Nowoczesny transport wody pitnej


Woda w sterylnych workach. To najnowszy pomysł przedsiębiorstwa wodociągowego skierowany do mieszkańców, którzy na skutek awarii mogą odczuwać chwilowe braki bieżącej wody. Dzięki urządzeniu o nazwie „wodoerka”  usterki sieci wodociągowej mają być mniej zauważalne dla odbiorców, a woda w tym czasie dostarczona w podręcznych pojemnikach.
Pojawiające się awarie sieci wodociągowej na terenie miasta skutkują natychmiastową reakcję służb technicznych, jednak często wiążą się z zamknięciem dopływu wody na czas ich usuwania. W sytuacjach, przekraczających dwunasto godzinny czas naprawy, woda dostarczana jest zastępczymi źródłami. Najczęściej w tym celu wykorzystywane są beczkowozy. Eksploatacja pojazdów, a zarazem utrzymanie ich zbiorników wody w należytej sterylności jest pracochłonne. Jednak  niebawem mieszkańcy mogą otrzymywać wodę w bardzo nowatorski sposób.

Czytaj dalej

22 marca 2010 r. – Światowy Dzień Wody


22 marca 2010 r. obchodzimy Światowy Dzień Wody.  Ten corocznie obchodzony Dzień Wody ma na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na najważniejsze problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. Hasło przewodnie tegorocznego dnia: "Czysta woda dla zdrowego świata" ma uświadomić Polakom, że jakość wody ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie ludzkości, a także na równowagę ekosystemów. Ochrona jakości wody jest zbiorową odpowiedzialnością za wspólne korzyści.
Podczas Światowego Dnia Wody należy pamiętać, że czysta woda jest życiem, a nasze życie zależy od tego jak dbamy o jakość wody. Czysta woda jest niezbędnym elementem rozwoju, dlatego inwestowanie w nią daje wymierne rezultaty, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale też społecznej.
Woda to życiodajna substancja - bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Znaczenie wody w środowisku jest ogromne: zapewnia warunki życia na Ziemi, bierze udział w krążeniu i metabolizmie, reguluje stosunki cieplne, decyduje o klimacie na ziemi, jest czynnikiem krajobrazotwórczym i źródłem energii, spełnia  także funkcje komunikacyjne i przemysłowe.

Czytaj dalej

Pół miliona na kanalizację


W Przedsiębiorstwie wodociągowym rozstrzygnięto pierwszy w tym roku przetarg  dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej. Prace związane z jego realizacją mają rozpocząć się w połowie marca  i kosztować będą ponad pół miliona złotych. Jest to kolejne działanie mające porządkować gospodarkę wodno – ściekową miasta, ale także inwestycja mająca ułatwić dostęp do kanalizacji sanitarnej mieszkańcom, poprzez jej  rozbudowę i modernizację.
Przedmiotowa kanalizacja sanitarna powstanie w rejonie ulicy Szelonka oraz ulicy Azot. Swym zakresem obejmować będzie posesje prywatne oraz budynek Przedszkola nr 15.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji liczy także, że w ten sposób wyeliminowane zostaną awarie kanalizacyjne, powodowane min. przez wcześniejszy nienajlepszy stan  techniczny rurociągów w rejonie ulicy Azot 6 i 8.

Czytaj dalej

Dzień Otwarty w MPWiK


Z okazji Światowego Dnia Wody, pracownicy jaworznickich wodociągów zapraszają mieszkańców miasta, chcących poznać technikę produkcji, dystrybucji, badania wody oraz oczyszczania ścieków na Dzień Otwarty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, który odbędzie się 27 marca 2010 r. (sobota). W programie przewidziano między innymi zwiedzanie ujęcia wody pitnej, bazy transportowo – technicznej, tłoczni i oczyszczalni ścieków, laboratorium. W tym dniu mieszkańcy będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczenia skąd pompowana i w jaki sposób dostarczana jest woda dla miasta, jaki sprzęt wykorzystujemy w naszej codziennej pracy, jakie technologie oraz metody stosowane są do oczyszczania ścieków oraz jakim badaniom poddawana jest woda pitna w laboratorium – wyjaśnia Sławomir Grucel.

Czytaj dalej

Szansa na unijne dotacje. Przedstawiciele JASPERS w Jaworznie


Buduje się realna szansa na pozyskanie przez miasto zewnętrznych środków z Funduszy Unijnych -  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na budowę kanalizacji sanitarnej w północnych dzielnicach miasta. Złożony przez MPWiK Sp. z o. o., projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” poddawany jest kolejnej analizie, tym razem przez ekspertów  z inicjatywy JASPERS.
W obecnej chwili w ramach projektu, wykonano w całości dokumentacje projektowe dla osiedli: Ciężkowice, Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska. Dla osiedli Ciężkowice i Góra Piasku uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono także Ocenę oddziaływania na środowisko, która zakończona została zgodą na realizację przedsięwzięcia. Do mieszkańców dzielnic objętych projektem rozsyłane były także mapki wraz z naniesioną propozycją przebiegu przyłączy kanalizacyjnych oraz informacje o planowanym przedsięwzięciu.

Czytaj dalej