Aktualna informacja na temat jakości wody w Dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Dane na dzień 30.10.2020 r.

Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ulicach: Jasiugi, Wolna, Wodociagi Jaworzno informują, że woda w ww. ulicach jest zdatna do spożycia.

Natomiast do momentu poprawienia i ustabilizowania się parametrów dostarczanej wody, woda w ulicach:  Wodna, Wiśniowa, Strażacka 1-3, Spółdzielcza 2-4b, Starowiejska 82 i 84, E. Plater, Kolonijna, Stara Maszyna, Owocowa, Katowicka 34 i 34A, jest przydatna do spożycia po przegotowaniu. Wodę w celu przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt należy przegotować. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Niezwłocznie poinformujemy mieszkańców powyższych ulic o poprawnych i ustabilizowanych wartościach dostarczanej wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy

Aktualna informacja na temat jakości wody w Dzielnicy Dąbrowa Narodowa

Na podstawie pełnych wyników badań próbek wody pobranych z ulic, które w dniu 27 października 2020 r. z powodu awarii były objęte czasowym wyłączeniem wody Wodociągi Jaworzno sp. z o. o. informują, iż woda w ulicy: Wodna, Wiśniowa, Strażacka 1-3, Spółdzielcza 2-4b, Starowiejska 82 i 84, Jasiugi, Wolna, E. Plater, Kolonijna, Stara Maszyna jest przydatna
do spożycia po przegotowaniu. Wodę w celu przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt należy przegotować. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Natomiast woda w ulicach: Owocowa oraz Katowicka 34 i 34A nadaje się tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda nie nadaje się do spożycia.

Wodę do celów spożywczych mieszkańcom powyższych ulic (Owocowej, Katowickiej 34 i 34A) będziemy dostarczać mieszkańcom beczkowozem lub w aseptycznych workach.

Niezwłocznie poinformujemy mieszkańców powyższych ulic o poprawnych i ustabilizowanych wartościach dostarczanej wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

Woda w ulicach Emilii Plater, Wodna, Owocowa, Wiśniowa warunkowo przydatna do spożycia.

UWAGA!

Woda w ulicach Emilii Plater, Wodna, Owocowa, Wiśniowa warunkowo przydatna do spożycia.

W 6 ulicach Dąbrowy Narodowej trwają prace mające na celu przywrócenie prawidłowych parametrów jakościowych wody, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Obecnie, do momentu uzyskania prawidłowych współczynników, woda w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, a dokładnie w ulicy: Emilii Plater, Wodna, Owocowa, Wiśniowa jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Oznacza to, że woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt wymaga wcześniejszego przegotowania.

Uwaga! Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

Jednocześnie do momentu uzyskania prawidłowych wyników próbek wody pobranych z ulicy Wyspiańskiego i Kolonijnej, woda w tych ulicach nadaje się wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda do celów spożywczych mieszkańcom ulic Kolonijnej, Wyspańskiego wciąż dostarczana będzie beczkowozem lub w aseptycznych workach. 

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

Pracujemy nad przywróceniem właściwych parametrów wody

Nieprzerwanie od dnia wczorajszego pracujemy nad przywróceniem właściwych parametrów jakościowych wody pitnej dostarczanej do posesji znajdujących się przy ulicach:  Wodnej, Wiśniowej, Owocowej, Kolonijnej, Emilii Plater, Wyspiańskiego.

W pełni rozumiemy głosy zaniepokojenia płynące ze strony mieszkańców, jak i dziękujemy za wszelkie słowa uznania i akceptacji dla prowadzonych prac. Dla nas również jest to sytuacja wyjątkowa. Zwłaszcza w dobie pandemii, która również odbija się bezpośrednio na naszej firmie, chociażby w postaci nieobecności pracowników, wywołanej  m.in. kwarantanną lub opieką nad dziećmi.

Jednak z zachowaniem procedur bezpieczeństwa podejmujemy wszelkie, możliwe działania naprawcze zmierzające do unormowania powstałej sytuacji. Sieć wodociągowa w tym rejonie podlega płukaniu, chlorowaniu, a w godzinach wieczornych i nocnych ozonowaniu. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich stwierdzonych w ostatnim czasie ognisk bakterii z grupy coli. Ich zawartość w wodzie jest stale monitorowana przez nasze wewnętrzne laboratorium.

O uzyskaniu właściwych parametrów wody bezzwłocznie poinformujemy mieszańców. Jednakże do tego czasu zalecamy mieszkańcom korzystać z wody dostarczanej z zewnętrznych źródeł. Obecnie woda w ulicach:  Wodnej, Wiśniowej, Owocowej, Kolonijnej, Emilii Plater, Wyspiańskiego nadaje się do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda nie nadaje się do spożycia. Woda do celów spożywczych rozwożona jest przez naszych pracowników beczkowozem oraz w aseptycznych workach. W związku na pandemię worki pozostawiane są na podjazdach, tuż pod bramką ogrodzeniową. W związku na prowadzone prace techniczne i eksploatacyjne, może się zdarzyć iż na wspomnianych ulicach wystąpią całkowite braki wody. Jednak o takich sytuacjach będziemy informować mieszkańców w sposób bezpośredni przed wyłączeniem.

Jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość  i apelujemy o stosowanie się do powyższych wytycznych.  

 

 

 

UWAGA! WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA !

UWAGA!

WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA

W wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na podstawie bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wewnętrzne laboratorium Spółki wodociągowej stwierdziło punktowe zmiany jakości wody w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w stosunku do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W związku powyższym Wodociągi Jaworzno sp. z o. o. podjęły działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody poprzez płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej. Obecnie, do momentu uzyskania prawidłowych parametrów, woda w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, a dokładnie w ulicach: Wodna, Wiśniowa, Owocowa, Kolonijna, Emilii Plater, Wyspiańskiego nadaje się do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda nie nadaje się do spożycia.

Do czasu przywrócenia prawidłowych parametrów, woda pitna będzie dostarczana mieszkańcom dzielnicy beczkowozem lub w aseptycznych workach. Prosimy o przestrzeganie powyższych uwag. Niezwłocznie poinformujemy mieszkańców powyższych ulic o poprawnych i ustabilizowanych wartościach dostarczanej wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.