Dzień Otwarty jaworznickich wodociągów


W minioną sobotę w przeddzień obchodów Światowego Dnia Wody, który od 16 lat przypada w dniu 22 marca, odbył się Pierwszy Dzień Otwarty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Dzień, w którym mieszkańcy od kuchni mogli zapoznać się z pracą Spółki, a dokładnie z tajnikami produkcji, dystrybucji oraz z techniką badania wody i oczyszczania ścieków.
- Organizując nasz Dzień Otwarty, otwierając swe bramy dla mieszkańców pragnęliśmy niejako włączyć się w obchody Światowego Dnia Wody. Chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji na temat naszej pracy, naszej wody oraz zapoznać mieszkańców z naszymi planami rozwojowymi na przyszłość. Tegoroczne hasło Dnia Wody związane z wodami transgranicznymi, przepływającymi przez państwa ze sobą sąsiadujące można śmiało przełożyć na nasze jaworznickie realia. Choćby na przykładzie rzeki Biała Przemsza, która to płynie przez kilka miast,  między innymi przez Jaworzno, a dla której MPWIK wraz z miastem prowadzi poważną inwestycję związaną z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, a nie jak dotychczas bezpośrednio do niej - mówi prezes MPWiK Józef Natonek.

Czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Wody


22 marca każdego roku przypada termin obchodów Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji 47/193 z 22 grudnia 1992 roku.

Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie wpływu gospodarki wodnej na kondycje gospodarczą i społeczną państw członkowskich oraz zwrócenie szczególnej uwagi na racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz przestrzeganie głównej zasady przyjętej przez państwa Unii Europejskiej, zawartej w Europejskiej Karcie Wodnej, która mówi, że: „Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie"
Do 22 marca 2009 w Istambule potrwa V Światowe Forum Wody (5th World Water Forum). Obchody Międzynarodowego Dnia Wody co roku odbywają się pod innym hasłem – w roku 2009 motywem przewodnim są wody transgraniczne. Wedle danych ONZ, aż 263 rzeki przekraczają granice jednego kraju. Oznacza to , że zasoby wody stanowią wspólne dobro, a zanieczyszczając rzeki przyczyniamy się do degradacji środowiska także u naszych sąsiadów.

Czytaj dalej

Ścieki powędrują do oczyszczalni


Rozpoczął się kolejny etap prac ekologicznej inwestycji w rejonie ulicy Batorego/ Dąbrowskiego. Wedle założeń jeszcze w tym roku nieczystości płynne z takich dzielnic jak Szczakowa, Długoszyn, Niedzieliska znajdą swe odprowadzenie do oczyszczalni Jeleń Dąb.  Odciążając tym samym Białą Przemsze, do której obecnie są one kierowane. Zrealizowanie inwestycji ma jeszcze jeden kluczowy cel – zniesienie kosztownych opłat środowiskowych jakie MPWiK był zmuszony odprowadzać do  Urzędu Marszałkowskiego.
Zakres przyjętych prac w ramach tej inwestycji jest rozbudowany. Na chwilę obecną udało się już osadzić główny zbiornik tłoczni wraz ze studzienkami i odcinki kolektora tłocznego. Przebudowano także wodociąg w rejonie ulicy Batorego i Dąbrowskiego, jednak czeka on na przełączenie, próbę szczelności i badania jakościowe wody, które są niezbędne przed rozpoczęciem eksploatacji wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK

Czytaj dalej

Przygotowania do przebudowy ulicy Słowackiego


Już niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy Słowackiego. Kompleksowa modernizacja obejmować będzie wymianę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz nawierzchni jezdni i chodników. Prace najprawdopodobniej zostaną podzielone na dwa etapy i będą elementem prestiżowego projektu realizowanego przez miasto „Rynek Od.Nowa”.
Tak jak to miało miejsce przy remoncie ulicy Sławkowskiej tak i w tym przypadku za wymianę sieci odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a za wymianę nawierzchni Miejski Zarząd Dróg i Mostów - jednak tylko na górnym odcinku ulicy.

Czytaj dalej

Mogą nastąpić chwilowe braki wody


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie informuje, że z uwagi na konieczność wykonania przełączeń zmodernizowanych rurociągów magistralnych w ramach IV Etapu Miasto Twarzą do Autostrady, na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi/Grunwaldzka oraz Królowej Jadwigi/Farna, w dniach 11 do 20 marca mogą wystąpić wahania ciśnienia wody w kranach oraz chwilowe jej braki. Te różnice mogą być odczuwalne dla mieszkańców osiedli Tadeusza Kościuszki, Wandy, Insurekcji Kościuszkowskiej, Olszewskiego, Górniczego oraz dla budynków znajdujących się w pobliżu siedziby PZU przy ul. Grunwaldzkiej.

Czytaj dalej