OSTROŻNIE ! Badania w domu klientaZ uwagi na pojawiające się telefony oraz zaniepokojenie ze strony mieszkańców w sprawie przeprowadzania rzekomych badań jakościowych wody u odbiorcy, informujemy, że MPWiK Sp. z o. o. nigdy nie zlecał żadnej zewnętrznej firmie wykonywanie tego typu badań w domu klienta, a tym samym zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji o odbiorcach.
MPWiK Sp. z o. o. jako producent i dystrybutor wody pitnej dokonuje codziennej kontroli jakości wody w laboratorium wewnętrznym przedsiębiorstwa. Każdy z pracowników przedsiębiorstwa wodociągowego odwiedzający klienta posiada przy sobie służbową legitymację i porusza się oznakowanym pojazdem. Pobór próbek wody do badania dokonywane jest z wcześniej wyznaczonych miejsc, według harmonogramu w godzinach     od 7:00 do 15:00.
 
Uczulamy mieszkańców przed ewentualną próbą oszustwa oraz apelujemy o rozwagę.

Rok ważnych inwestycji. Rozmowa z prezesem MPWiK Sp. z o. o. Józefem Natonkiem


Za nami rok 2008, jaki w pana przekonaniu oraz pana współpracowników był ten rok?
Józef Natonek: Miniony rok, był bez wątpienia dla MPWiK rokiem wytężonej i intensywnej pracy, mającej w zamierzeniu jeden cel - zapewnienie prawie 100 tysięcznemu miastu ciągłości w dostawie wody pitnej. Chodź chwilowe braki w jej dystrybucji z przyczyn niezależnych w minionym roku mogły wystąpić w niektórych dzielnicach, a zarazem w poszczególnych domach, to jestem przekonany, iż zrobiono wszystko by w sposób szybki oraz technicznie możliwy rozwiązać powstały problem. Bo pod pojęciem ciągłość kryje się wiele znaczeń i czynności. Zarówno zakup, produkcja wody pitnej, usuwanie awarii, kontrola jakości wody pitnej, jak i prace naprawcze sieci, remonty przyłączy wodociągowych, wymiany wodomierzy, oraz realizowanie niezbędnych inwestycji wod – kan na terenie miasta.
W roku 2008 nasze służby techniczne wyjeżdżały do awarii sieci wodociągowej 550 razy. Do prac konserwatorskich, takich jak wymiana hydrantów, zasuw itp. prawie 559 razy. Natomiast samych awarii związanych, z drożnością czy zaburzeniami grawitacyjnymi przy spływie nieczystości płynnych było 625 przypadków w ciągu roku. To porównywalna liczba zdarzeń do roku 2007. Spora powierzchnia miasta (152,7 km2) to także spora długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (800 km długości), a co za tym idzie spora liczba urządzeń i armatury wodociągowej oraz spora liczba prac konserwatorskich jakie winno się na niej wykonywać.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2008r. obsługa Klientów będzie odbywała się w godzinach od 700 – 1200.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy .

Zarząd Spółki

Życzenia świąteczneNajserdeczniejsze życzenia Szczęśliwych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
Wielu głębokich, radosnych przeżyć Wszelkiej pomyślności oraz sukcesów
W nadchodzącym Nowym Roku Wszystkim odbiorcom, współpracownikom,
Składa Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy
MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie

Zakończono budowę wodociągu na os. Sigma


Jeszcze tylko miesiąc funkcjonować będzie stara sieć wodociągowa na osiedlu Sigma. Zakończyła się bowiem budowa rurociągu, który w nowej wersji stwarza, każdej z ponad 42 nieruchomości, własny przyłącz oraz własne urządzenie pomiarowe, a tym samym indywidualną możliwość rozliczania się z dostawcą wody pitnej. Po 31 grudnia budynki mieszkalne zostaną przełączone na nowy układ zasilający.
Istniejące budynki jednorodzinne na os. Sigma przy ulicy Długoszyńskiej zaopatrywane były w wodę pitną jednym rurociągiem ze wspólnym wodomierzem dla wszystkich odbiorców wody. Oznaczało to, iż pomimo szeregowej zabudowy, jaka występuje na osiedlu, mieszkańcy rozliczani byli tak jak lokatorzy w budynkach wielolokalowych.

Czytaj dalej