Powracający problem- będą wzmożone kontrole odbiorców


Nielegalne pobory oraz nielegalne zrzuty ścieków to wciąż powracający, niczym bumerang, problem, z którym od lat starają się walczyć służby miejskich wodociągów. W 2008 roku pracownicy MPWiK odnotowali blisko 30 nielegalnych przypadków poboru wody i zrzutów ścieków. Od początku trwania całej akcji kontrolnej pod hasłem „Stop dla nielegalnego poboru wody”, MPWiK wykrył prawie 684 takie przypadki.
Każdy z nich w zależności od czasu trwania to kilkaset złotych strat dla przedsiębiorstwa. Są to zarówno straty finansowe jak i straty samego produktu, czyli wody. Dlatego też w roku bieżącym jaworznicka Spółka zapowiada kontynuację kontroli u odbiorców indywidualnych oraz u przedsiębiorców. Zwiększony nacisk zostanie położony na firmy budowlane, gdyż ostatnimi czasy to właśnie w tym sektorze ten nielegalny proceder znacznie się nasilił. Pod lupą znajdą się wszelkie tereny gdzie obecnie toczą się prace budowlane lub gdzie działają firmy budowlano - wykonawcze. Tak jak dotychczas kontynuowana będzie także kontrola prywatnych posesji, zwłaszcza tych położonych w zasięgu oddanej już do użytku sieci kanalizacyjnej.

Czytaj dalej

Jeszcze dwa miesiące potrwa wymiana wodociągu na Jeziorkach


Ruszyły kolejne prace w ramach zadania związanego z modernizacją sieci wodociągowej na ulicy Kasztanowej. Po wymianie 150 przyłączy wodociągowych, rozpoczęto wymianę rurociągu głównego, biegnącego wzdłuż ulicy. Modernizacja 1700 metrów wodociągu o wartości 1,6 ml zł, ma ulepszyć system dystrybucji wody, poprzez zwiększenie jego odporności na oddziaływanie szkód górniczych oraz poprzez zwiększenie jego dotychczasowej średnicy.  
Zdarzenia związane ze szkodami górniczymi to zjawiska licznie odnotowywane  przez służby techniczne MPWIK na terenie całego miasta. To one, oprócz materiału z którego rurociąg został wykonany, przyczyniają się do jego uszkodzeń i rozszczelnień, a tym samym do wycieków wody.

Czytaj dalej

Dzień Otwarty jaworznickich wodociągów


W minioną sobotę w przeddzień obchodów Światowego Dnia Wody, który od 16 lat przypada w dniu 22 marca, odbył się Pierwszy Dzień Otwarty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Dzień, w którym mieszkańcy od kuchni mogli zapoznać się z pracą Spółki, a dokładnie z tajnikami produkcji, dystrybucji oraz z techniką badania wody i oczyszczania ścieków.
- Organizując nasz Dzień Otwarty, otwierając swe bramy dla mieszkańców pragnęliśmy niejako włączyć się w obchody Światowego Dnia Wody. Chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji na temat naszej pracy, naszej wody oraz zapoznać mieszkańców z naszymi planami rozwojowymi na przyszłość. Tegoroczne hasło Dnia Wody związane z wodami transgranicznymi, przepływającymi przez państwa ze sobą sąsiadujące można śmiało przełożyć na nasze jaworznickie realia. Choćby na przykładzie rzeki Biała Przemsza, która to płynie przez kilka miast,  między innymi przez Jaworzno, a dla której MPWIK wraz z miastem prowadzi poważną inwestycję związaną z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, a nie jak dotychczas bezpośrednio do niej - mówi prezes MPWiK Józef Natonek.

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Wody


22 marca każdego roku przypada termin obchodów Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 47/193 z 22 grudnia 1992 roku.

Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie wpływu gospodarki wodnej na kondycje gospodarczą i społeczną państw członkowskich oraz zwrócenie szczególnej uwagi na racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz przestrzeganie głównej zasady przyjętej przez państwa Unii Europejskiej, zawartej w Europejskiej Karcie Wodnej, która mówi, że: „Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie"
Do 22 marca 2009 w Istambule potrwa V Światowe Forum Wody (5th World Water Forum). Obchody Międzynarodowego Dnia Wody co roku odbywają się pod innym hasłem – w roku 2009 motywem przewodnim są wody transgraniczne. Wedle danych ONZ, aż 263 rzeki przekraczają granice jednego kraju. Oznacza to , że zasoby wody stanowią wspólne dobro, a zanieczyszczając rzeki przyczyniamy się do degradacji środowiska także u naszych sąsiadów.

Czytaj dalej

Ścieki powędrują do oczyszczalni


Rozpoczął się kolejny etap prac ekologicznej inwestycji w rejonie ulicy Batorego/ Dąbrowskiego. Wedle założeń jeszcze w tym roku nieczystości płynne z takich dzielnic jak Szczakowa, Długoszyn, Niedzieliska znajdą swe odprowadzenie do oczyszczalni Jeleń Dąb.  Odciążając tym samym Białą Przemsze, do której obecnie są one kierowane. Zrealizowanie inwestycji ma jeszcze jeden kluczowy cel – zniesienie kosztownych opłat środowiskowych jakie MPWiK był zmuszony odprowadzać do  Urzędu Marszałkowskiego.
Zakres przyjętych prac w ramach tej inwestycji jest rozbudowany. Na chwilę obecną udało się już osadzić główny zbiornik tłoczni wraz ze studzienkami i odcinki kolektora tłocznego. Przebudowano także wodociąg w rejonie ulicy Batorego i Dąbrowskiego, jednak czeka on na przełączenie, próbę szczelności i badania jakościowe wody, które są niezbędne przed rozpoczęciem eksploatacji wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK

Czytaj dalej