Koniec i jednocześnie początek nowych prac wodociągowych


Zgodnie z planem zakończono wymianę wodociągu na ul. Kasztanowej. Rurociąg położony na obszarze, gdzie narażony był na bezpośrednie oddziaływanie szkód górniczych, został przebudowany na odcinku 1 700 metrów. Wraz z nim zmodernizowano blisko 150 przyłączy wodociągowych. Jednak zakończenie prac, dało początek do ich rozszerzenia.
Nowy odcinek wodociągu zaprojektowany i wykonany został z zabezpieczeniami przed szkodami górniczymi, które w tej części miasta dość licznie występują. Trwające od listopada ubiegłego roku prace rozpoczęły się od przebudowy przyłączy wodociągowych a w późniejszej części prowadzone były w pasie drogowym, skupiając się na wymianie rurociągu ulicznego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej, aż do ulicy Herbowej. Harmonogram prac został wykonany zgodnie zapisami umownymi, czyli do 31 maja 2009 roku. Jednak inżynierowie jaworznickich wodociągów przy okazji działań w dzielnicy Jeziorki, zdecydowali zwiększyć zakres dotychczasowych robót, z korzyścią dla mieszkańców ulicy Łanowej.

Czytaj dalej

„Rynek od.Nowa”. Rusza przebudowa ulicy Słowackiego


Z inicjatywy Prezydenta Miasta rozpoczynają się kolejne prace w ramach projektu „Rynek od.Nowa”. Tym razem dla mieszkańców w kompleksowy sposób przebudowana zostanie ulica Słowackiego.
Tak jak to miało miejsce podczas remontu ulicy Sławkowskiej tak i w tym przypadku za wymianę sieci wodno – kanalizacyjnej odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a za wymianę nawierzchni Miejski Zarząd Dróg i Mostów - jednak tylko na górnym odcinku ulicy.
Tuż po zakończeniu zadania realizowanego przez MPWiK przystąpimy do prac drogowych na odcinku od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Waryńskiego – tłumaczy Nikodem Motyka rzecznik MZDiM – Dolna część ulicy zgodnie z przygotowaną koncepcją,  realizowana będzie w trakcie przebudowy płyty rynku.

Czytaj dalej

Greenpeace – woda w Jaworznie jest czysta


Potwierdził się fakt, iż  woda na terenie Jaworzna jest bardzo dobrej jakości. Tym razem dowodem na to są jakościowe wyniki badań wody otrzymane od organizacji Greenpeace. Badania wykonane przez brytyjskie laboratorium specjalizujące się w analizie związków chloroorganicznych wykluczają obecność pestycydów w wodzie produkowanej na terenie miasta.
W mailu jaki został nadesłany w dniu 12 maja do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji czytamy między innymi, że Wszystkie próbki okazały się czyste, co potwierdziło laboratorium Greenpeace oraz niezależne, akredytowane laboratorium brytyjskie… Wskazują one jedynie na niewielkie ilości węglowodorów oraz metali, być może naturalnego pochodzenia, których występowanie jest związane z budową geologiczną terenu…Tym samym nasze obawy co do oddziaływania składowiska można uznać za zażegnane.

Czytaj dalej

Sześć miesięcy potrwa wymiana wodociągu w Byczynie


Pod koniec roku mieszkańcy Byczyny będą mogli korzystać już z nowej sieci wodociągowej. W maju rusza półtora milionowa inwestycja związana z modernizacją sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Gwardzistów oraz ulicy Łanowej. To jedna z pierwszych i najważniejszych inwestycji zaplanowanych przez MPWiK na rok 2009.
Wymiana sieci nastąpi na odcinku 1 700 metrów i obejmować będzie budowę nowego rurociągu ulicznego wraz z przyłączami, które doprowadzają wodę do prywatnych posesji. Jednak wymianie nie będą podlegać nowe przyłącza oraz przyłącza tych właścicieli, którzy nie wyrazili zgody na wejście w teren – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.

Czytaj dalej