Trwają prace przy rozbudowie miejskiej sieci kanalizacyjnej

Pomimo obostrzeń i trwającej pandemii COVID-19, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

W zakresie powyższego projektu w 2018 roku zakończono już inwestycję w dzielnicy Byczyna. Dla 3500 mieszkańców powstało tam ponad 30 km kanalizacji sanitarnej oraz nowa sieć wodociągowa. Obecnie w Byczynie prowadzony jest etap podłączeń posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Prężnie, ku końcowi zmierza również kolejny kontrakt wchodzący w skład projektu, związany z modernizacją oczyszczalni Jeleń Dąb. Jest to już II etap przebudowy i unowocześniania tego obiektu, do którego średnio w ciągu doby z terenu całego miasta dopływa około 16 tys. m3 ścieków. II etap przebudowy oczyszczalni związany jest z remontem części mechanicznej
tj. hali krat, komory wlotowej oraz węzła osadowego. W ramach tego kontraktu dostarczono i uruchomiono już wszystkie przewidziane urządzenia technologiczne oraz wykonano wszelkie roboty główne. Obecnie trwają prace porządkowe i przygotowania do odbioru końcowego – tłumaczy Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju, prowadzone są również prace w ramach ostatniego, dużego kontraktu VI fazy tj. budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Tu z udziałem Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wodociągi wybudują dla mieszkańców około 19 km sieci kanalizacyjnej oraz wymienią 14 km sieci wodociągowej.

 Obecnie firmie wykonawczej udało się wybudować ponad 3 km kanalizacji sanitarnej m.in.
w ulicy: Wolnej, Jasiugi, Dąbrowskiej, Rejtana oraz blisko 4,5 km sieci wodociągowej w ulicy: Dąbrowskiej, Wolnej, Rejtana, Syrokomli, Szczotki i Brzozowej. Domy z powyższych ulic są już stopniowo przełączane i wpinane do nowego wodociągu. W tej chwili pracami kanalizacyjnymi objęte są ulice:  Bema, Szczotki, Storczyków, a pracami wodociągowymi ulice: Fryderyk i Nowowiejska – dodaje Prezes Natonek.

Podobnie, jak w innych miejscach Jaworzna, tak i w Dąbrowie Narodowej główne ciągi  kanalizacyjne układane są w drodze i doprowadzane do granic nieruchomości. Po zakończeniu prac związanych z modernizacją, ulice zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji sanitarnej w czasie epidemii można śledzić na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz uzyskać mailowo
w Jednostce Realizującej Projekt, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Rusza kolejny nabór wniosków na budowę przyłączy kanalizacyjnych z wykorzystaniem dotacji z UM.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić na swojej posesji odpowiedni poziom czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W ten sposób przyczyniają się do ochrony najbliższego środowiska i skutecznego przeciwdziałania powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, jakie pojawiają się przy wypompowaniu fekaliów z szamb, które są pełne wirusów i bakterii.

Właściciele posesji zlokalizowanych w ulicach, gdzie inwestycje pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej została już zrealizowana, a mówiąc dokładnie, mogą swoje nieczystości z domu odprowadzać nie do szamba, a siecią sanitarną bezpośrednio do oczyszczalni, mogą wnioskować o dokonanie bezpłatnej wyceny przyłącza i wybudować go jeszcze w tym roku, dostając na ten cel dotację z urzędu miasta. Dodatkowo w tym zakresie mogą skorzystać z kompleksowej usługi, świadczonej przez Wodociągi Jaworzno.

W przypadku zlecenia budowy przyłącza wodociągom, cała organizacja dokumentów i spraw technicznych związanych z budową przyłącza realizowane jest przez nasze przedsiębiorstwo. By tego dokonać, wystarczy wypełnić dostępny na stronie wodociągów wniosek o bezpłatną wycenę budowy przyłącza i przesłać go zdalnie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Następnie po zaakceptowaniu wyceny, przyłącz na preferencyjnych warunkach cenowych, z 10-letnią gwarancją oraz z możliwością rozłożenia płatności na raty, zostanie przez wodociągi wybudowany w ustalonym terminie. Osoby posiadające techniczną możliwość podłączenia swojego domu do kanalizacji, mogą także wykonać przyłącz własnoręcznie, wtedy jednak załatwiają sprawy formalne osobiście  tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

