Wnioski na odbiór odpadów od przedsiębiorców

Z powodu rozprzestrzeniania się wysoko zakaźnego czynnika chorobotwórczego SARS-CoV-2 Wodociągi Jaworzno na czas trwania epidemii do odwołania zawiesiły bezpośrednią obsługę Klienta w siedzibie przy ul. św. Wojciecha 34 oraz w siedzibie Działu Gospodarki Odpadami przy ul. Galmany 1 (dawna siedziba MPO).

W związku z powyższym informujemy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców/przedstawicieli placówek oświatowych o możliwości złożenia „WNIOSKU o zawarcie umowy o świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych/selektywnych”, drogą:

  • mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie na adres Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno.

Czynność ta umożliwi uruchomienie procedury zmierzającej do zawarcia ww. umowy bez wychodzenia z domu. 

Wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Wnioski i druki pod tym linkiem.

Tanie podlewanie - montaż wodomierza grodowego

Dbasz w sezonie letnim o swoje uprawy? Podlewasz duży ogród i chcesz zmniejszyć koszty podlewania terenów zielonych oraz zaoszczędzić na opłatach za odprowadzanie ścieków? Zainstaluj wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie wraca do kanalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, wodomierz odliczający wodę bezpowrotnie zużytą odbiorca instaluje na własny koszt. Montaż można wykonać osobiście lub zlecić profesjonalnej firmie z zachowaniem wytycznych zawartych w wydanych przez Wodociągi warunkach technicznych tzn. wodomierz przeznaczony do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować na instalacji wewnętrznej, jako podlicznik wodomierza głównego. Punkt poboru wody należy umieścić na zewnątrz budynku, natomiast sam wodomierz należy zainstalować wewnątrz budynku w miejscu o swobodnym dostępie. Należy zainstalować wodomierz przystosowany do montażu modułu radiowego obsługiwanego przez tutejsze przedsiębiorstwo wodociągowe, a przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające.

Od 01.10.2020r. powyższą usługę można także zlecić Wodociągom Jaworzno. Wystarczy złożyć w siedzibie Spółki wniosek o wydanie warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego oraz wniosek na zlecenie wykonania tejże usługi. Wszystkie wymagane dokumenty można przekazać:

  • mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego przez https://ebok.wodociagi.jaworzno.pl
  • listownie na adres Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno.

Po zaakceptowaniu terminu realizacji, pracownicy Spółki dostarczą warunki techniczne, wykonają usługę montażu wodomierza ogrodowego oraz dokonają odbioru technicznego. A po zawarciu stosownej umowy wskazania wodomierza ogrodowego będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości. Cennik kompleksowej usługi montażu wodomierzy ogrodowych dostępny jest na stronie internetowej. Wszelkie dodatkowe informacje w przedmiotowym temacie można uzyskać pod nr tel. 32 3186028.

 

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

Wodociągi budują dla mieszkańców kolejne odcinki kanalizacji

Z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa wynikających z pandemii COVID-19, prowadzone są roboty kanalizacyjne w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Również prace modernizacyjne oczyszczalni mają się ku końcowi.

Kończący się drugi etap przebudowy oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb, którego koszt wynosi 19 mln zł, związany był z remontem części mechanicznej. Obejmował on renowację hali krat, komory wlotowej, pompowni głównej ścieków, piaskownika, a przede wszystkim części osadowej tj. zbiorników i pompowni osadu wraz ze stacją odwadniania i higienizacji osadu.

Pierwsze wyniki z odwadniania i higienizacji osadu na nowych urządzeniach, daje pozytywny obraz przeprowadzonych prac. Sprawnie funkcjonuje również przeniesiona na teren oczyszczalni stacja zlewcza, służąca do przyjmowania i zrzucania przez beczkowozy ścieków z posesji prywatnych, które nie są jeszcze do naszej sieci podłączone – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Jednocześnie w zakresie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”,  przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,jaworznickie przedsiębiorstwo wodociągowe buduje również dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej około 21 km sieci kanalizacyjnej oraz wymienia 18 km sieci wodociągowej.

