Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Kanalizacja i nowy wodociąg dla Dąbrowy Narodowej

Po zakończonych inwestycjach kanalizacyjnych w osiedlu Bory, Warpie, Byczyna, czy Jeleń Łęg przyszedł czas na skanalizowanie kolejnej dzielnicy Jaworzna. Już niebawem rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej. Właśnie ogłoszony został przetarg na to zadanie.

Po opracowaniu projektu budowy kanalizacji dla Dąbrowy Narodowej oraz po przeprowadzeniu wszelkich przedmiarów określających rodzaj, ilość i sposób wykonywania robót, przygotowana została pełna dokumentacja przetargowa dla tego zadania. Dokumentacja została sprawdzona przez Urząd Zamówień Publicznych, a przetarg oficjalnie ogłoszony na stronie wodociągów 15 października. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi 26 listopada br. Wykonawcę poznamy po ich dokładnym sprawdzeniu, prawdopodobnie końcem roku. Szacunkowa wartość zadania to ponad 20 mln zł – mówi Prezes Zarządu jaworznickich wodociągów Józef Natonek.

Budowa ma być realizowana w latach 2019 – 2020. Jednak już teraz zainteresowani mieszkańcy mogą sprawdzić przebieg kanalizacji na internetowych mapach, które dostępne są na stronie http://kanalizacja.jaworzno.pl/faza6/

Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizacje 19 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.3

W tym tygodniu przedstawiamy kolejne trzecie podsumowanie inwestycyjnych dokonań spółki wodociągowej w ostatnich latach. Tym razem są to inwestycje obejmujące m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan w osiedlach: Cieżkowice, Pieczyska, Góra Piasku, Długoszyn, Szczakowa.

Ciężkowice i Pieczyska – blisko 70 mln zł na inwestycje wod-kan

W ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”, w Pieczyskach i Ciężkowicach powstało 50 km kanalizacji. Wartość prac realizowanych do 2014 opiewała na kwotę 50 mln zł brutto. Kanalizacja powstała dla 2000 posesji. Dla tego przedsięwzięcia uzyskano efekt ekologiczny, co przełożyło się na blisko 100% zainteresowanie mieszkańców podłączeniem do sieci sanitarnej. Łącznie, na jaworznicki projekt kanalizacyjny faza I – VI spółka wodociągowa wydała ponad 300 mln zł, natomiast dotacja NFOŚiGW wyniosła 160 mln zł.

ul. Ciężkowicka - przebudowa sieci wodociągowej (ok 3,2 km) wraz z przyłączami do budynków (ok, 05 km). Koszt ponad 1,8 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2018 r. Zakres robót obejmuje wymianę sieci od ul. Botanicznej do skrzyżowania z ul. Ks. Mroczka. Większość prac wykonywana jest przewiertami.

ul. Karola Pniaka - W ulicy Pniaka zrealizowano sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki bytowe w kierunku przepompowni znajdującej się na ulicy Bukowskiej. Początek nowej kanalizacji zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Pniaka i Przemysłowej i prowadzi do skrzyżowania ulic Józefa Poniatowskiego i Pożarowej. Do wybudowanej kanalizacji włączone zostały wszystkie przykanaliki znajdujące się na całej jej długości. Łącznie 11 budynków. Inwestycja kosztowała 127 tys. zł brutto.

SUW Piaskownia - 11 września 2013 roku oficjalnie uruchomiono pierwsze w Jaworznie powierzchniowe ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. Ujęcie produkuje wodę dla 40 000 mieszkańców. Wszystko dzięki maksymalnej produkcji dobowej, która wynosi 10 000 m3 na dobę. Woda na ujęciu pobierana jest bezpośrednio z Kanału Centralnego. Dla dalszego ekologicznego i prawidłowego uzdatnienie wody powstały nowe budynki, w których zainstalowano m.in. kolumnę desorpcji, odpowiedzialną za usunięcie dwutlenku węgla oraz za natlenienie wody, filtry piaskowe i węglowe do zatrzymania wszelkich zawiesin i związków organicznych, a także system ozonowania wody i lampy UV służące do redukcji z wody substancji organicznych. Koszt nowego ujęcia wyniósł 19 mln zł. Realizacja tego zadania pozwoliła na uniezależnienie się Jaworzna od zewnętrznych dostawców wody pitnej.

