Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Wodociągowe plany na 2019 rok

Z Nowym Rokiem z nowym, pewnym krokiem. Nasze wodociągowe plany i założenia inwestycyjne na 2019 rok już się ukształtowały i nabrały następującej formy.

Oprócz trwającej i prowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb, ważnym i kluczowym przedsięwzięciem będzie dokończenie inwestycji sanitarnej w Byczynie oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. W pierwszym kwartale 2019 ponownie ogłoszony zostanie przetarg na to nie małe zadanie. Zarówno Spółce, jak i mieszkańcom zależy, aby inwestycja w Dąbrowie została wykonana w terminie. Zakres zaprojektowanej kanalizacji obejmuje bowiem około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizację 19 kilometrów sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

W przedsiębiorstwie trwają również prace nad dokończeniem robót wodociągowych w osiedlu Podwale, w ulicy Ciężkowickiej, robót wod-kan w ulicy Wiosny Ludów i w rejonie Jeleń Rynek, a także nad kolejnym etapem wymiany sieci wodociągowej w os. Gigant. W nowych planach i zadaniach na rok 2019 znalazła się również budowa kanalizacji w ulicy Kruczej i Tylnej, Upadowej i Zubrzyckiego. Przygotowywane są również przedsięwzięcia projektowe mające na celu opracowanie projektów budowlano – technicznych pozwalających wybudować sieć sanitarną w osiedlu Cezarówka, Jeziorki, i Wilkoszyn. Przygotowanie projektu nie należy mylić z wykonaniem. To może nastąpić dopiero po 2021 roku.

W nowym roku, jednak nie wcześniej niż na wiosnę, ruszy proces i akcja podłączania mieszkańców osiedla Byczyna do kanalizacji sanitarnej. Sukcesywnie rozbudowywany będzie również system monitoringu sieci wodociągowej, dla lepszej kontroli i analizy przepływów wody produkowanej i wtłaczanej do sieci. Niezmiennie oprócz powyższych, cały czas spółka wodociągowa będzie produkować wodę dla mieszkańców oraz stać na straży jej jakości.

Minione wydarzania 2018 roku

Już za kilka godzin w nasze progi przybieży 2019 Rok. Zanim jednak zaczniemy snuć nowe plany i postanowienia, cofnijmy się jeszcze wstecz o kilka miesięcy, by przypomnieć najważniejsze wydarzenia i inwestycje realizować w jaworznickich wodociągach.

Nowa nazwa i nowe cele

Rok 2018 w wodociągach zaczął się z przytupem i z wielkimi zmianami. 17 stycznia 2018 roku zmianie uległa nazwa Spółki tj. z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Stara nazwa, zarówno pełna jak i jej skrót, na pewno nie należała do łatwych. Natomiast nowa nazwa Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. jest zapewne krótka, łatwa w wymowie i łatwa do zapamiętania. Nie zawiera specjalistycznych terminów określających specyfikę działalności spółki, a zamiast nich nazwę miasta w którym spółka działa. Po zmianie nazwy i pozytywnie zakończonych projektach kanalizacyjnych Władze miasta postawiły przed przedsiębiorstwem kolejne wyzwanie inwestycyjne. Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Jaworzno sp. z o. o., które miało miejsce 15 stycznia, Prezydent Miasta Paweł Silbert zatwierdził wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan, który nakłada na wodociągi zakończenie obecnych i kontynuację dalszych inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wod-kan w latach 2018 – 2021. Łączna wartość szacowanych i zapisanych w planie zadań to ponad 93 mln zł. Znalazły się w nim takie projekty jak: budowa nowej sieć kanalizacyjnej dla dzielnic: Dąbrowa Narodowa, Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna. Również sieć wodociągowa o łącznej długości 615 kilometrów ma wzrosnąć o kolejne 6 kilometrów. Plan rozwoju zakłada również utworzenie na terenie Jaworzna komputerowego modelu sieci wodociągowej, który pozwoli zarządzać m.in. produkcją wody na ujęciach własnych oraz pozwoli na jej manualne i automatyczne sterowanie.

Kanalizacji ciąg dalszy

Po tym dokumencie, wyznaczającym wodociągowcom kolejną drogę inwestycyjną, przyszedł czas na realizację jego pierwszego założenia – dokończenia obecnie prowadzonych inwestycji. Co stało się niespełna trzy miesiące po jego podpisaniu. W maju zakończone zostały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Jeleniu Łęgu. Prace te zakończyły się po ponad 20 miesiącach. W tym czasie wybudowano 9 km kanalizacji dla 1200 mieszkańców, przekopano 44 160 m3 ziemi, posadowiono 336 studni o łącznej głębokości ponad 1 kilometra i ułożono około 23 700 m2 nawierzchni asfaltowej. Na tą kanalizację mocno wyczekiwali mieszkańcy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych wnioskach i podłączeniach. Na całkowite zakończenie inwestycji kanalizacyjnej w Byczynie realizowanej dla 3500 mieszkańców trzeba jeszcze poczekać. Firma Omega swoją część już zakończyła. Firma Wolimex ze swoim kontraktem, a dokładnie z odtworzeniem nawierzchni, upora się do końca pierwszego kwartału 2019 r. Mawia się, że „Świat, czy też życie nie lubi próżni”, dlatego kończąc Byczynę firma ogłosiła i przygotowała przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej. Budowa ma być realizowana w latach 2019 – 2020. Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizacje 19 km sieci wodociągowej.

