4 czerwca 2010 dniem wolnym od pracy w MPWiK Sp. z o.o.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem święta 1 Maja w sobotę (art. 130 § 2  Kodeksu Pracy) ustalono 4 czerwca 2010 (piątek) dniem wolnym od pracy w MPWiK Sp. z o.o.
W tym dniu nieczynne będą stanowiska kasowe, odczytowe oraz stanowiska odpowiedzialne za uzgodnienia dokumentacyjne. Natomiast swój dyżur pełnić będą dla Państwa służby techniczne wraz ze stanowiskiem dyspozytorskim.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zarząd Spółki

Radiowy system odczytu wodomierzy


Od 5 lat Spółka wodociągowa dla swych odbiorców montuje liczniki w najwyższej klasie metrologicznej. Od roku wodomierze te wyposażone zostają w moduł radiowy służący do ich bezprzewodowego odczyt.
Pierwsze moduły pozwalające na odczyt liczników drogą radiową zostały zainstalowane w 2009 roku. Ich początkowa liczba wyniosła 158 sztuk.  Obejmowała urządzenia zlokalizowane w ciężko dostępnych miejscach, takich jak głębokie studzienki wodomierzowe  oraz budynki znajdujące się przy ulicy Cezarówka Górna.

Czytaj dalej

Zakłócenia w dostawie wody lub w odbiorze ścieków

DZWOŃ POD BEZPŁATNY NUMER 994 DOSTĘPNY 24H/DOBĘ

994 to specjalny numer pod którym mieszkańcy nie ponosząc opłat za połączenie telefoniczne mogą zgłosić awarie i usterki sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Numer stanowi szybki i łatwy kontakt dla mieszkańców z służbami technicznymi wodociągów. Dzwoniąc pod 994 zyskujesz pewność, że zaobserwowana przez ciebie sytuacja dotycząca dostawy zimnej wody lub odbioru ścieków sanitarnych zostanie odnotowana i rozwiązana.
Na tego typu zgłoszenia wraz z zapleczem sprzętowym przez 24 godziny na dobę oczekuje dyspozytor Spółki. Pamiętaj tylko bezpośrednie zgłoszenie zdarzenia do dostawcy usług  pozwoli na szybką interwencję w Twojej sprawie.

Nowy wodociąg na ulicy Prostej


Rozpoczęła się budowa wodociągu na ulicy Prostej. Zadanie to jest  ściśle związane z rozwijającym się w tym rejonie budownictwem jednorodzinnym. Uzbrajany teren został wydzielony przez miasto i przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Budowany wodociąg ma zapewnić   nowym mieszkańcom dostawę wody. Wodociąg będzie miał długość prawie 0,4 km. Jego lokalizacja przebiegać będzie wzdłuż pasa drogowego i zostanie połączona z funkcjonującym wodociągiem w ulicy Miodowej. Większość prac realizowanych będzie metodą bezwykopową. Budowa kosztować będzie 120 tys. zł i potrwa do końca maja 2010 roku. 

Kolejna inwestycja na Podłężu


Spółka wodociągowa rozpoczęła kolejne prace inwestycyjne na osiedlu Podłęże. Modernizacji zostanie poddana kanalizacja w rejonie Al. Piłsudskiego. Zakres zadania będzie obejmował bloki znajdujące się przy Al. Piłsudskiego 31, 33, 35, 37, 39 oraz pobliski pawilon handlowy. Długość wymienianej kanalizacji to prawie 0,5 km. Z racji na ścisłą  zabudowę mieszkaniową terenu, część prac  wykonywanych będzie bezwykopowo. Pozostała część tradycyjnym wykopem.  Inwestycja zakłada odtworzenie naruszonych podczas robót nawierzchni dróg i chodników na obszarze blisko 1000 m2. Tereny zielone zostaną obsiane trawą.Podczas realizacji prac mogą wystąpić utrudnienia dla kierujących pojazdami. Jednak zgodnie z projektem roboty planowane są na krótkich odcinkach, umożliwiających dojazdy i dojścia do poszczególnych parceli. Planowany koszt budowy kanalizacji to 400 tys. zł. Głównym wykonawcą jest firma STANWALL z Sosnowca. Prace mają potrwać do końca lipca 2010 roku.