 

W 2020 roku nadal funkcjonuje uruchomiony przez Urząd Miejski program dopłat, z którego mogą skorzystać obywatele Jaworzna. Aby na budowę przyłącza otrzymać dotację w wysokości 50% jego wartości, jednak nie więcej niż 2000 zł. należy do 15 lipca br.  złożyć wspomniany wniosek na przygotowanie i wycenę budowy przyłącza. Posesje, które nie dopełnią obowiązku podłączenia się do kanalizacji, będą musiały wykazać w najbliższym czasie, że zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) spełnia wymagania przepisów budowlanych tzn. jest szczelny, przechodzi okresowe przeglądy, co powinno zostać potwierdzone i wyrażone stosownymi dokumentami, a także wykazane tą samą ilością wywożonych ścieków, co zużytej wody.

Budowa kanalizacji w ul. Łęgowej. Odpowiadamy na pytania mieszkańców.

Odpowiadając na pismo mieszkańców ul. Łęgowej oraz zawarte w nim obawy co do obecnie prowadzonych prac, zmierzających do skanalizowania pozostałej części ulicy Łęgowej oraz domów z ulicy Wielkich Łowów, informujemy, że od lat naszym priorytetem jest sukcesywna, bezpieczna i przemyślana rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna, tak aby korzystało z niego, jak największe grono mieszkańców.

Pierwszy etap kanalizowania dziennicy Jeleń Łęg, w tym ul. Zwycięstwa i ul. Łęgowej, został zrealizowany i zakończony w 2018 roku. Był to odrębny, niezależny projekt, który z przyczyn technicznych swoim zakresem nie obejmował budynków położnych na południe od numeru Łęgowa 6 oraz budynków w ul. Wielkich Łowów. Łącznie 20 posesji. Po sukcesie pierwszego etapu głównie na wniosek samych zainteresowanych mieszkańców, podjęliśmy starania, aby obszar nieobjęty etapem pierwszym skanalizować i wybudować dla mieszkających tam sieć sanitarną. Wiązało się to z przygotowaniem wstępnej koncepcji budowy tego odcinka kanalizacyjnego, zabezpieczeniem środków finansowych oraz opracowaniem projektu budowlanego.

Zapewniamy, że Wodociągi Jaworzno w tej kwestii dochowały wszelkiej staranności, aby stworzyć techniczną możliwość i zapewnić odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców powyższych budynków. Projekt dla tego zadania został opracowany przez doświadczonych projektantów, zgodnie z obowiązującą literą prawa. Przeanalizowane i rozważone zostały wszystkie możliwe rozwiązania, jednak wniosek był i jest jeden: Aby sieć mogła obsłużyć wspomniane posesje, musi być wybudowany rurociąg tłoczny wraz ze studnią rozprężną, który włączony zostanie do istniejącej, a wybudowanej w pierwszym etapie, sieci grawitacyjnej w ul. Łęgowej. Sieć ta pod względem technicznym umożliwia takie rozwiązanie. Natomiast sama lokalizacja studni na etapie projektowym została uzgodniona z właścicielem terenu, w tym przypadku z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Zaprojektowana studnia rozprężna w ul. Łęgowej jest w pełni bezpieczna i bez problemu odbierze zakładaną ilość ścieków z 20 gospodarstw. Podobne studnie, skutecznie i bezawaryjnie funkcjonują już od lat na sieci kanalizacyjnej m.in. w dzielnicy Cieżkowice, Długoszyn oraz w Byczynie, gdzie jest ich 12 sztuk. Obsługują one znacznie większą liczbę posesji, tłocząc znacznie większą ilość ścieków niż ta, która jest przewidziana dla ul. Łęgowej. Również wszelkie niedogodności zapachowe zostały zniwelowane poprzez montaż filtrów węglowych. Jeśli mieszkańcy będą zainteresowani, to przekażemy dokładne adresy lokalizacji tych studni.