Inwestycje mniejsze i większe

Oprócz kanalizacji inwestycje 2018 roku kręciły się również wokół wodociągów i instalacji wodociągowych. Od maja 2018 prowadzone były prace związane z wymianą i modernizacją sieci wodociągowej na odcinku ponad 3 km w Ciężkowicach. Jej koszt to blisko 2 mln zł. W czerwcu w Osiedlu Gigant rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na tym mocno uzbrojonym terenie, gdzie funkcjonuje rozbudowany układ sieci podziemnych, wymieniona została instalacja wodociągowa o łącznej długości ponad 1 300 metrów. W lipcu natomiast wystartowała budowa i montaż za ponad 1 mln zł systemu odwróconej osmozy na ujęciu J. Dąbrowski. Notabene w listopadzie układ do odwróconej osmozy oraz ozonowania oglądała i podziwiała delegacja z Tanzanii. Natomiast w wakacje zakończyła się inwestycja związana z wymianą sieci wodociągowej w os. Stałym o łącznej długości 2 kilometrów. Powstała tam również nowa sieć sanitarna, a dokładnie w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Łącznie Spółka wydała na to zadanie 1,5 mln złotych. Trzeba dodać, że po zakończeniu inwestycji w Jeleniu Łęgu rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic znajdujących się w pobliżu Jeleńskiego Rynku. I tu znów dochodzimy do tematu kanalizacji. A raczej do miejsca gdzie pobrana i zużyta w gospodarstwach domowych woda trafia. Pisząc o wydarzeniach 2018 roku nie można pominąć tak ważnego faktu jaki miał miejsce we wrześniu 2018 r., a mianowicie przystąpienia do II etapu modernizacji Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. W 2015 roku zmodernizowana, rozbudowana i częściowo uszczelniona została jej część biologiczna. Teraz rozpoczął się drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy. Do tych wymienionych powyżej wydarzeń należy jeszcze dodać działania związane z budową prywatnych podłączeń kanalizacyjnych (podłączenie ponad 200 posesji z dzielnicy Jeleń Łęg), stałą produkcję wody pitnej (ponad 5 mln m3), obsługę radiowych odczytów wodomierzy (100% odbiorców, czyli około 15 tysięcy punktów rozliczeniowych posiada radiowe nakładki), montaż mobilnego zraszacza na Rynku oraz udział i promocja wody pitnej na jaworznickich imprezach miejskich. Ważnym punktem 2018 roku był również fakt, iż po raz czwarty z rzędu Spółka nie wprowadziła zmiany ceny wody, utrzymując ją na niezmienionym poziomie. Tak w telegraficznym, wręcz ekspresowym skrócie prezentował się odchodzący 2018 rok w wodociągach. Plany na 2019 również klarują się interesująco, o czym niebawem napiszemy.

W Wigilię wodociągi czynne do godz. 12:00

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. tj. w Wigilię Bożego Narodzenia, biura Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. czynne będą w godzinach od 7:00 do 12:00. W tym dniu bez zmian funkcjonować będzie pogotowie wodno – kanalizacyjne pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Jak zabezpieczyć instalację wodociągową przed zamrożeniem?

Przygotowując się na nadejście zimy warto pamiętać o zabezpieczeniu rur oraz węzła wodomierzowego. Minusowe temperatury mogą być przyczyną awarii, zamrożeń, a co za tym idzie, mogą skutkować niespodziewanym, czasowym brakiem wody w domu. Sam wodomierz może ulec uszkodzeniu w momencie, gdy temperatura spadnie poniżej czterech stopni Celsjusza. Tak więc jak ustrzec się przed tego typu zdarzeniami?

Problem z zamarzniętą wodą może pojawić się na niezabezpieczonej instalacji w domach letniskowych, altanach, garażach, letnich kuchniach, piwnicach, czy poddaszach, które w czasie zimy są niezamieszkałe, a przez które przebiegają rury i gdzie temperatura jest znacznie niższa od tej panującej w pomieszczeniach mieszkalnych. Na zamrożenia narażone są również instalacje wodne, wypusty, krany znajdujące się w ogrodzie. Ich przemrożenie także może spowodować blokadę dostaw wody.

Jakie działania powinniśmy podjąć przed nastaniem zimy? Jeśli to możliwe dobrze jest podnieść temperaturę pomieszczeń użytkowych. Dopilnować by wszystkie okna w piwnicach, poddaszach były prawidłowo zamknięte i zaizolowane przed napływem chłodnego powietrza. Same wodomierze można owinąć ciepłymi tkaninami, styropianem, a do ochrony rur można wykorzystać coraz częściej spotykane w sklepach osłonki z pianki poliuretanowej, czy wełny mineralnej. Instalację, która doprowadza wodę na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym, przed nastaniem okresu zimowego należy opróżnić, a następnie zakręcić do niej dopływ wody.

Gdy rury lub wodomierz w wyniku braku zabezpieczenia zamarzną, a jeszcze nie zostaną rozsadzone przez lód możemy spróbować podjąć się próby ich odmrożenia. Jednak najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wezwanie fachowców, którzy mają doświadczenie w podobnych sytuacjach. Całe zdarzenie należy zgłosić do zarządcy budynku lub do wodociągów. Zgłoszenia przez Wodociągi Jaworzno przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Należy jednak liczyć się z faktem, iż usługa odmrażania instalacji świadczona przez wodociągi jest usługą płatną. Tak więc lepiej już teraz podjąć odpowiednie działanie.