Nowy wodociąg na Jeziorkach


Zakończyła się wymiana wodociągu na ulicy Łanowej oraz ulicy Morgowej w dzielnicy Jeziorki. Prace te stanowiły ostatni etap wymiany sieci wodociągowej na tym osiedlu. Celem inwestycji było unowocześnienie oraz wzmocnienie instalacji przed ewentualnym dalszym oddziaływaniem szkód górniczych.

To właśnie szkody górnicze mocno nadwyrężyły stan techniczny sieci wodociągowej.

Czytaj dalej

Spartakiada 2009. Brąz i złoto dla MPWiK Jaworzno


Po raz kolejny na podium, stanęła drużyna piłkarska MPWiK Sp. z o.o. Tym razem kilkukrotni zwycięzcy tych rozgrywek w latach ubiegłych, uplasowali się na trzecim miejscu, zdobywając brązowe medale oraz ugruntowując swoją przynależność do ścisłej czołówki drużyn wodociągowych. W tym roku w piłkarskich zmaganiach uczestniczyło 50 drużyn.

W trakcie rozgrywek nasi „wodociągowcy” w pokonanym polu pozostawili reprezentantów Inowrocławia, Poznania, Gniezna, Bydgoszczy, Biskupina. W półfinale po walce ulegli drużynie z Legnicy, a w meczu o trzecie miejsce zwyciężyli 3 : 1 reprezentacje Warszawy.

Czytaj dalej

Budowa rurociągu na ulicy Rumiankowej


Dział wykonawstwa i remontów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie rozpoczął II etap budowy wodociągu na ulicy Rumiankowej.
W roku 2008 na tej ulicy powstał pierwszy odcinek wodociągu. Jednak powstał on tylko do wysokości istniejących zabudowań.
Obecnie tworzony dwustu metrowy odcinek ma zapewnić dostęp do wody pitnej budynkom dopiero co powstającym, budującym się na tym terenie oraz stworzyć obieg wody pomiędzy ulicami Baranowskiego oraz Korczyńskiego – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Z racji podmokłego terenu zdecydowano, że roboty będą wykonywane metodą bezwykopową. Pozwoli to na sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie zadania. Jedyne wykopy konieczne do wykonania będą wiązały się z montażem hydrantu oraz z połączeniem rurociągów, czyli z wykonaniem tzw. wcinek. Po próbie szczelności oraz obowiązkowym badaniu wody wodociąg zostanie włączony w najbliższych dniach do eksploatacji. Koszt przedsięwzięcia to 30 tys. zł.


Podsumowanie wakacji w MPWiKW poniższym tekście pragniemy przedstawić, najważniejsze inwestycje oraz zadania jakie w okresie wakacyjnej przerwy zostały wykonane, nadzorowane oraz oddane do użytku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie.

Zakończone zadania inwestycyjne

SŁOWACKIEGO - Kompleksowa modernizacja obejmowała wymianę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni jezdni i chodników. Prace zostały podzielone na dwa etapy i stanowiły elementem prestiżowego projektu realizowanego przez miasto „Rynek od nowa”. Tak jak to miało miejsce podczas zeszłorocznego remontu ulicy Sławkowskiej tak i w tym przypadku za wymianę sieci wodno – kanalizacyjnej odpowiedzialne było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a za wymianę nawierzchni Miejski Zarząd Dróg i Mostów - jednak tylko na górnym odcinku ulicy, czyli od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Waryńskiego. Wymiana 520 metrów sieci wodociągowej oraz 300 metrów sieci kanalizacyjnej zakończyła się w połowie sierpnia. Prace wodno – kanalizacyjne kosztowały blisko 1,2 ml zł.  

Czytaj dalej

MPWiK wybuduje kanalizację dla nowych budynków mieszkalnych


Podobnie jak prowadzone w 2008 roku prace na nowych już ulicach Zalipie i Skowronków, tak i obecnie rozpoczynające się prace na ulicy Chełmońskiego mają za zadanie uzbroić działki budowlane w podstawową infrastrukturę techniczną.
Tworzenie w tej części miasta kanalizacji sanitarnej, wodociągu ulicznego wraz z przyłączami i zabudową hydrantową, związane jest z rozpoczętą i prowadzoną przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego inwestycją polegającą na budowie siedmiu wolnostojących domów mieszkalnych - wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Na przedmiotowym terenie, znajdującym się naprzeciw Szpitala Miejskiego, planuje się wybudowanie rurociągu ulicznego wraz z przyłączami, który połączony zostanie z czynnym wodociągiem biegnącym wzdłuż ulicy Chełmońskiego. Podobnie sytuacja będzie wyglądała z siecią kanalizacyjną i jej przyłączami do budynków.

Czytaj dalej