Należy również dodać, że zabudowa studni rozprężnej w ul. Łęgowej została zaprojektowana po 2018 roku. Głównie z myślą na realizację drugiego etapu kanalizowania dzielnicy Jeleń Łęg. Ze względu na rzędne terenu, niższe położenie budynków, nie ma innej technicznej możliwości odprowadzanie ścieków z tego obszaru, niż rurociągiem tłocznym.

W czasie koronowirusa dbajmy o czystość rąk, ale i o drożność kanalizacji

W czasie epidemii koronawirusa zaczęliśmy bardziej dbać o higienę. Przez lekarzy i wirusologów zalecane jest m.in. częste, trzydziestosekundowe mycie i dezynfekowanie rąk. Dbając o czystość, korzystamy nie tylko z wody i mydła, ale także o wiele częściej niż kiedyś sięgamy po nawilżane chusteczki, które niestety po zużyciu wyrzucane są do toalety. Obok nich w kanalizacji znaleźć można także maseczki i rękawiczki silikonowe. Niestety, zwiększona liczba tych śmieci w ściekach skutkuje licznymi interwencjami ze strony pracowników wod-kan.

Wyrzucenie chusteczek nawilżanych, maseczek czy rękawiczek do muszli klozetowej może doprowadzić do zatkania instalacji przesyłowej. Niedrożności te mogą skutkować  niekontrolowanymi wyciekami fekaliów na posesji lub ulicy. Wskutek nagromadzenia się tych środków, awarii ulegają również pompy znajdujące się na przepompowniach. Ich wymiana to bardzo kosztowna i długotrwała operacja. Dlatego jaworznickie wodociągi apelują i przypominają, że kanalizacja sanitarna służy tylko do odprowadzania nieczystości bytowych z gospodarstw domowych. Nie można tam wrzucać materiałów higienicznych, resztek jedzenia, tłuszczu, czy włosów – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Poniżej materiały i produkty, które zdecydowanie, zamiast do kanalizacji powinny trafiać
do pojemników na śmieci:

 • włosy, nawilżone chusteczki, materiały opatrunkowe, rajstopy, szmaty – bywają częstą przyczyną zatorów. Łączą się w sploty, uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury;
 • niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości - zawarte w nich substancje chemiczne szkodą mikroflorze odpowiedzialnej za oczyszczanie ścieków na oczyszczalni mechaniczno-biologicznej,
 • igły - stanowią ogromne zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są niewidoczne, mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia.
 • materiały budowlane - gruz, gips czy tynk opada na dno przewodów kanalizacyjnych, tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
 • tłuszcze i oleje - tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej nie tylko na zewnątrz, ale i w budynku mieszkalnym.

Pamiętajmy, niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych na sieci, przepompowniach oraz na oczyszczalni ścieków. Nawet najmniejsza rzecz niepodlegająca rozdrobnieniu, może spowodować zator i zmniejszyć drożność rur sanitarnych. Powyższy apel spółka wodociągowa kieruje również w imieniu swoich pracowników, którzy w czasie pandemii podejmując działania naprawcze na instalacjach kanalizacyjnych, narażeni są na zwiększony kontakt z wirusami i bakteriami.

 

 

Bezpieczna woda

O zabezpieczeniu wody pitnej przed koronawirusem, procesach technologicznych i kontroli jej jakości oraz o suszy i ewentualnych brakach wody pitnej z tym związanych, rozmawiamy z Technolog Wody z Wodociągów Jaworzno Panią Sylwią Kręcichwost.

 1. Pani Technolog na początek kilka istotnych informacji na temat ujęć wody pitnej. Ile ich mamy na terenie Jaworzna oraz ile metrów sześciennych wody pitnej są one w stanie wyprodukować?
  Woda dla mieszkańców Jaworzna produkowana jest na pięciu ujęciach: czterech głębinowych i jednym powierzchniowym. Wszystkie znajdują się na terenie naszego miasta i są administrowane przez jaworznickie wodociągi. Produkujemy około 14 tys. m3 na dobę wody z własnych źródeł, co stanowi 97 % zapotrzebowania na wodę w mieście, łącznie z przemysłem. Pozostałe 3 % stanowi zakup ze źródeł zewnętrznych, głownie z GPW S.A. Katowice.

