Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Uwaga na nieprawdziwe informacje

Otrzymaliśmy od mieszkańca informację, iż odebrał telefonicznie komunikat o skażeniu wody w Jaworznie. Uspokajamy i wyjaśniamy. Woda na terenie naszego miasta jest bezpieczna i zdatna do spożycia. Woda produkowana na terenie jaworznickich ujęć, w sieci oraz bezpośrednio u odbiorców podlega stałej kontroli.

Próbki wody, regularnie pobierane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie oraz przez wewnętrzne laboratorium Wodociągów Jaworzno, nie wykazały żadnych przekroczeń fizyko i mikrobiologicznych.

Na terenie Jaworzna woda produkowana jest na czterech ujęciach głębinowych – Jarosław Dąbrowski, Dobra, Galmany, Bielany, a od września 2013 roku także na ujęciu powierzchniowym Piaskownia. Kontrola produkowanej i uzdatnionej wody prowadzona jest na każdym etapie. Próbki pobierane są i badane na wodzie surowej, wodzie uzdatnionej wychodzącej z ujęcia, w sieci oraz u odbiorców w kilkudziesięciu miejscach na terenie miasta. Dodatkowo ujęcie Piaskownia posiada czujnik substancji ropopochodnych, który w przypadku wykrycia minimalnych, niepożądanych zjawisk w wodzie ujmowanej z Kanału Centralnego zatrzymuje całe ujęcie. Mało tego, powierzchniowa woda surowa poddawana jest laboratoryjnej kontroli oraz przechodzi przez system biomonitoringu – małże słodkowodne, których czuły organizm szybko reaguje na ewentualne zmiany zachodzące w wodzie. Do tego dochodzi ekologiczny sposób filtracji i dezynfekcji wody poprzez ozonowanie i prześwietlanie lampami UV.

Jako jedna z nielicznych firm w kraju posiadamy mobilny system ozonowania, czyli system do dezynfekcji sieci wodociągowej przy użyciu ozonu w terenie. Ozon jest powszechnie stosowaną substancją do uzdatniania wody. Jego zaletą jest przyjazne dla środowiska działanie. Wszelkie niepożądane substancje oraz mikroorganizmy są niszczone poprzez utlenianie, a sam ozon powraca do postaci czystego tlenu.

Dlatego jeszcze raz podkreślamy, iż rozpowszechniane wiadomości są nieprawdziwe, a jakość wody w Jaworznie jest bezpieczna i zgodna Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda pod specjalnym nadzorem

Żadna woda nie jest tak kontrolowana, co woda z kranu. I to jest zupełna prawda. Woda, zanim trafi do naszych kranów, musi przejść złożony proces uzdatniania i kontroli oraz spełniać surowe wskaźniki jakościowe zapisane w rozporządzeniu ministra zdrowia. Dodatkowo nad jakością wody w mieście czuwa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, czyli Sanepid. W samym 2017 roku laboratorium analityczne prowadzone przez wyspecjalizowany personel jaworznickich wodociągów wykonało blisko 35 tysięcy analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody. Jaworznicka woda była nawet badana przez Greenpeace w laboratorium w Exeter, metodykami znacznie czulszymi niż te stosowane w Polsce.

O wodzie z kranu mamy zwykle złe zdanie. To efekt naszych wieloletnich doświadczeń z czasów PRL-u, gdy z kranów leciała woda źle pachnąca i jeszcze gorzej smakująca. To wówczas kranówkę uznaliśmy za produkt niezdatny do picia. Tymczasem dzięki licznym inwestycjom i technologiom dzisiejsza kranówa jest zupełnie inna niż ta sprzed lat. Można ją spożywać bezpośrednio z kranu. W swoim składzie posiada składniki mineralne takie jak: sód, potas, wapń, magnez, żelazo, często w ilościach większych niż markowe wody butelkowe.

Na terenie Jaworzna woda produkowana jest na czterech ujęciach głębinowych – Jarosław Dąbrowski, Dobra, Galmany, Bielany, a od września 2013 roku także na ujęciu powierzchniowym Piaskownia. Kontrola produkowanej i uzdatnionej wody prowadzona jest na każdym etapie. Próbki pobierane są i badane na wodzie surowej, wodzie uzdatnionej wychodzącej z ujęcia, w sieci oraz u odbiorców w kilkudziesięciu miejscach na terenie miasta. Dodatkowo ujęcie Piaskownia posiada czujnik substancji ropopochodnych, który w przypadku wykrycia minimalnych, niepożądanych zjawisk w wodzie ujmowanej z Kanału Centralnego zatrzymuje całe ujęcie. Mało tego, powierzchniowa woda surowa poddawana jest laboratoryjnej kontroli oraz przechodzi przez system biomonitoringu – małże słodkowodne, których czuły organizm szybko reaguje na ewentualne zmiany zachodzące w wodzie. Do tego dochodzi ekologiczny sposób filtracji i dezynfekcji wody poprzez ozonowanie i prześwietlanie lampami UV. Tak więc, jak można zauważyć, przez kilkadziesiąt lat zmienił się sam proces uzdatniania, jak i kontroli kranówy. Do tego poczynione zostały liczne inwestycje. W samym Jaworznie przeznaczono grube miliony na wymianę sieci oraz zabudowę nowoczesnej infrastruktury do uzdatniania wody.

Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca wody z kranu. Pojawiający się biały osad w czajniku i na armaturze to nie oznaka złej jakości wody. To związki wapnia i magnezu, wytrącające się podczas gotowania. Widząc go, często pomstujemy na naszą wodę i nierzadko na wodociągi. Jednak czy słusznie? W przeciwnym razie spożywalibyśmy wodę jałową, pozbawioną wszelkich substancji odżywczych.

Należy także wspomnieć, iż na końcową jakość wody duży wpływ ma stan instalacji wewnętrznej w budynku wielolokalowym czy bloku. Za tę instalację w całości odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca budynku. Dla zainteresowanych, na stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl w zakładce „Jakość Wody” znajduje się informacja dotycząca podstawowych wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody.

Spiesz się! Dotacja czeka!

W Jeleniu Łęgu powstają pierwsze przyłącza kanalizacyjne. Kto jeszcze nie złożył wniosku o wycenę przyłącza, ma na to czas do 31 sierpnia br. Złożenie wniosku w tym terminie daje gwarancję przygotowania bezpłatnej wyceny, budowy przyłącza jeszcze w tym roku, a co najważniejsze pozyskania dotacji z UM (50% wartości przyłącza, jednak nie więcej niż 2 000 zł). Dodatkowo Wodociągi na swoje usługi związane z wykonaniem przyłącza dają 10 lat gwarancji, rozkładają płatności na 12 nieoprocentowanych rat oraz zapewniają obsługę geodezyjną. Wnioski do pobrania na naszej stronie internetowej oraz bezpośrednio w siedzibie spółki przy ul. św. Wojciecha 34 (Dział Sieci pokój 1.6 ) tel. 32 318 61 40.

Kanalizacja i odtworzenia na Byczynie

Byczyna wciąż jest terenem wielkiej budowy, jednak już ze znacznymi i widocznymi postępami. Od strony Gwardzistów, gdzie pracują ekipy firmy Wolimex, ulice takie jak Potokowa, Astrów, Bruna, Chryzantemowa i Żukowa przygotowywane są pod ułożenie nawierzchni. Natomiast w ulicy Tulipanowej i Krakowskiej wciąż prowadzone są prace instalacyjne, związane z budową i ułożeniem kanalizacji sanitarnej.

Po drugiej stronie pracownicy firmy Omega rozpoczęli natomiast budowę kanalizacji wraz z osadzeniem pompowni w ulicy Laskowiec. Do asfaltowania przygotowywana jest ulica Kaczeńców. Ułożenie nowej warstwy asfaltu umożliwi przywrócenie na tej ulicy pełnego transportu komunikacyjnego. Nowy asfalt pojawi się także w ulicach: Grażyny, Anny, Krystyny, Małgorzaty, Elżbiety, Bożeny. Jednak zanim to nastąpi, brygady Wodociągów Jaworzno dokonają wymiany w tych ulicach przyłączy wodociągowych znajdujących się w zakresie pasa drogowego. Szacuje się, że blisko 50 przyłączy wymienionych zostanie do połowy sierpnia.

Termin oddania wszystkich prac realizowanych dla ponad 3 500 mieszkańców to listopad br. Jednak możliwość podłączenia, włączenia swojej posesji do sieci sanitarnej poprzez budowę przyłącza, mieszkańcy zyskają w 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Wzbogacony system uzdatniania

Dwustopniowa filtracja, system ozonowania i dezynfekcji od 2013 roku działa na ujęciu Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Teraz dodatkowo, dla podniesienia jakości wody, układ uzdatniania wzbogacony zostanie o odwróconą osmozę.

Ujęcie Jarosław Dąbrowski stanowi szyb kopalniany o głębokości 102 m. Pobór wody z ujęcia kształtuje się w granicach 1000 m3/dobę. W większości ujęcie zaopatruje w wodę mieszkańców os. Jeleń i Byczyna. Od 2004 roku na ujęciu funkcjonowały tzw. odżelaziacze, składające się ze złoża braunsztynowo – żwirowego. Złoże stanowiło naturalny filtr, który wypłukiwał znajdujące się w nadmiarze, związki żelaza oraz manganu. W 2013 roku odżelaziacze zostały zastąpione systemem aeracji, dwustopniową filtracją na filtrach piaskowo-żwirowych, a dodatkowo zabudowano urządzenia do ozonowania oraz dezynfekcji wody za pośrednictwem lamp UV i podchlorynu sodu. Teraz do układu dodany zostanie zestaw odwróconej osmozy.

Zadaniem projektowanego i budowanego układu będzie mieszanie wody surowej z wodą demineralizowaną. Wpłynie to na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz obniży twardość ogólną wody – wyjaśnia Technolog Wody jaworznickich wodociągów Sylwia Kręcichwost.

Jednym słowem modernizacja ma poprawić i podnieść jakość fizykochemiczną produkowanej wody. Prace koncepcyjne i projektowe zostały zakończone. Od połowy lipca główny wykonawca, firma Instal z Krakowa, rozpoczyna swoje roboty od budowy instalacji zewnętrznych oraz budowy płyty betonowej pod nowe zbiorniki. Kolejny etap to kompletowanie i montaż urządzeń, a następnie ich kalibracja. W czasie przeobrażeń ujęcie będzie normalnie funkcjonowało i produkowało wodę. Roboty związane z rozbudową i włączeniem nowego układu technologicznego zakończą się w grudniu 2018 r. Modernizacja układu technologicznego będzie kosztowała blisko 1 mln zł.