Nowoczesne worki z wodą dla powodzian


Kolejne dary w postaci 2 tysięcy litrów wody pitnej trafią do powodzian. Tym razem Jaworzno przygotowało transport wody w hermetycznych workach dla mieszkańców gminy Gdów w Małopolsce.
Woda zostanie przekazana do OSP Winiary 17 czerwca. Stamtąd trafi do potrzebujących, którzy na skutek osuwania się ziemi stracili dostęp do bieżącej wody. Z prowadzonych rozmów między gminami wynika, że system wodociągowy został tam przerwany. Obecnie trwa jego odbudowa i dezynfekcja.

Czytaj dalej

Kolejne remonty wodociągów w centrum miasta


Zakończono prace związane z remontami przyłączy wodociągowych. Obejmowały one budynki położone bezpośrednio przy płycie Rynku. To kolejne działania przygotowawcze zmierzające do odnowienia samej płyty.
Prace związane z wymianą instalacji dotyczyły posesji w ulicy Rynek 2,4,6, 8 i 10. Remont obejmował także wcześniejszą wymianę przyłączy w ulicy Pocztowej 8,6,4,i 2. Dzięki przeprowadzonym pracom, pod płytą rynku nie będą przebiegały elementy infrastruktury wodociągowej. Tym samym w przyszłości nie będzie konieczności ingerencji  w jej nawierzchnię.

Czytaj dalej

Awaria pompy głębinowej


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że z powodu awarii pompy głębinowej na ujęciu Galmany w najbliższym czasie mieszkańcy odczuwać będą  chwilowe braki wody lub częściowe spadki jej ciśnienia w kranach. Prace związane z wymianą oraz montażem nowej pompy zostały rozpoczęte. Służby techniczne Spółki pracują także nad uregulowaniem sieci wodociągowej w celu stworzenie możliwości dostarczenia wody z innych ujęć zewnętrznych.

Jedno z pierwszych urządzeń w Polsce służy powodzianom.


2 tysiące litrów wody pitnej w aseptycznych workach trafi do powodzian z Sandomierza.
Woda w workach została przygotowana przez jedno z pierwszych w Polsce urządzeń umożliwiających higieniczne dostarczanie wody  podczas powodzi. Przekazana pomoc to odpowiedź jaworznickiego samorządu.
Na co dzień urządzenie o nazwie „wodoerka”  pracuje w miejskich wodociągach. Zaopatruje  mieszkańców w wodę w sytuacjach awarii rurociągu. Jednak ze względu na swoje cechy – higieniczność i elastyczność - może być wykorzystywane podczas powodzi czy klęsk żywiołowych.

Czytaj dalej

Cena wody bez zmian. Dodatkowo upusty handlowe dla stałych i nowych odbiorców.

{multithumb enable_thumbs=0 }
Na sesji Rady Miasta 31 maja 2010r., pod głosowanie poddana została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jaka obowiązywać będzie na terenie miasta od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r. W przedstawionej kalkulacji Spółka wodociągowa zaproponowała, aby wartość ceny wody i ścieków pozostały na dotychczasowej pozycji. Tak jak do tej pory mieszkańcy za 1m3 dostarczonej wody płacić będą 4,89 zł, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 5,66 zł. Wielkość opłat abonamentowych także nie uległa zmianie. Dodatkowo dla mieszkańców przygotowane zostały upusty handlowe. Stali klienci korzystający z usług przedsiębiorstwa wodociągowego  będą mogli otrzymać 20 % upustu od ceny dostarczania 1m3 wody i/lub odprowadzania 1m3 ścieków. Nowi klienci podłączający się do sieci kanalizacyjnej uzyskają natomiast 40% upustu od ceny dostarczania 1m3 ścieków, który będzie obowiązywał przez okres 12 miesięcy od dnia wykonania podłączenia. Szczegółowe informacje dotyczące upustów handlowych zawarte zostały w „Regulaminie upustów handlowych stosowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”, który stanowi część poniższej taryfy.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r.


Pobierz tekst jednolity
 
W razie problemów pobierz i zainstaluj Adobe Reader w celu prawidłowego wyświetlenia dokumentu