 2. Czy w obecnej sytuacji pandemii wirusa COVID-19 mieszkańcy mają powody do obaw jeśli chodzi o jakość wody pitnej?
  Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia  nie ma żadnych dowodów na przeżycie i obecność koronawirusa w wodzie pitnej, a zagrożenie dla zasobów wody pitnej jest niskie, a nawet zerowe. Na rekomendacji WHO opierają się zarówno europejskie instytucje jak i amerykańska – EPA, które apelują aby korzystać z wody pitnej tak jak przed ogłoszoną pandemią. Ponadto instytucje te rekomendują powszechnie stosowane procesy technologiczne wykorzystywane przy uzdatnianiu wody, jako wystarczającą barierę przeciw patogenom. Należy tu podkreślić, że nasze ujęcia to nowoczesne, zmodernizowane technicznie obiekty z zaawansowanymi metodami uzdatniania wody, w tym wyposażone w urządzenia do eliminacji wszelkich zanieczyszczeń biologicznych oraz objęte są stałym nadzorem laboratoryjnym.
 1. Kto kontroluje jakość wody w mieście oraz gdzie z ewentualnymi wynikami badań wody można się zapoznać?
  Woda badana jest na bieżąco przez Wodociągi Jaworzno w naszym akredytowanym laboratorium wewnętrznym oraz przez organ kontrolny - Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Jaworznie, a także przez niezależne laboratorium zewnętrzne. Informacje o jakości wody są publikowane na naszej stronie internetowej www.wodociagi.jaworzno.pl oraz bezpośrednio na stronie PPIS i w BIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie, gdzie zamieszczane są orzeczenia PPIS dotyczące jakości wody w mieście.
 1. Wspomniała Pani o urządzeniach zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem biologicznym. Jakie więc technologie wykorzystuje się na jaworznickich ujęciach?
  Produkujemy wodę na pięciu stacjach uzdatniania. Każda z nich ma inną specyfikę poboru, uzdatniania i dezynfekcji. Cztery z pięciu naszych obiektów są bezobsługowe, co jest korzystne w obecnym kontekście pandemii. Są to ujęcia głębinowe, gdzie kontakt ze środowiskiem zewnętrznym od momentu poboru do samego przesyłu wody do mieszkańca jest praktycznie zerowy. Na trzech największych ujęciach działają nowoczesne  systemy uzdatniania i dezynfekcji, które skutecznie eliminują bakterie i wirusy. Są to przede wszystkim nowoczesne lampy UV oraz system ozonowania. Na naszych ujęciach stosujemy również procesy utleniania wstępnego, koagulacji, filtracji na filtrach piaskowych, żwirowych i węglowych oraz wspomniane już ozonowanie. Wszystkie te systemy przyczyniają się do usuwania z wody patogenów. Najnowszym systemem uzdatniania wody zastosowanym na jednym z naszych ujęć, mam tu na myśli ujęcie zlokalizowane w dzielnicy Jeleń, jest system odwróconej osmozy, który niezwykle skutecznie usuwa mikroorganizmy i wirusy.

 2. Czyli woda dostarczana z jaworznickich ujęć jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i mieszkańcy spokojnie mogą ja pić prosto z kranu?
  Woda pitna jeszcze na długo przed pandemią podlegała surowym normom. Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów. Odpowiadając na to pytanie w kontekście pandemii COVID-19,  z dostępnej literatury naukowej wynika, że koronawirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne takie jak podchloryn sodu, który od 10 marca 2020 r. jest stosowany na wszystkich naszych obiektach w wyższej, ale mieszczącej się w normie dawce. Z naszej wody  można bezpiecznie korzystać, tak jak w okresie przed pandemią.
 1. Skąd więc okresowo bierze się żółta barwa wody i czy w takiej sytuacji mieszkańcy powinni się obawiać?
  Chwilowa zmiana barwy wody w kranach może być związana z awariami, prowadzonymi pracami remontowymi, czy inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, które mają miejsce niezależnie od trwającej pandemii i są na bieżąco realizowane. Kolor żółty świadczy o zwiększonej zawartości związków żelaza, które mogą wytrącać się nie tylko z przewodów sieci wodociągowej, lecz także z instalacji wewnętrznej należącej do odbiorcy lub biegnącej wewnątrz budynku wielolokalowego. Wtedy o takim zdarzeniu należy poinformować zarządcę obiektu, bowiem za tą instalację Wodociągi nie odpowiadają. Jednak uspokajam, że okresowo pojawiająca w wyżej wymienionych przypadkach żółta barwa, poza tym, że nie odpowiada nam wizualnie, nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie. W sytuacji awarii fragment sieci należący do Wodociągów, jest wyłączany z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek dokładnie płukany i dezynfekowany z zachowaniem dodatkowych środków ostrożności.

