Podsumowanie roku w MPWiK


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyremontowało ponad 6 km sieci wodociągowej oraz ponad 13 km sieci kanalizacyjnej. To bilans jedenastu inwestycji zrealizowanych na terenie miasta w roku 2009. Ich wartość wyniosła ponad 20 mln zł.
Rok 2009 podobnie jak rok 2008, był w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie rokiem poważnych przedsięwzięć, których realizacja miała jeden kluczowy cel - poprawę gospodarki wodno ściekowej miasta. Dla częściowego zbliżenia się do powyższego celu za prawie osiem milionów złotych zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowę wodociągu na ul. Reja oraz ul. Tetmajera w os. Bory. Działania te uporządkowały teren wokół potoku Wąwolnica, zmodernizowały układ sieci wod – kan dla jej lepszej ekonomiczniejszej eksploatacji oraz stworzyły możliwość rozbudowy kanalizacji w północnych dzielnicach miasta, co znalazło kontynuację w kolejnym tym razem dwu milionowym przedsięwzięciu pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż Obwodnicy Północnej Miasta” – wyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.
Powstająca (prace przy jej budowie mają zakończyć się w 2010), 3 kilometrowa kanalizacja zgodnie z przygotowanym projektem połączona zostanie z kolektorami osadzonymi w ulicy Nowoniemcewicza. Czyli z tymi, które stanowiły etap końcowy inwestycji na Borach. Następnie ulicą Krakowską poprowadzona zostanie w kierunku zajezdni PKM, poprzez ulicę Pstrowskiego do skrzyżowania z ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej. W końcowym etapie budowa prowadzona będzie wzdłuż ulicy Kołłątaja, aż do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej – dodaje Prezes Józef Natonek.
Dla rozbudowy systemu kanalizacyjnego w północnej części miasta zrealizowano jeszcze jedno olbrzymie przedsięwzięcie – wybudowano przepompownie ścieków na ul. Batorego, której głównym założeniem jest odprowadzanie ścieków m.in. z dzielnicy Szczakowa, 7 kilometrowym kolektorem wprost do oczyszczalni.
Takie rozwiązanie odciąża w sposób znaczący płynącą nieopodal rzekę Białą Przemsze, która do tej pory była odbiorcom powyższych nieczystości. Stwarza ona także mocny szkielet do rozbudowy kolejnych nitek kanalizacyjnych w tej części miasta – tłumaczy Prezes Józef Natonek.

Czytaj dalej

Zakończono budowę sieci wod–kan w rejonie ul. Chełmońskiego


W lekko już zimowych warunkach dobiegły końca roboty związane z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na ulicy Chełmońskiego. Rozpoczęta we wrześniu inwestycja, której wartość wyniosła 53 tys. zł, stworzyła możliwość dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków od nowo powstających tam budynków.
Podobnie jak prowadzone w 2008 roku prace na ulicach Zalipie i Skowronków, tak obecnie zakończone przedsięwzięcie na ulicy Chełmońskiego miało na celu uzbrojenie działek budowlanych w podstawową infrastrukturę techniczną i ściśle związane było z kolejną inwestycją mieszkaniową prowadzoną przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Dementi


W związku z nieobiektywnym przedstawieniem sytuacji, jaka miała miejsce 13 listopada 2009 roku na ul. Waryńskiego, opisanej w artykule „ Damscy Bokserzy?” opublikowanym w tygodniku lokalnym „Co Tydzień” nr 46/947 rok XIX (18-24 listopada 2009r.), poniżej zamieszczamy treść artykułu i oficjalne pisma właściciela nieruchomości, które w sposób prawdziwy relacjonują przebieg wydarzeń w tej sprawie.

Czytaj dalej

MPWiK Jaworzno wywalczył tytuł Mistrza Polski !


Drużyna piłkarska Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zakończyła bż. rok mocnym akcentem. W organizowanych w dniach 28-29 listopada we Wrocławiu V Mistrzostwach Polski Firm Komunalnych, Energetycznych i Gazowniczych w halowej piłce nożnej, jaworzniccy piłkarze wywalczyli złote medale, a tym samym zdobyli tytuł Mistrza Polski.
To kolejne w tym roku tak wysokie osiągnięcie zespołu, bowiem na XIX Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Wodociągów i Kanalizacji w Puławach, wywalczył on brązowe medale.
Drużyna MPWiK wystąpiła w składzie: Maciej Żak, Grzegorz Adwent, Paweł Bulga, Marcin Pedyński, Mariusz Suwaj, Adrian Wojtaszak, Piotr Lichota, Grzegorz Waligóra, Tomasz Knapik, Jacek Wróbel.
Do rywalizacji w turnieju zgłosiło się 20 drużyn z całej Polski. Rozgrywki grupowe a następnie II rundę turnieju nasi reprezentanci zakończyli na I miejscu, zostawiając w pokonanym polu min. drużyny Gryfina, Szczecina, Koszalina.

Czytaj dalej

NOWA UMOWA na wodę lub kanalizację


W ramach drugiego etapu akcji wymiany umów do odbiorców usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Jaworznie zostanie rozesłanych ponad 5 tys. wniosków .
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001, dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.
Związku z powyższym pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. już w sierpniu bieżącego roku rozpoczęli kolportaż zawiadomień dotyczących wymiany umów oraz informujących o sposobie i możliwości ich podpisywania. Na początek przygotowano blisko cztery tysiące wniosków, które dostarczane były osobiście przez pracowników terenowych Spółki. Ta ilość przyniosła prawie pięćdziesięcioprocentowy rezultat. Jednak to przysłowiowa „kropla w morzu” wśród 14 tys. punktów odbiorczych. Stąd decyzja o kontynuacji przedsięwzięcia.
II etap akcji wymiany rozpocznie się na początku grudnia. Zakłada on przygotowanie pięciu tysięcy wniosków i taki sam sposób rozprowadzania zawiadomień. Komplet kolportowanych dokumentów zawierać będzie pismo przewodnie, wniosek o zawarcie umowy oraz projekt umowy. Dokumenty dostępne będą także w budynku głównym Urzędu Miasta, w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa – dodaje Prezes Naczelny Józef Natonek.
Po otrzymaniu wezwania, w celu zawarcia przedmiotowej umowy z MPWiK Sp. z o.o. należy przedstawić w siedzibie Spółki komplet odpowiednich dokumentów:

Czytaj dalej