Ujęcia wody Jarosław Dąbrowski zostaje zamknięte


Po zapoznaniu się z wynikami pilotażowych badań "Nuklidy promieniotwórcze w wodach pitnych", przeprowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Prezydent Miasta podjął decyzje o zamknięciu ujęcia Jarosław Dąbrowski. Jego wyłączenie nastąpi od dnia 28 kwietnia.
W trakcie trwania prac wyłączeniowych na terenie osiedla Jeleń mogą wystąpić krótkotrwałe braki wody oraz wahania ciśnienia. Ewentualne przypadki pojawienia się zmian w dostawie wody należy zgłaszać pod bezpłatnym numerem 994. W sytuacjach tego wymagających mieszkańcom będzie udostępniony beczkowóz.

Czytaj dalej

Wiceprezes ds. technicznych


30 marca Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powołała Grzegorza Waligórę na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki. Wakat na to stanowisko był wolny od chwili odejścia Andrzeja Krzyszkowskiego na emeryturę.
Nowy wiceprezes będzie pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Technicznych. Do jego najważniejszych obowiązków należeć będzie nadzór nad poborem, rozdziałem i dostawą wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Będzie także odpowiadał za prowadzenie spraw związanych z informatyzacją spółki, a także z planowaniem  jej prawidłowego rozwoju.
Nowy członek zarządu z MPWiK związany jest od 15 lat. Posiada wiedzę z zakresu zamówień sektorowych, prawa budowlanego. Od ponad roku pełnił w firmie funkcję Dyrektora ds. Technicznych.

Dzień Otwarty w MPWiK


Z okazji Światowego Dnia Wody, MPWiK postanowił poraz kolejny otworzyć drzwi dla swoich odbiorców i zorganizować Dni Otwarte MPWiK. Tegoroczne Dni Otwarte podobnie jak zeszłoroczne miały formę wycieczki autokarowej, podczas której  mieszkańcy od podstaw mogli zapoznać się z pracą przedsiębiorstwa wodociągowego, a dokładnie z tajnikami produkcji, dystrybucji oraz z techniką badania wody i oczyszczania ścieków.
W imprezie uczestniczyło blisko 50 osób w różnym wieku. Były widoczne całe rodziny wraz z dziećmi, jaworznicka młodzież oraz osoby starsze.  Wszyscy zainteresowani którzy wcześniej dokonali zgłoszenia, zapisu do dnia 19 marca mogli wraz z nami i naszymi pracownikami podążać śladem produkowanej przez nas wody – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.

Czytaj dalej

Nowatorskie badania Instytutu Górnictwa


W 2009 r. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, jako jedyna instytucja w Polsce, przeprowadził nowatorskie badania wody na terenie Górnego Śląska. Efektem rocznej pracy jest opracowanie "Nuklidy promieniotwórcze w wodach pitnych", w którym przedstawiono m.in. wyniki badań dotyczące znajdującego się w Jeleniu podziemnego ujęcia wody "Jarosław Dąbrowski".
Według norm stosowanych w Polsce pobierana z tego źródła woda jest czysta i w pełni zdatna do picia. Kontrolerzy wzięli jednak pod uwagę bardzo rygorystyczne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i stwierdzili, że w wodzie znajduje się zawyżona liczba radionuklidów pochodzenia naturalnego.
Dzisiaj w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta, w której wzięli udział przedstawicie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Na konferencji przedstawiono wyniki pilotażowego badania mającego na celu określenie jakości wód pitnych na Górnym Śląsku.

Czytaj dalej