Defibrylator w wodociągach


Przedsiębiorstwo wodociągowe z własnych środków zakupiło automatyczne urządzenie do udzielania pierwszej pomocy. Defibrylator będzie służył pracownikom w sytuacjach nagłego zatrzymania akcji serca.
Urządzenie zostało zakupione z myślą o pracownikach firmy, a także o osobach, które takiej pomocy będą potrzebować i znajdą się na terenie naszego przedsiębiorstwa – wyjaśnia Specjalista BHP Paweł Archamowicz.
Zakupiony defibrylator (AED), to defibrylator zautomatyzowany. Od ratującego wymaga wykonania bardzo łatwych czynności, np. podpięcia elektrod i naciśnięcia przycisku. Przez cały czas trwania akcji ratunkowej defibrylator sam informuje głosem o kolejności  wykonania następnych czynności. Samodzielnie analizuje rytm pracy serca. Umożliwia dokonanie zapisów EKG.
Defibrylator umieszczono w pomieszczeniu dyspozytora, które czynne jest 24 godziny na dobę. Z obsługi defibrylatora przeszkolonych zostało 67 osób, czyli co czwarty pracownik Spółki. 


Zapytanie ofertowe


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje o możliwości składania do dnia 10 marca do godz. 15:00 ofert dotyczących Opracowania projektów budowlanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy.  Powyższe oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34, do dnia10 marca 2010 r., do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie - Menu górne / zakładka Przetargi / odnośnik Zapytanie ofertowe.

Jak uniknąć zamrożenia wody?


W związku z zaistniałą sytuacją pogodową, jaka obecnie występuje na terenie całego kraju, MPWiK jak na razie nie odnotował większych oraz poważniejszych awarii wodociągowych na obszarze naszego miasta. Jednak długo utrzymujące się niskie temperatury spowodowały w ostatnich dniach zamarznięcie kilkunastu przyłączy oraz kilku wodomierzy w budynkach prywatnych. W okresie zaledwie pięciu dni tj. od 23 do 27 stycznia do naszego przedsiębiorstwa wpłynęło blisko 33 tego typu zgłoszeń - wyjaśnia Sławomir Grucel.
Tymczasem, co często okazuje się na miejscu, wielu awarii można było uniknąć, chociażby poprzez zabezpieczenie przyłączy i wodomierzy ciepłymi tkaninami, materiałami izolacyjnymi oraz poprzez uszczelnienie pomieszczeń, w których się znajdują.

Czytaj dalej

Modernizacja zbiorników wody pitnej „WARPIE”


Spółka wodociągowa rozpoczęła prace remontowe zbiorników i komór służących do gromadzenia i przechowywania wody pitnej. W pierwszym, zaplanowanym na ten rok etapie prac, renowacji poddane zostaną żelbetowe konstrukcje budowli wraz z armaturą. Koszt rozpoczętych robót szacowany jest na 3,5 mln. zł.
Jaworznickie zbiorniki wody pitnej pracują w układzie pięciu zbiorników – dwa ‘nowe” oraz trzy „stare”. Ich średnica wynosi od 21 do 25 metrów. Jako obiekty technologiczne zapewniają ciągłość w dostawie wody pitnej dla miasta - szczególnie dla centralnych oraz południowych dzielnic. W swych wnętrzach nowe zbiorniki potrafią zgromadzić po 2500 m3, natomiast starsze podziemne obiekty po 1700 m3 każdy.
Zbiorniki wody pitnej są ważnym elementem systemu wodociągowego, jaki działa na terenie naszego miasta. Są znaczące pod względem bezpieczeństwa dla dostaw wody oraz pod względem przeciwpożarowym – podkreśla Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek – Dlatego dalszy właściwy stan struktury powierzchni wewnętrznej jak i zewnętrznej zbiorników oraz szeregu instalacji ma niebagatelne znaczenie dla ich dalszego prawidłowego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę specyficzne i niesprzyjające, wilgotne środowisko oraz okres eksploatacji, konserwacja powyższych obiektów jest niezwykle na ten czas pożądana.

Czytaj dalej

Już w kwietniu nowa kanalizacja na ul. Towarowej


Do trzydziestego kwietnia został przedłużony termin zakończenia budowy kanalizacji na ulicy Towarowej. Po tym terminie Szkoła Podstawowa nr.2., mieszkańcy Al. Piłsudskiego 30 oraz mieszkańcy bloków przy ulicy Towarowej od numeru 67 do 42 będą odprowadzać ścieki odnowioną instalacją. 
Termin zakończenia został przedłużony z racji pozostałych do wykonania prac odtworzeniowych, które na skutek utrzymujących się obecnie warunków pogodowych zostały wstrzymane. W większości chodzi tu o prace polegające na położeniu nawierzchni asfaltowych, posadowieniu krawężników oraz na odnowieniu pasów zieleni - wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Sama kanalizacja jest już praktycznie wybudowana na całym, zaplanowanym 700 metrowym odcinku. Gotowe są także przyłącza do budynków wielorodzinnych w ilości 34 sztuk, które czekają na sam moment przełączenia.

Czytaj dalej