Międzylaboratoryjne badanie wody


Wewnętrzne laboratorium MPWiK po raz kolejny wzięło udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych z zakresu fizykochemii  wody  QUALICON 2008 ( II runda) organizowanym przez Gdańską Fundację Wody, powołaną w roku 1995 przez Komisję Europejską oraz w dwóch wcześniejszych badaniach z zakresu mikrobiologii.
Celem programu QUALICON 2008 jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji technicznych laboratoriów prowadzących badania fizykochemiczne wody. Program sprawdza czy laboratoria uczestniczące w badaniach porównawczych wykonują analizę próbek rzetelnie oraz czy stosowane przez nie metody sprawdzają się w badaniach rutynowych, stosowanych w danym laboratorium. Sprawdza także kompetencję biegłości personelu.

Czytaj dalej

Nowa umowa na wodę lub kanalizację


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie zawiadamia, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 123, poz. 858 z  2006 r.) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.  
W celu zawarcia przedmiotowej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym,MPWiK Sp. z o.o. zaprasza odbiorców indywidualnych, odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, zarządców nieruchomości do siedziby Spółki mieszczącej się przy ul. Św. Wojciecha 34; 43-600 w Jaworznie wraz odpowiednimi dokumentami dla dokonania niezbędnych formalności:

Czytaj dalej

Drugi w Polsce nowoczesny system tłoczenia ścieków


Druga w Polsce oraz jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie tłoczni ścieków została zainstalowana w Jaworznie. Z tego tytułu czwartego listopada   w siedzibie MPWiK, jako nielicznego eksploatatora systemu, odbyła się ogólnopolska prelekcja połączona z prezentacją czekającego na uruchomienie urządzenia. Spotkanie zorganizowano przy współpracy z jedynym realizatorem niemieckiego systemu, firmą EMI z Ustronia. W spotkaniu uczestniczyli między innymi goście z branży wod – kan oraz przedstawiciele firm projektowych i budowlanych.

Czytaj dalej

Dzień 10. XI. 2008 dniem wolnym od pracy w MPWiK Sp. z o.o.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z wystąpieniem święta 1 listopada (01.11) będącego dniem wolnym od pracy w sobotę i zmniejszeniem w związku z powyższym liczby godzin w okresie rozliczeniowym (art1 130 § 2 Kodeksu Pracy) ustala się dzień 10 listopada (10.11.) dniem wolnym od pracy w MPWiK Sp. z o.o.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Zarząd Spółki

Dla nowych budynków nowy rurociąg


W poniedziałek 27 października służby techniczne MPWiK, przystąpiły do realizacji kolejnego zadania  związanego z budową nowej sieci wodociągowej na terenie naszego miasta. W okolice ulicy Rumiankowej, której inwestycja dotyczy,  zwieziono potrzebną ilość materiału, a dokładnie rur i poprzez „zgrzewanie na ciepło” połączono ze sobą. Utworzony    w ten sposób odcinek należy teraz umieścić pod ziemią zgodnie z wytyczoną trasą. A będzie to prawie czterystumetrowy odcinek wodociągu przed którym postawiono cel – zasilić w wodę pitną nowe budynki powstające na ulicy Rumiankowej.

Czytaj dalej