Remont przyłączy wodociągowych


Od początku stycznia do końca października w ramach bieżącego utrzymania sieci Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyremontowało ponad 80 przyłączy wodociągowych. Na zakwalifikowane do remontu przyłącza o łącznej długości 3000 metrów, Spółka w roku bieżącym wydała już prawie 600 tys. zł.
Według dokonanych pomiarów inwentaryzacyjnych w posiadaniu przedsiębiorstwa jest ponad 11 tys. przyłączy, które po zsumowaniu tworzą 200 kilometrowy odcinek sieci, który sukcesywnie należy przeglądać i remontować. Każdego roku na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców oraz na podstawie zabezpieczonych środków finansowych, przedsiębiorstwo obiera odpowiednią liczbę przyłączy, których remont należy wykonać.
Jednak jak podkreśla rzecznik Spółki Sławomir Grucel - rozpoczęcie poszczególnych prac poprzedzone jest zawsze wizją lokalną, na podstawie której określany jest rzeczywisty stan przyłącza oraz ewentualny termin wykonania.

Czytaj dalej

Kanalizacja sanitarna wzdłuż Obwodnicy Północnej


Na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przygotowało przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest budowa za ponad 2 miliony złotych kanalizacji sanitarnej wzdłuż Obwodnicy Północnej.  
Założeniem budowy nowego, prawie 3 kilometrowego odcinka kanalizacji sanitarnej jest kontynuacja poprzednich działań, realizowanych w ramach budowy Kanału Wąwolnica. Jak wiadomo sześcio – etapowa inwestycja miała za zadanie budowę kolektora kanalizacyjnego, którego celem było przejęcie ścieków z centrum miasta i skierowanie ich do oczyszczalni a tym samym uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej wokół samego potoku.  Ostatni etap o wartości 8 mln zł. zakończony został w lipcu tego roku i obejmował obszar od ulicy Reja, poprzez ulice Tetmajera, aż do ulicy Nowoniemcewicza.
Łącznie podczas tego etapu wybudowanych zostało 1500 metrów kanalizacji sanitarnej, 2100 metrów kanalizacji deszczowej oraz 1300 metrów wodociągu głównego. Inwestycja zakończyła się przewiertem i umieszczeniem kolektorów kanalizacyjnych pod uczęszczaną już obwodnicą, w rejonie stacji paliw – wyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek – Rozpoczęcie obecnych prac to kontynuacja stwarzająca możliwość kanalizowania północnych oraz wschodnich części miasta.

Czytaj dalej

W dniach 18 – 20 listopada nastąpi wymiana rurociągu na ulicy Brodzińskiego


Z powodu licznych awarii oraz sygnałów ze strony mieszkańców w sprawie zakłóceń w dostawach wody pitnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do wymiany wodociągu na ulicy Brodzińskiego. Wymiana wodociągu realizowana będzie w dniach 18 – 20 listopada. - W ciągu tych dni chcemy przeprowadzić czynności naprawcze na rurociągu o długości 150 metrów w celu poprawienie obecnego stanu rzeczy i wyeliminowania usterek oraz przerw w dostawie wody na tym odcinku sieci.   Modernizacja ma także za zadanie stworzenie pierścieniowego obiegu wody w systemie wodociągowym – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK Sp. z o.o.

Czytaj dalej

OSTROŻNIE ! Badania w domu klienta


Z uwagi na pojawiające się telefony oraz zaniepokojenie ze strony mieszkańców w sprawie przeprowadzania rzekomych badań jakościowych wody u odbiorcy, informujemy, że MPWiK Sp. z o. o. nigdy nie zlecał żadnej zewnętrznej firmie wykonywanie tego typu badań w domu klienta, a tym samym zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji o odbiorcach.
MPWiK Sp. z o. o. jako producent i dystrybutor wody pitnej dokonuje codziennej kontroli jakości wody w laboratorium wewnętrznym przedsiębiorstwa. Każdy z pracowników przedsiębiorstwa wodociągowego odwiedzający klienta posiada przy sobie służbową legitymację i porusza się oznakowanym pojazdem. Pobór próbek wody do badania dokonywane jest z wcześniej wyznaczonych miejsc, według harmonogramu w godzinach  od 7:00 do 15:00.
 
Uczulamy mieszkańców przed ewentualną próbą oszustwa oraz apelujemy o rozwagę.


Czyszczenie zbiornika wody pitnej


Wodociągi dokonały czyszczenia jednego ze zbiorników wody pitnej w dzielnicy Ciężkowice. Do czyszczenia wykorzystano odczynniki francuskiej firmy Herli, która przy okazji działań przybliżyła i zaprezentowała uznany w Europie sposób płynnego czyszczenia i dezynfekcji zbiorników wody pitnej.
Czyszczenie zbiorników wyrównawczych, których zadaniem jest gromadzenie wody oraz regulowanie ciśnienia sieci z wykorzystaniem sił grawitacji, jest rutynowym działaniem, mającym na celu utrzymanie ich w należytym stanie oraz usunięcie powstającego w prawie każdych warunkach środowiskowych biofilmu. 

Czytaj dalej