 2. Biały nalot na armaturze oraz pojawiający się na dnie czajnika tuż po przegotowaniu wody to efekt tzw. twardej wody. Czy twarda woda jest zdrowa?
  Osad, który widzimy w czajniku czy na naszej armaturze to węglan wapnia i magnezu inaczej twardość czy potocznie kamień w wodzie. Tworzą go życiodajne pierwiastki takie jak wapń i magnez. Woda w Jaworznie w zależności od źródła poboru jest średnio twarda i nie przekracza dopuszczalnej normy. Jest więc zdrowa i bezpieczna. Istnieje wiele publikacji na temat pozytywnego wpływu twardej wody na organizm oraz negatywnego wpływu wody miękkiej na prace układu krwionośnego czy nerwowego. Naukowcy dowiedli, że spożywanie miękkiej wody ma negatywny wpływ na zdrowie, w porównaniu ze spożywaniem wody z dużą zawartością wapnia i magnezu. Dlatego też parametr twardości ogólnej w wodzie jako jeden z niewielu ma określoną dolną granicę normy. Jednak często aspekt wizualny czy techniczny przeważa nad tym zdrowotnym i decydujemy się na zabudowę urządzeń zmiękczających w naszych domach. Jednak zasadność tych decyzji stanowi osobny temat do dyskusji.

 3. Obecnie mówi się o sytuacji hydrologicznej w Polsce. Odnotowywany jest rekordowo niski stan wody w Wiśle oraz na innych rzekach i zbiornikach. Od dłuższego czasu nie wystąpiły na naszym terenie opady deszczu. Naukowcy i badacze alarmują, że tego lata zapowiadana jest najdotkliwsza od pół wieku susza. Czy w związku z tym w Jaworznie może zabraknąć wody? Jak wygląda stan wód na naszych ujęciach?
  System zaopatrzenia w wodę z pięciu własnych źródeł oraz specyfika naszych ujęć głębinowych jest korzystna,  ponieważ pobieramy wodę z utworów triasowych i karbońskich. Jedynie ujęcie powierzchniowe Piaskownia usytuowane jest nad Kanałem Centralnym, który powstał w wyniku działalności górniczej, a nie naturalnej i  pośrednio opady atmosferyczne mają wpływ na jego zasoby. Chwilowo można zaobserwować obniżony stan wody w Kanale Centralnym, jednak nie jest to jeszcze stan alarmujący. Na pozostałych ujęciach, takich jak: Dobra, Galmany, Bielany, czy Jarosław Dąbrowski nie odnotowujemy znaczących spadków poziomów zwierciadeł wód podziemnych ze względu na suszę. Mimo, iż susza nie jest odczuwalna na naszych obiektach głębinowych, pracujemy nad planami zabezpieczenia zasobów ilościowych i jakościowych wody w mieście, ponieważ skutki suszy mogą pojawić się u nas z pewnym opóźnieniem. Badamy i kontrolujemy sytuacje. Pozostajemy także w stałym kontakcie z naszym hydrologiem. Obecnie nie ma widocznego i bezpośredniego zagrożenia dla braku wody dla mieszkańców Jaworzna, niemniej jednak w kontekście trudnej sytuacji hydrologicznej panującej w całym kraju, apelujemy o racjonalne wykorzystywanie wody pitnej w swoich domach i ogrodach w celu przyszłościowej ochrony zasobów wodnych.