Góra Piasku, Długoszyn – ponad 21 mln zł na inwestycje wod-kan

W ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” w osiedlu Góra Piasku oraz Długoszynie powstało 31 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 5 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu mieszkańcy ponad 1000 posesji w Jaworznie podłączyli się do kanalizacji sanitarnej. Koszt tego zadania to ponad 20 mln zł.

ul. Węgrzyna/ Wesoła – w 2008 roku nastąpiła wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku 300 metrów. Koszt inwestycji ponad 100 tyś.

ul.Chrobrego/Powstańców Warszawy – modernizacja sieci wodociągowej o wartość 70 tyś. W latach 2018 – 2019 będzie realizowany I etap inwestycji polegającej na wymianie sieci wodociągowej w następujących ulicach osiedla Góra Piasku: Górnośląskiej, Jaworznickiej, Sadowej, Wesołej, Miedzianej, Żeromskiego. Łącznie, planowane jest wykonanie 5 km nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, a szacowany koszt inwestycji to blisko 1,5 mln zł.

Szczakowa – 4 mln zł na inwestycje wod-kan

ul. Ogrodowa – W 2008 roku zrealizowano inwestycję związaną z przyłączeniem budynków o numerze 4,6,7,8 do kanalizacji miejskiej. Podczas tego zadania wybudowano blisko 400 metrów kanalizacji.

ul. Kilińskiego – wymiana sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, a także odtworzenie nawierzchni drogowej na całej długości ulicy. Efektem tego jest nowa infrastruktura wodno - kanalizacyjna o długości 200 metrów. Koszt przedsięwzięcia wraz z robotami drogowymi to 300 tys. zł.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szczakowa. Inwestycja obejmująca wymianę ponad 3,5 km sieci, została zrealizowana w ulicach: Kolejarzy, Kościuszki, Topolowej, Daszyńskiego, Ariańskiej, Parkowej, Cichej, Boya Żeleńskiego, Ogrodowej, Ariańskiej, Parkowej, Szklarskiej, Wróblewskiego. Wartość zadania, które zakończyło się w lipcu 2016, wyniosło ponad 2,6 mln zł, z czego 266 tys. zł pochodziło ze środków WFOŚIGW w Katowicach. W latach 2018 – 2019 realizowany będzie drugi etap przebudowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Szczakowa. Inwestycja obejmie swym zakresem 2,4 km w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Ujejskiego, Słowiańska, Piastowska. Planowany koszt inwestycji to 1,4 mln zł.

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.2

Poniżej prezentujemy drugą część inwestycyjnych dokonań spółki wodociągowej.  Opisane inwestycje obejmują m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan i dotyczą już zrealizowanych lub trwających zadań w osiedlach: Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta, Azot, Pszczelnik.  

Śródmieście  ok. 10 mln zł na inwestycje wod-kan

Chełmońskiego- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla lokali JTBS. Wybudowano ponad 10 kilometrów sieci oraz przeprojektowano i unowocześniono dotychczasowy sposób odbierania nieczystości płynnych ze Szpitala Miejskiego. Wartość zakończonej w 2008 roku inwestycji to 5 mln zł.

Chełmońskiego, Chrząstówka- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 300 metrów tj. od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówka oraz budowa kanalizacji na odcinku 1 km w ulicy Chrząstówka dla 45 posesji. Łączny koszt to 420 tys. złotych.

Rynek od. Nowa– wymiana sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej m.in. na ulicy Sienkiewicza, Zielonej, Sławkowskiej, Waryńskiego, Mickiewicza, św. Barbary. Ponadto modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową tzw. rękawem na ulicy Gwarków, Szymanowskiego, Tuwima, Krasickiego, Pocztowej, Stojałowskiego. Koszt renowacji infrastruktury kanalizacyjnej w centrum miasta to ponad 630 tys. zł.

Uzbrojenie terenu wzdłuż Obwodnicy Północnej - Dzięki tej inwestycji w sieć wod-kan uzbrojone zostały nowe tereny znajdujące się w rejonie ulicy Kołłątaja. Wartość
3 km odcinka sieci kanalizacyjnej oraz 3 km sieci wodociągowej kosztował ponad 2,3 mln. zł.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – budowa 0,6 km sieci sanitarnej wraz z przyłączami dla 30 prywatnych gospodarstw. Prace kanalizacyjne prowadzone były w 2016 roku i kosztowały ponad 230 tysięcy złotych. 

ul. Śląska, Paderewskiego– budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,5 km. Koszt 160 tys. zł.

ul. Wandy, Świstackiego, Kopernika– budowa kanalizacji sanitarnej o długość 1,5 km. Koszt 400 tys. zł.

