Będzie trwalszy rurociągu na ul. Kasztanowej


Początkiem miesiąca rozpoczęła się wymiana wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Kasztanowej. Rurociąg leżący w granicy obszaru górniczego, który bezpośrednio narażony był na działanie szkód górniczych, zostaje przebudowany na odcinku 1 700 metrów. Wraz z nim zmodernizowanych zostanie blisko 150 prywatnych przyłączy wodociągowych.
Zdarzenia związane ze szkodami górniczymi są dość częstymi zjawiskami odnotowywanymi  przez służby techniczne MPWiK. To one, oprócz materiału z którego rurociąg został wykonany, przyczyniają się do częstych uszkodzeń i rozszczelnień, a tym samym do wycieków wody.

Czytaj dalej

Remonty przyłączy wodociągowych


Blisko 47 przyłączy wodociągowych z ponad 90, zakwalifikowanych do remontu w roku 2008, zostało już zmodernizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Na wykonanie tych prac w bieżącym roku Spółka zabezpieczyła ponad 0,5 mln zł.
W posiadaniu przedsiębiorstwa jest prawie 11 tys. przyłączy, które po zsumowaniu tworzą ponad 200 kilometrowy odcinek sieci, a które sukcesywnie należy przeglądać i wymieniać. W roku 2007 wykonano modernizację 69 przyłączy o łącznej długości 2227 metrów. W roku  obecnym długość wyremontowanych przyłączy ma wzrosnąć do 3000 metrów.

Czytaj dalej

Wysterowany koniec prac na ulicy Miodowej

W pełni zakończyła się wymiana trzystumetrowego odcinka sieci wodociągowej na ulicy Miodowej. Jak zgodnie twierdzą pracownicy MPWiK, założeniem zrealizowanego zadania było usprawnienie dostarczania wody pitnej do posesji znajdujących się na końcu ulicy Miodowej oraz uporządkowanie układu sieci zasilającej.
Jak rozumieć uporządkowanie układu sieci zasilającej?
Otóż większość budynków znajdujących się na końcu ul. Miodowej zasilana była w wodę siecią wodociągową o tzw. układzie "pajęczym". Oznaczało to, iż istniejące budynki oraz nowopowstałe zostały podłączane do rurociągów znajdujących się na pobliskich, sąsiadujących działkach. Często do rurociągów o mniejszych przekrojach - wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK - Obecnie mieszkańcy mogą już korzystać z prostszego, przebudowanego i zwiększonego pod względem średnicy układu zasilającego w wodę pitną budynki, a biegnącego wzdłuż wydzielonej drogi dojazdowej.
Wysterowany koniec prac na ulicy Miodowej
€20.00

Czytaj dalej

Na czas robót ul. Tetmajera zostaje zamknięta


dscn8495W związku z zaawansowaniem prac kanalizacyjnych przy realizowanej inwestycji „Kanał Wąwolnica Etap V. Budowa kanalizacji w ulicy Tetmajera w Jaworznie”, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
oraz wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Spółka  z o.o.  z Tarnowa informują, że od dnia 20 października 2008 r. nastąpi całkowite zamknięcie ul. Tetmajera dla ruchu ulicznego.
Na czas robót ul. Tetmajera zostaje zamknięta
€15.00
Color:

Czytaj dalej

„Rynek od. Nowa”. Budowa wodociągu na ulicy Sienkiewicza

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do kolejnego zadania wchodzącego w skład projektu „Rynek od. Nowa”. Po zmodernizowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Sławkowskiej rozpoczęte zostają kolejne prace, tym razem związane z budową wodociągu na ulicy Sienkiewicza.
Budowa rurociągu na odcinku 113 metrów od strony ulicy Sienkiewicza ma w przyszłości zapewnić dostarczenie wody pitnej do budynków znajdujące się w ścisłym centrum miasta. Bowiem w założeniach koncepcyjnych obecna sieć wodociągowa biegnąca pod płytą rynku, ma zostać wyłączona z użytkowania.
„Rynek od. Nowa”. Budowa wodociągu na ulicy Sienkiewicza
€35.00

Czytaj dalej