekwentnie zaplanowanych i realizowanym. Dla 3500 mieszkańców powstaje tu ponad 35 km kanalizacji oraz nowa sieć wodociągowa. Jednym słowem zapowiadana niespełna 3 lata temu przez wodociągi i władze miasta inwestycja doszła do skutku. Nie jest ona przysłowiowymi „gruszkami na wierzbie”, czy też obietnicami składanymi bez pokrycia. W 2010 rozpoczęliśmy pierwsze zadania kanalizacyjne w dzielnicy Pieczyska, następnie w Górze Piasku, Ciężkowicach, Długoszynie, a potem w osiedlu Bory i Warpie. Kończymy kanalizację w os. Jeleń Łęg. Projektujemy kanalizację dla Dąbrowy Narodowej. Nasze plany są takie, aby dostępem do kanalizacji objąć wszystkie dzielnice Jaworzna. Mamy już koncepcję, a niebawem i projekt skanalizowania następnych osiedli takich jak Cezarówka Dolna, Górna, Wilkoszyn czy też Jeziorki. Wiemy, że i tam kanalizacja jest potrzebna i mocno oczekiwana przez mieszkańców – dodaje Grucel.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.