Podłęże ok 4 mln zł na inwestycje wod-kan

W latach 2012 – 2015 na jednym z największych osiedli w Jaworznie wymieniona została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dzięki temu mieszkańcom Podłęża, woda m.in. z ujęcia Piaskownia, dostarczana jest nowymi rurami. Posiada ona stałe, uregulowane ciśnienie oraz parametry jakościowe. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych na Podłężu, szacowana jest na blisko 4 mln zł.

Azot, Stara Huta, Pszczelnik – 1,8 mln zł na inwestycje wod-kan

Azot/Szelonka – modernizacja kanalizacji sanitarnej obejmującej swym zakresem
40 podłączeń do prywatnych posesji oraz budynek Przedszkola nr 15. Budowa powyższej sieci kanalizacyjnej prowadzona była na odcinku 1,3 km i kosztowała 0,5 mln zł.

ul. Chopina- budowa kanalizacji sanitarnej 0,2 km. Koszt przedsięwzięcia ok 170 tys. zł

ul. Żywiczna, Szelonka – budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,9 km oraz przebudowa sieci wodociągowej o długości 2 km. Koszt zadania blisko 800 tys. zł.

Pszczelnik, Marusarzówny– budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,6 km. Koszt inwestycji ok 230 tys. zł.

ul. Hibnera– zakończona w lutym 2018 dotyczyło budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,4 km kosztowała 160 tys. zł.

 

 

 

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.1

Dziś przedstawiamy pierwsze z czterech podsumowań inwestycyjnych dokonań spółki wodociągowej w minionych latach, a przeprowadzonych dla mieszkańców poszczególnych dzielnic. Opisane inwestycje obejmują m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan. Poniżej prezentujemy już zrealizowane i trwające zadania dla osiedli: Jeleń, Warpie, Bory, Byczyna, Pańska Góra, Podwale, Gigant.  

Jeleń ponad 47 mln zł na inwestycje wod-kan

Wiosny Ludów – budowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniu wzdłuż ul. Wiosny Ludów
w Jaworznie. Pierwszy etap tego zadania swoim zakresem obejmował budynki od nr 2 do nr 64. Łącznie ponad 800 metrów. Koszt to 380 tys. zł. Roboty zakończone w listopadzie 2015.  Etap drugi zadania był kontynuowany przez Wydział Inwestycji Miejskich, któryw rejonie ulicy Banasika i ulicy Inwestycyjnej wybudował sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, nowy wodociąg oraz nawierzchnię asfaltową drogi. Etap trzeci modernizacji infrastruktury w tej ulicy wystartował we wrześniu 2018r. Obejmuje on wymianę wodociągu oraz budowę kanalizacji od skrzyżowania ulicy Inwestycyjnej z ulicą Wiosny Ludów, następnie przejście przewiertem pod skrzyżowaniem w ulicy Admirała Andrzeja Karwety, dalej w kierunku osiedla Byczyna. Łącznie 2,6 km sieci wodociągowej i 2,4 km sieci kanalizacyjnej za ponad 2 mln złotych.

Oczyszczalnia Jeleń Dąb – Przeprowadzona w 2015 rozbudowa oczyszczalni ścieków była częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Przeprowadzona wtedy renowacja oczyszczalni, kosztowała ponad 18 mln zł i podzielona była na pięć, najważniejszych etapów: budowę nowego odcinka biologicznego, modernizację osadnika wstępnego, montaż nowej stacji separacji piasku, remont „starej” części biologicznej i odnowienie osadników wtórnych. We wrześniu br. rozpoczął się drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy. Wartość kolejnej modernizacji oczyszczalni również szacowane jest na kwotę ponad 18 mln złotych netto.

Jeleń Łęg – do 30 kwietnia br. w dzielnicy prowadzone były prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Jej koszt to prawie 5 milionów zł brutto. Zakres 9 km sieci sanitarnej dla 1200 osób. Inwestycja była częścią V etapu projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.  

