Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Światowy Dzień Wody w wodociągach

Z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada na 22 marca, ruszają zapisy na dziesiątą edycję Dnia Otwartego Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. Jak co roku, firma wodno-kanalizacyjna pragnie zapoznać mieszkańców Jaworzna z tajnikami produkcji, dystrybucji oraz z kontrolą jakości wody.

Czytaj dalej

Złóż wniosek o wycenę przyłącza

Po 30 kwietnia rozpocznie się techniczna możliwość podłączania prywatnych domów w Jeleniu Łęgu. Prace przy budowie 9 kilometrów kanalizacji sanitarnej w ramach projektu " Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V" mają się ku końcowi. Na drogach Jelenia Łęgu, zrealizowano także częściowe roboty odtworzeniowe. Ich całościowe odtworzenie będzie gotowe wiosną br.

Czytaj dalej

Milionowy plan rozbudowy sieci wod-kan przyjęty. Wilkoszyn, Jeziorki i Cezarówka zostaną wyposażone w kanalizację !!!

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Jaworzno sp.  z o. o., które odbyło się 15 stycznia, Prezydent Miasta Paweł Silbert zatwierdził wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowe zakończenie obecnych i kontynuację dalszych inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wod-kan. Plan obejmuje lata  2018 – 2021, a jego łączna wartość szacowana jest na 93 mln zł.

Czytaj dalej

Informacja o zmianie nazwy spółki

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 17 stycznia 2018 roku zmianie ulega nazwa naszej Spółki z dotychczasowej:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. 

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla  Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Wypowiedzenie umowy na odbiór ścieków dla Garbarni Szczakowa

W związku z notorycznymi przekroczeniami wskaźników ścieków wprowadzanych do miejskiej kanalizacji, Spółka wodociągowa postanowiła rozwiązać z Garbarnią umowę na odbiór ścieków. Od 12 października pracownicy wodociągów wykryli 8 przypadków przekroczeń w ściekach odprowadzanych przez zakład do miejskiej instalacji sanitarnej. W większości były to zrzuty nieoczyszczonych, surowych ścieków z podwyższonymi przekroczeniami azotu amonowego.

Czytaj dalej