Czyszczenie zbiornika wody pitnej


Wodociągi dokonały czyszczenia jednego ze zbiorników wody pitnej w dzielnicy Ciężkowice. Do czyszczenia wykorzystano odczynniki francuskiej firmy Herli, która przy okazji działań przybliżyła i zaprezentowała uznany w Europie sposób płynnego czyszczenia i dezynfekcji zbiorników wody pitnej.
Czyszczenie zbiorników wyrównawczych, których zadaniem jest gromadzenie wody oraz regulowanie ciśnienia sieci z wykorzystaniem sił grawitacji, jest rutynowym działaniem, mającym na celu utrzymanie ich w należytym stanie oraz usunięcie powstającego w prawie każdych warunkach środowiskowych biofilmu. 

Czytaj dalej

Jak uniknąć awarii w okresie zimowym


W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie apeluje i przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Poświęcenie niewielkiej ilości czasu oraz użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania, może  zminimalizować lub wyeliminować negatywne skutki działania wody i niskiej temperatury.  O czym należy pamiętać przed nastaniem oraz w trakcie trwania okresu zimowego:

Czytaj dalej

Zapłać mniej za kanalizację


Pod takim hasłem przez ponad rok trwała akcja Urzędu Miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zachęcająca do korzystania z  kanalizacji. Od 1 września 2008 r. do 30 września br. mieszkańcy starający się o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej byli zwalniani z opłat administracyjnych, jakie do tej pory były pobierane przez spółkę wodociągową. Chodziło przede wszystkim o nie pobieranie opłat z tytułu uzgodnienia dokumentacji technicznej projektu przyłącza kanalizacyjnego (45,40 zł) oraz z tytułu odbioru przyłącza kanalizacyjnego (112,10 zł). Łącznie 157, 50 zł. – wyliczył Józef Natonek, prezes MPWiK w Jaworznie. Z akcji skorzystać mogli wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, jednostki gospodarcze oraz instytucje, które miały bądź mają techniczną możliwość korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej, lecz nie wypełniły tego ustawowego obowiązku.
Informacje o akcji pojawiły się w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Przygotowaliśmy także specjalne ulotki informacyjne mówiące o tym, co należy zrobić by podłączyć się do kanalizacji.

Czytaj dalej

Radiowe odczyty wodomierzy


Jaworznickie wodociągi testują kolejny zestaw urządzeń do radiowych odczytów wodomierzy. Od początku września na terenie miasta zainstalowano ich dodatkowo blisko 58 sztuk. Nowoczesnym systemem została objęta cała ulica Cezarówka Górna.
Po sprawdzeniu systemu w warunkach ciężko dostępnych. Przypomnę tylko iż pierwsze sto modułów zostało zamontowanych w kwietniu tego roku w głębokich studzienkach wodomierzowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych pracowników - postanowiliśmy sprawdzić jak system będzie funkcjonował w domach u prywatnych odbiorców i czy podobnie jak dla naszych pracowników będzie on dla nich znacznym ułatwieniem – tłumaczy Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. Józef Natonek. 
Ułatwienia o których mowa to przede wszystkim czas, a dokładnie jego oszczędność. Bezprzewodowy terminal odczytowy  po prawidłowej konfiguracji może dokonać odczytu wodomierza w przeciągu 30 sekund z odległości 150 metrów.
W ten sposób klienci z Cezarówki Górnej nie muszą umawiać się z inkasentem. System umożliwia także odczyt stanu licznika z nieruchomości do której dostęp z różnych powodów był ograniczony – dodaje Prezes Natonek.

Czytaj dalej

Międzylaboratoryjne badania wody


Laboratorium należące do MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie po raz kolejny uczestniczyło w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych z zakresu fizykochemii  i mikrobiologii wody. Tym razem przeprowadzone badania w ramach programu Aquacheck miały rangę międzynarodową, a dokładność wykonywanych analiz porównana została z kilkuset innymi laboratoriami z całej Europy.
Celem programu Aquacheck organizowanym przez LGC Standards jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji technicznych laboratoriów prowadzących badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody. Program sprawdza czy laboratoria uczestniczące w badaniach porównawczych wykonują analizę próbek rzetelnie oraz czy stosowane przez nich metody sprawdzają się w badaniach rutynowych stosowanych w danym laboratorium. Sprawdza także kompetencje personelu.

Czytaj dalej