Jeleń Rynek - Wokół rynku prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianą instalacji wodociągowej. Łącznie 4 kilometry wodociągu m.in. w ulicach: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Celników. Jeśli chodzi o kanalizację to 3 kilometrowy rurociąg sanitarny powstanie w takich ulicach jak : Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Sulińskiego. Ta trzymilionowa inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2019 roku.

Ujęcie J. Dąbrowski - Dwustopniowa filtracja, system ozonowania i dezynfekcji od 2013 roku działa na ujęciu Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Teraz dodatkowo, dla podniesienia jakości wody, układ uzdatniania wzbogacony zostanie o odwróconą osmozę. Trwająca, a mająca się zakończyć w grudniu 2018 roku modernizacja układu technologicznego będzie kosztowała blisko 1 mln zł.

Warpie ponad 9 mln zł. na inwestycje wod-kan

Kanalizacja - W 2015 roku zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Warpie,  która była częścią II fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. W ramach tego zadania powstało 5,4 km kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Stworzyła ona możliwość podłączenia do sieci blisko 150 posesji. Wartość zadania to 3,6 mln zł netto.

Modernizacyjna zbiorników wody pitnej WARPIE.

Na remont pięciu zbiorników, wodociągi wydały ponad 6 mln zł.  Remont składał się z II etapów. Pierwszy etap (2010/2011) zakładał renowację 2 zbiorników powierzchniowych. Kosztował 4,6 mln zł.  Drugi etap (2012/2013), tej ważnej z perspektywy dbałości o stałe dostarczanie wody dla miasta inwestycji, obejmował renowację 3 zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem skarp ziemnych, wymianą izolacji oraz stworzeniem nowego układu zasilania elektrycznego i aparatury kontrolno - pomiarowej. 

 Bory 14 mln zł na inwestycje wod-kan

Kanał Wąwolnica – W 2009 roku instalację wodociągową i kanalizacyjną wymieniono na odcinku od byłego wiaduktu znajdującego się na pograniczu ulicy Reja i Tetmajera, w ulicy Byczyńskiej, a następnie w ulicy Niemcewicza, aż do nowopowstałej obwodnicy, pod którą metodą bezwykopową umieszczono kolektory kanalizacyjne. Dzięki temu powstała możliwość dalszej rozbudowy kanalizacji, co znalazło swe potwierdzenie w zrealizowanych pracach wzdłuż Obwodnicy Północnej Miasta. Łącznie wybudowanych zostało 1500 metrów kanalizacji sanitarnej, 2100 metrów kanalizacji deszczowej oraz 1300 metrów wodociągu głównego. Całkowity koszt zadania, współfinansowanego ze środków przekazanych na ten cel przez Urząd Miasta wyniósł ponad 8 mln zł.

Kanalizacja - W 2015 roku zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Bory, która była częścią II fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. Zakres prac obejmował budowę prawie 9 km nowej sieci kanalizacyjnej dla 330 gospodarstw. Ilość osób które zyskały możliwość podłączenia to 1236 osób. Wartość zadania to 6 mln zł netto.

 Byczyna 26,5 mln zł na inwestycje wod-kan

W Byczynie dla 3500 mieszkańców powstało 30 km kanalizacji oraz nowa sieć wodociągowa. Inwestycja, która rozpoczęła się w 2017 roku znajduje się praktycznie na ukończeniu. Szacowany termin jej zakończenia to listopad 2018r. Mieszkańcy Byczyny będą mogli rozpocząć proces podłączenia swoich posesji w pierwszym kwartale 2019 r. Jednym słowem, zapowiadana 3 lata temu przez wodociągi i władze miasta inwestycja doszła do skutku. Koszt przedsięwzięcia to 26,5 mln zł.

Pańska Góra 1,5 mln zł na inwestycje wod-kan

Koszt inwestycji kanalizacyjnej w osiedlu Pańska Góra (Skałka), która rozpoczęła się w październiku 2016 roku, to 1,5 miliona złotych. Nowy układ sanitarny powstał w ulicy Pstrowskiego, Krakowskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej, 1 Maja, Rodziewiczówny. Razem blisko 3 kilometry sieci. Z wybudowanej kanalizacji skorzystało 114 posesji. 