Pomimo pandemii prace wodno – kanalizacyjne w dzielnicy Dąbrowa Narodowa wkroczyły w zdecydowany i mocno zaawansowany etap. Firmom wykonawczym udało się już zrealizować ponad pięćdziesiąt procent sieci kanalizacyjnej oraz wymienić trzydzieści pięć procent sieci wodociągowej. Kanalizacja sanitarna powstała już m.in. w ulicy: Wolnej, Jasiugi, Dąbrowskiej, Rejtana, Szczotki, Brzozowej, Szprotawy, Storczyków, Syrokomli, Bema, Nowowiejskiej, a jeśli chodzi o sieć wodociągową to jest już ona zmodernizowana m.in. w ulicy: Dąbrowskiej, Wolnej, Rejtana, Syrokomli, Szczotki, Brzozowej, Fryderyka i Nowowiejskiej – dodaje Sławomir Grucel.

Podobnie, jak w innych miejscach Jaworzna, tak i w Dąbrowie Narodowej główne ciągi  kanalizacyjne układane są w drogach i doprowadzane do granic nieruchomości. Po zakończeniu prac związanych z modernizacją naruszone ulice zostaną przywrócone do stanu z przed rozpoczęcia robót. W obecnym i najbliższym czasie planowane jest odtworzenie nawierzchni m.in. w ulicy  Dąbrowskiej, Rejtana, Szprotawy, Brzozowej, Nowowiejskiej i Długoszyńskiej.

Wszelkie informacje związane z budową kanalizacji sanitarnej w czasie epidemii można śledzić na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz uzyskać mailowo w Jednostce Realizującej Projekt, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Umowy na odbiór odpadów od firm i instytucji

Decyzją Radnych Rady Miasta od 1 października br. firmy i instytucje zlokalizowane na terenie Jaworzna zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę. Od tego czasu podmioty gospodarcze prowadzące działalność na obszarze Jaworzna oraz na terenie nieruchomości, która nie jest zamieszkała, a na której powstają odpady komunalne
są zobowiązane do zawarcia indywidualnych umów na odbiorów odpadów.

Na terenie Jaworzna jest 25 firm uprawnionych do odbioru odpadów i wpisanych do rejestru, w tym Wodociągi Jaworzno Sp. z o. o., które z dniem 1 października w imieniu Gminy będą świadczyć i wykonywać to zadanie na terenie miasta. W tym celu działalność spółki Wodociągi Jaworzno została już rozszerzona o usługę wywozu odpadów, a MZNK podpisał z Wodociągami stosowną umowę na odbiór i przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania.

W związku z powyższym Wodociagi Jaworzno informują o możliwości  składania wniosków i zawierania umów na odbiór odpadów. Podmioty zainteresowane skorzystaniem z powyższej usługi świadczonej przez Wodociągi proszone są o kontakt pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 538 557 392. Siedziba jednostki odpowiedzialnej za odpady znajduje się w Jaworznie przy ul. Galmany 1 (była baza MPO). Na stronie internetowej przedsiębiorstwa można także zapoznać się z aktualnym cennikiem przyjmowania odpadów.

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Wodociągi Jaworzno na czas trwania epidemii do odwołania zawiesiły bezpośrednią obsługę Klienta w swojej siedzibie przy ul. św., Wojciecha 34.

Powyższe rozwiązanie nie ma wpływu na ilość oraz termin realizowanych spraw bowiem wszelkie sprawy związane m.in. z: warunkami technicznymi, przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożeniem wniosku na wymianę, legalizację wodomierza jak również sprawdzeniem rachunków za wodę i ścieki można załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu:

  • mailowo, pobierając stosowny wniosek ze strony internetowej i wysyłając go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie, dzwoniąc do spółki*:

Centrala: 32 318-60-00

Sekretariat: 32 318-60-12

Montaż i wymiana wodomierzy: 32 318-60-28

Punkt obsługi umów: 32 318-60-27

Remont i budowa przyłączy wodociągowych: 32 318-60-32

Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych: 32 318-61-40

Jednostka Realizująca Projekt: 32 318-60-74

Warunki techniczne: 32 318-60-44/49

*pełny wykaz dostępny jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

  • rejestrując się w serwisie e-BOK (dostępnym także na stronie spółki), można zrealizować/sprawdzić kwestie związane z rozliczeniem faktur za wodę i ścieki.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za wyrozumiałość, apelujemy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych i zapraszamy do korzystania z zaproponowanych, zdalnych form obsługi Klienta.