Obowiązek zawierania i aktualizacji umów z MPWiK


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków może odbywać się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, a odbiorcą usług. Związku z powyższym od 10 sierpnia  pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. rozpoczną kolportaż zawiadomień dotyczących aktualizacji umów oraz informujących o sposobie i możliwości ich podpisywania.

Przygotowanych zostało ponad cztery tysiące wniosków, które przez terenowych pracowników MPWiK, dokonujących odczytów wodomierzy, zostaną dostarczone odbiorcom usług wod - kan.

Czytaj dalej

Ruszyła wymiana kanalizacji na Podłężu


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie przystąpiło do kolejnego zadania inwestycyjnego, a dokładnie do wymiany sieci kanalizacyjnej w ulicy Towarowej na osiedlu Podłęże.
Jak twierdzą pracownicy Spółki wodociągowej głównym powodem wymiany kanalizacji w tej części miasta jest jej pogarszający się stan techniczny. Leży ona bowiem na terenie byłej eksploatacji górniczej, a także z biegiem lat, na jej trasie nasadzono drzewa, których korzenie spowodowały liczne załamania i odkształcenia. W ten sposób pojawiły się problemy z jej drożnością, a tym samym z jej awaryjnością.

Czytaj dalej

Nowa kanalizacja na Borach


Dobiegły końca prace mające uporządkować gospodarkę wodno – ściekową na terenie osiedla Bory. Rozpoczęta w sierpniu 2008 roku inwestycja pod nazwą „Kanał Wąwolnica Etap V od ul. Reja do ul. Krakowskiej” to drugie pod względem wartości i zakresu tego typu przedsięwzięcie w Jaworznie.
Wymiana sieci trwała rok. Stare rury wodociągowe i kanalizacyjne zastąpiono nowymi na odcinku od byłego wiaduktu kolejowego znajdującego się na pograniczu ulicy Reja i Tetmajera, do ulicy Niemcewicza, a następnie do nowopowstałej obwodnicy.

Czytaj dalej

Postępujące prace na ul. Słowackiego


Z wykorzystaniem metody bezwykopowej, a dokładnie przy użyciu elastycznego rękawa, rozpoczął się kolejny etap modernizacji ulicy Słowackiego. Tym razem przystąpiono do etapu, który wiąże się z naprawą stanu technicznego kanalizacji sanitarnej. Metoda „rękawa”, po raz kolejny wykorzystywana jest przez wodociągi. Wcześniej użyto jej min. na ulicy Gwarków, Krasickiego, Szymanowskiego, Sławkowskiej, gdzie także naprawiano i uszczelniano sieć kanalizacyjną.
Zastosowana technika polega na wtłoczeniu pod wpływem strumienia wody, a w tym przypadku sprężonego powietrza, skrojonego na wymiar żywicznego rękawa do wnętrza rury kanalizacyjnej.

Czytaj dalej

Bez obaw i bez opłat zapłać swój rachunek w Banku Spółdzielczym


Oprócz kas przedsiębiorstwa w dwóch placówkach Banku Spółdzielczego, które znajdują się w Jaworznie przy ul. Stojałowskiego 10 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 54 można uregulować rachunek za wodę nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat. Kasa banku czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Natomiast kasa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, gdzie usługa także jest bezpłatna, czynna jest w godz. od 7:15 do 14:45 ( w czwartki od 7:15 do 16:45).
Zapłaty można także dokonać drogą internetową, przelewem na indywidualne konto odbiorcy. Ważny do podkreślenia jest fakt, iż każdy z klientów posiada swój osobisty, niepowtarzalny rachunek bankowy, którego ostatnie cyfry odpowiadają indywidualnemu numerowi klienta. Jego numeru należy szukać w górnej części otrzymanej faktury VAT.