Podwale ponad 2 mln zł na inwestycje wod-kan

Zestawy hydroforowe –  W 2009 roku przeprowadzono remont urządzeń odpowiedzialnych  za normowanie poziomu ciśnienia wody w sieci. Nowoczesne urządzenia hydroforowe zostały zainstalowane m. in. na ulicy Wandy, Narutowicza, Kalinowej, Nosala, S.F Mazur. Koszt każdego z zestawów wyniósł około 50 tys. zł.

ul. Podwale – modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej o długości 130 m. Wartość zadania to 15 tys. Dalsza przebudowa sieci w tej ulicy planowana jest w latach 2018-2019. Łącznie 2km o wartości 2 mln zł.

Gigant 0,5 mln zł na inwestycje wod-kan

W wakacje br. w osiedlu Gigant rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na tym mocno uzbrojonym terenie, gdzie funkcjonuje rozbudowany układ sieci podziemnych, wymieniana jest instalacja wodociągowa o łącznej długości ponad 1 300 metrów. Koszt modernizacji wraz z dokumentacją projektową to 0,5 mln zł. Termin zakończenia prac szacowany jest na jesień 2018 r. 

Inwestycyjne podsumowanie wakacji

W wakacje i nie tylko dużo się działo w zakresie wymiany sieci i infrastruktury wod-kan w dzielnicach. Wciąż kontynuowana była rozbudowa kanalizacji, której od 7 lat sukcesywnie w Jaworznie przybywa. Krótko mówiąc, od 2011 roku powstało ponad 100 km sieci sanitarnej za 300 milionów złotych oraz nowe obiekty, takie jak ujęcie wody pitnej Piaskownia. Dzięki przemyślanej strategii kanalizacyjny projekt Jaworzna zyskał już VI faz. Jako pierwsze, kilka lat temu w sieć kanalizacyjną uzbrojone zostały północne dzielnice: Pieczyska, Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku, a następnie Bory i Warpie. W 2015 roku zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków Jeleń Dąb. W 2017 rozpoczęła się budowa kanalizacji w Byczynie, a w 2018 roku budowa rurociągów sanitarnych zakończyła się w dzielnicy Jeleń Łęg. Jak przystało na strategię, jest ona rozłożona w czasie i na poszczególne dzielnice. Zgodnie z jej dalszymi zapisami już niebawem, bo w 2019 roku ruszy kanalizacyjna inwestycja w Dąbrowie Narodowej, a do 2021 roku wodociągi z udziałem gminy, zamierzają wybudować nową sieć sanitarną dla dzielnic: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna. Teraz jednak przedstawiamy, co w zakresie wodociągowych inwestycji dla mieszkańców wydarzyło się w okresie minionych wakacji.

os. Gigant

W czerwcu na Osiedlu Gigant rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na tym mocno uzbrojonym terenie, wymieniana jest instalacja wodociągowa o łącznej długości ponad 1 300 metrów. Większość prac wykonywana jest w sposób tradycyjny oraz bezwykopowo. Zakres inwestycji przewiduje wymianę wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszczących się m.in. przy ulicy: Piekarskiej, Bogusławskiego, Tęczowej, Granitowej, Bursztynowej. Koszt modernizacji wraz z dokumentacją projektową to 0,5 mln zł. Termin zakończenia prac szacowany jest na jesień 2018 r.

os. Stałe

W wakacje zakończyła się rozpoczęta w 2017 roku inwestycja związana z wymianą sieci wodociągowej o łącznej długości 2 kilometrów w ulicy Langego, Sempołowskiej, Starowiejskiej. Powstała również nowa sieć sanitarna w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Spółka wydała na to zadanie 1,5 mln złotych.

os. Łubowiec

Również w czerwcu końca doczekały się prace związane z wymianą sieci wod-kan w osiedlu Łubowiec. Na tym osiedlu Spółka wodociągowa wydała blisko 1,7 mln zł na nową infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. W okresie od jesieni 2017 roku do czerwca 2018 roku, stare rurociągi zostały wymienione w takich ulicach jak: Wyspiańskiego, Łubowiec, Sucharskiego, Hałdy, Wybickiego. Łącznie ponad 2 kilometry wodociągu i 2 kilometry kanalizacji dla 100 gospodarstw.

