To już jest koniec prac modernizacyjnych na Oczyszczalni

W nietypowych okolicznościach wynikających z pandemii COVID-19 jednocześnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa doprowadzono do końca prace modernizacyjne na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Roboty, które trwały blisko 2 lata, prowadzone były w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”.

Oczyszczalnia, jako obiekt jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego funkcjonującego na terenie Jaworzna. To do niej trafiają ścieki kanalizacją sanitarną, która  na terenie miasta jest cały czas rozbudowywana. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń Dąb. Pierwsze ścieki dopłynęły do niej ponad 20 lat temu. Zastosowana na niej technologia oczyszczania ścieków jest typowa i ma charakter mechaniczno – biologiczny, gdzie w początkowej fazie ścieki oczyszczane są z elementów stałych, a następnie z wykorzystaniem żywych mikroorganizmów, bakterii dochodzi do rozkładu substancji zawartych w ściekach. Oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 11,6 ha i może przyjąć 25 000 m3 ścieków na dobę. W latach 2014 - 2015 jaworznicka oczyszczalnia przeszła pierwszy gruntowny remont polegający  na rozbudowie części biologicznej.

Od 2018 roku prowadzony był drugi etap modernizacji oczyszczalni, którego zakres skupiał się na przebudowie części mechanicznej oraz na hermetyzacji i wymianie układu wentylacji w jej początkowych obiektach. Dokładnie mówiąc obejmował on renowację hali krat wraz  z wymianą krat i instalacji wentylacyjnej, remont wraz z hermetyzacją komory wlotowej, wymianę pomp z armaturą w pompowni głównej ścieków wraz z remontem wiaty, wymianę zgarniaczy i zastawek piaskownika wraz z renowacją koryt, a przede wszystkim części osadowej tj. zbiorników osadu pompowni, stacji odwadniania i higienizacji osadu, w której wymieniono nie tylko instalacje ale również wirówki. Powstały nowe obiekty jak wiata załadunku osadu czy waga samochodowa oraz ważny dla otoczenia oczyszczalni potężny biofiltr odpowiedzialny za neutralizację odorów. Powyższe prace pozwoliły wyeliminować uciążliwości zapachowe nie tylko dla okolicznych mieszkańców ale również dla obsługi, a także wymienić awaryjne niejednokrotnie ponad 20-letnie urządzenia oraz zautomatyzować i usprawnić ich obsługę. Zakończona modernizacja pozwoliła także dostosować obecnie działający na oczyszczalni układ do przyjęcia nowych ścieków i oczyszczania ich zgodnie z obowiązującymi parametrami.

Pierwsze wyniki z odwadniania i higienizacji osadu są zgodne z oczekiwaniami, a przede wszystkim znacznie lepsze niż przy wykorzystywaniu dotychczasowych urządzeń. Dobrze i zamierzonym skutkiem funkcjonuje biofiltr wraz z hermetyzowaną komorą wlotową oraz instalacjami wentylacyjnymi dzięki czemu właściwie eliminowane są nieprzyjemne zapachy, a przeniesiona na teren oczyszczalni stacja zlewcza służy do przyjmowania i zrzucania przez beczkowozy ścieków z posesji prywatnych, które nie są jeszcze podłączone do naszej sieci – mówi Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Powyższe kompleksowe prace kosztowały blisko 18 mln zł i nie byłyby możliwe do przeprowadzenia, gdyby nie wsparcie Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Umowa na dofinansowanie jaworznickiej inwestycji podpisana została 3 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Telefony kontaktowe do Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Informujemy, że wszelkie formalności, zapytania i sprawy związane z odbiorem odpadów, które realizowane są przez Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wodociągów Jaworzno można zgłaszać oraz realizować pod numerami telefonów:

W godzinach od 7:00 -15:00

- 32 615-72-10,

- 32 615-72-11,

- kom. 538 557 392

W godzinach od 6:00-17:00

- 32 6157220

- 32 6157221

- 32 6157222

UWAGA! Numer 994 nie obsługuje spraw, ani zgłoszeń związanych z odbiorem odpadów.
Przypominamy również, że siedziba Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajduje się w Jaworznie przy ul. Galmany 1.

Wodociągi jak co roku przypominają o zabezpieczeniu instalacji przed mrozem.

Jaka będzie zima tego roku? Tego jeszcze nie wie nikt, ale już teraz warto się do niej przygotować
i zabezpieczyć instalację wodociągową przed nastaniem niskich temperatur.  

