Dla nowych budynków nowy rurociąg


W poniedziałek 27 października służby techniczne MPWiK, przystąpiły do realizacji kolejnego zadania  związanego z budową nowej sieci wodociągowej na terenie naszego miasta. W okolice ulicy Rumiankowej, której inwestycja dotyczy,  zwieziono potrzebną ilość materiału, a dokładnie rur i poprzez „zgrzewanie na ciepło” połączono ze sobą. Utworzony    w ten sposób odcinek należy teraz umieścić pod ziemią zgodnie z wytyczoną trasą. A będzie to prawie czterystumetrowy odcinek wodociągu przed którym postawiono cel – zasilić w wodę pitną nowe budynki powstające na ulicy Rumiankowej.

Czytaj dalej

Apelujemy o zabezpieczenie instalacji wod–kan !


W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pomieszczenia bądź studnie, w których zamontowano wodomierze, a także na przewody przechodzące przez kondygnacje i pomieszczenia nieogrzewane. Pamiętać należy o tym, aby nie dopuścić do oblodzeń pokryw i włazów, i nie stwarzać utrudnień w dostępie do nich.
W czasie odwilży konieczne jest umożliwienie swobodnego spływu wód do wpustów ulicznych, podwórzowych oraz studzienek ściekowych. Właściciele i administratorzy, którzy nie dopełnią powyższych obowiązków ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z tego tytułu.

Będzie trwalszy rurociągu na ul. Kasztanowej


Początkiem miesiąca rozpoczęła się wymiana wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Kasztanowej. Rurociąg leżący w granicy obszaru górniczego, który bezpośrednio narażony był na działanie szkód górniczych, zostaje przebudowany na odcinku 1 700 metrów. Wraz z nim zmodernizowanych zostanie blisko 150 prywatnych przyłączy wodociągowych.
Zdarzenia związane ze szkodami górniczymi są dość częstymi zjawiskami odnotowywanymi  przez służby techniczne MPWiK. To one, oprócz materiału z którego rurociąg został wykonany, przyczyniają się do częstych uszkodzeń i rozszczelnień, a tym samym do wycieków wody.

Czytaj dalej

Remonty przyłączy wodociągowych


Blisko 47 przyłączy wodociągowych z ponad 90, zakwalifikowanych do remontu w roku 2008, zostało już zmodernizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Na wykonanie tych prac w bieżącym roku Spółka zabezpieczyła ponad 0,5 mln zł.
W posiadaniu przedsiębiorstwa jest prawie 11 tys. przyłączy, które po zsumowaniu tworzą ponad 200 kilometrowy odcinek sieci, a które sukcesywnie należy przeglądać i wymieniać. W roku 2007 wykonano modernizację 69 przyłączy o łącznej długości 2227 metrów. W roku  obecnym długość wyremontowanych przyłączy ma wzrosnąć do 3000 metrów.

Czytaj dalej

Wysterowany koniec prac na ulicy Miodowej

W pełni zakończyła się wymiana trzystumetrowego odcinka sieci wodociągowej na ulicy Miodowej. Jak zgodnie twierdzą pracownicy MPWiK, założeniem zrealizowanego zadania było usprawnienie dostarczania wody pitnej do posesji znajdujących się na końcu ulicy Miodowej oraz uporządkowanie układu sieci zasilającej.
Jak rozumieć uporządkowanie układu sieci zasilającej?
Otóż większość budynków znajdujących się na końcu ul. Miodowej zasilana była w wodę siecią wodociągową o tzw. układzie "pajęczym". Oznaczało to, iż istniejące budynki oraz nowopowstałe zostały podłączane do rurociągów znajdujących się na pobliskich, sąsiadujących działkach. Często do rurociągów o mniejszych przekrojach - wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK - Obecnie mieszkańcy mogą już korzystać z prostszego, przebudowanego i zwiększonego pod względem średnicy układu zasilającego w wodę pitną budynki, a biegnącego wzdłuż wydzielonej drogi dojazdowej.
Wysterowany koniec prac na ulicy Miodowej
€20.00

Czytaj dalej