os. Jeleń ujęcie wody

W lipcu ruszyła modernizacja ujęcia Jarosław Dąbrowski. Dwustopniowa filtracja, system ozonowania i dezynfekcji od 2013 roku działa na tym ujęciu. Teraz dodatkowo, dla podniesienia jakości wody, układ uzdatniania wzbogacony zostanie o odwróconą osmozę. Zadaniem projektowanego i budowanego układu będzie mieszanie wody surowej z wodą demineralizowaną. Wpłynie to na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz obniży twardość ogólną wody – wyjaśnia Technolog Wody jaworznickich wodociągów Sylwia Kręcichwost. Jednym słowem modernizacja ma poprawić i podnieść jakość fizykochemiczną produkowanej wody. Roboty związane z rozbudową i włączeniem nowego układu technologicznego zakończą się w grudniu 2018 r. Modernizacja układu technologicznego ma kosztować blisko 1 mln zł.

os. Ciężkowice

W Ciężkowicach w lipcu wytypowano i wymieniono ponad 40 studzienek, które mogły sprawiać kierowcom, jak i samym mieszkańcom utrapienie pod względem hałasu i nierówności w jezdni. Również przez całe wakacje prowadzona była wymiana sieci wodociągowej w ulicy Ciężkowickiej na odcinku ponad 3 km. Jej koszt to blisko 2 mln zł. Zakres obejmuje ułożenie w sposób bezwykopowy sieci od ulicy Botanicznej do skrzyżowania z ulicą Księdza Mroczka. Plan jest, aby prace zostały zakończone w listopadzie 2018r.

os. Jeleń

W Lipcu wokół rynku w Jeleniu rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianą instalacji wodociągowej. Łącznie 4 kilometry wodociągu m.in. w ulicach: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Celników. Jeśli chodzi o kanalizację to 3-kilometrowy rurociąg sanitarny powstanie w takich ulicach jak: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Sulińskiego. Ta trzymilionowa inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2019 roku. Natomiast już we wrześniu Wodociągi Jaworzno rozpoczęły podobne prace w ulicy Wiosny Ludów. Jest to 3 etap modernizacji sieci w tej ulicy. Tym razem obejmuje on wymianę wodociągu oraz budowę kanalizacji od skrzyżowania ulicy Inwestycyjnej z Wiosny Ludów, dalej przechodząc pod skrzyżowaniem w ulicy Admirała Andrzeja Karwety w kierunku osiedla Byczyna. Łącznie 2,6 km sieci wodociągowej i 2,4 km sieci kanalizacyjnej. Wykonawcą zadania, którego wartość opiewa na ponad 2 mln złotych netto, jest firma TKS z Katowic. Zakres pozwala sądzić, iż wszystkie prace zakończą się w pierwszym kwartale 2019r.

os. Byczyna

Przed asfaltowaniem nawierzchni w ulicach: Grażyny, Anny, Krystyny, Małgorzaty, Elżbiety, Bożeny, brygady wodociągowców rozpoczęły wymianę 48 przyłączy wodociągowych, znajdujących się w zakresie pasa drogowego. W wakacje Byczyna wciąż była terenem wielkiej budowy, jednak już ze znacznymi i widocznymi postępami. W niektórych ulicach, od strony Gwardzistów, firma Wolimex wciąż prowadziła prace instalacyjne, związane z budową i ułożeniem kanalizacji sanitarnej, jednak część ulic takich jak Potokowa, Astrów, Bruna, Chryzantemowa i Żukowa była przygotowywana pod ułożenie nawierzchni. Natomiast przez wakacje firma Omega, która realizowała prace po drugiej stronie osiedla, w większości wykonywała prace odtworzenie i asfaltowe. Termin oddania wszystkich prac w Byczynie realizowanych dla ponad 3 500 mieszkańców to listopad br. Jednak możliwość podłączenia, włączenia swojej posesji do sieci sanitarnej poprzez budowę przyłącza, mieszkańcy zyskają w 2019 r.

Oczyszczalnia ścieków Jeleń Dąb.

W wakacje podpisana została umowa na Modernizację oczyszczalni Jeleń Dąb. 6 września nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy. W 2015 roku zmodernizowana, rozbudowana i częściowo uszczelniona została część biologiczna oczyszczalni. Teraz przeprowadzony zostanie drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy. Wartość inwestycji to ponad 18 mln złotych netto. Planowana kwota dofinansowania to 13 mln zł netto.