W okresie jesiennym należy zwrócić szczególną uwagę na wodomierze oraz rury doprowadzające wodę do budynku, które znajdują się w nieogrzewanych wnętrzach. Pod wpływem niskich temperatur i niewłaściwej izolacji instalacje te mogą ulec uszkodzeniu i rozmrożeniu, powodując przy tym niekontrolowane wycieki wody oraz niepotrzebne straty. Aby temu zapobiec wystarczy jeszcze przed nastaniem mrozów dokonać przeglądu pomieszczeń oraz studzienek w których zlokalizowane są urządzenia wodociągowe i uszczelnić wszelkie ubytki. Instalację, która doprowadza wodę np. na działkę, do ogrodu lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i nie jest w okresie zimy używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej dopływ. Natomiast liczniki oraz rury znajdujące się w nieogrzewanych wnętrzach, piwnicach można owinąć materiałami izolującymi np. styropianem, pianką lub kocem.

Uwaga! Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to zgłosić bezpośrednio do Wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 994. Wówczas Spółka Wodociągi Jaworzno dokona wymiany wodomierza. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że jeśli wodomierz został uszkodzony z winy właściciela, będzie to usługa płatna.

UWAGA! Aktualna informacja na temat jakości wody w dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Woda zdatna do spożycia!

Na podstawie orzeczenia o jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.  informują, że woda  w ulicy: Wodna, Wiśniowa, Strażacka 1-3, Spółdzielcza 2-4b, Starowiejska 82 i 84, E. Plater, Kolonijna, Stara Maszyna, Owocowa, Katowicka 34 i 34A nadaje się do spożycia przez ludzi.

Tym samym mieszkańcy mogą już wykorzystywać wodę do celów spożywczych bezpośrednio z kranu (bez przegotowania).  

Podjęte działania oraz długi czas utrzymywania decyzji o warunkowym korzystaniu z wody były podyktowane obowiązującymi nas procedurami oraz troską o Państwa zdrowie. Analiza wody pod kątem mikrobiologicznym wymaga czasu. Często dokładne wyniki dostępne są dopiero po 72h  od czas przeprowadzenia analizy danej próbki wody. Ponadto nasze wyniki wewnętrzne wymagają potwierdzenia przez organ nas kontrolujący, który to organ dopiero na podstawie własnych wyników badań może zdjąć jedną i nałożyć kolejną decyzję o przydatności wody do spożycia.  

Jednocześnie pragniemy jeszcze raz serdecznie przeprosić mieszkańców powyższych ulic
za utrudnienia i uciążliwości wynikające z zaistniałej sytuacji. Dla nas również nie była ona łatwa, zwłaszcza w obecnym czasie. Jednakże podejmowaliśmy wszystkie możliwe i dostępne środki, aby doprowadzić sprawę jakości wody w Państwa ulicach do pozytywnego i właściwego jej unormowania. Liczymy, że naliczone Państwu w najbliższym czasie upusty za wodę, chociaż w niewielkim stopniu zrekompensują Państwu ten niełatwy i wymagający czas.

Wodociągi przechodzą w tryb pracy zdalnej i rotacyjnej

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wprowadzającym pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych, które weszło w życie z dniem 3 listopada br., pracownicy Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. przechodzą w tryb pracy zdalnej i rotacyjnej. Tym samym podtrzymana zostaje wcześniejsza decyzja związana z zawieszeniem bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie spółki przy ul. św. Wojciecha 34 oraz w siedzibie Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Galmany 1.

Pomimo tej wyjątkowej sytuacji utrzymana zostanie wszelka aktywność związana ze zdalną obsługą mieszkańców. Wszystkie sprawy związane m.in. z: warunkami technicznymi, przyłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożeniem wniosku na wymianę/ legalizację wodomierza jak również dot. sprawdzenia rachunków za wodę i ścieki będziemożna załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu:

  • mailowo, pobierając stosowny wniosek ze strony internetowej i wysyłając go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • rejestrując się w serwisie e-BOK (dostępnym także na stronie spółki www.wodociagi.jaworzno.pl),
  • telefonicznie, dzwoniąc do spółki na poniższe numery*:

Centrala: 32 318-60-00

Sekretariat: 32 318-60-12

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi 32 615-72-10, 32 615-72-11, 538 557 392

Montaż i wymiana wodomierzy: 32 318-60-28

Punkt obsługi umów: 32 318-60-27

Remont i budowa przyłączy wodociągowych: 32 318-60-32

Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych: 32 318-61-40

Jednostka Realizująca Projekt: 532 755 595

Jednostka Realizująca Projekt w sprawie prowadzonej inwestycji w dzielnicy Dąbrowa Narodowa: 532 755 593

Warunki techniczne: 32 318-60-44/49

*pełny wykaz dostępny jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

Z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, wprowadzona zostaje rotacyjna praca służb technicznych odpowiedzialnych m.in. za bieżącą produkcję, utrzymanie sieci w celu stałych dostaw wody pitnej, odprowadzania ścieków oraz odbiór odpadów od mieszkańców naszego miasta.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za wyrozumiałość, apelujemy o współpracę, przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych i zapraszamy do korzystania z zaproponowanych, zdalnych, form obsługi Klienta. Zostań w domu !