UWAGA! WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA !

UWAGA!

WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA

W wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na podstawie bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wewnętrzne laboratorium Spółki wodociągowej stwierdziło punktowe zmiany jakości wody w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w stosunku do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W związku powyższym Wodociągi Jaworzno sp. z o. o. podjęły działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody poprzez płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej. Obecnie, do momentu uzyskania prawidłowych parametrów, woda w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, a dokładnie w ulicach: Wodna, Wiśniowa, Owocowa, Kolonijna, Emilii Plater, Wyspiańskiego nadaje się do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Woda nie nadaje się do spożycia.

Do czasu przywrócenia prawidłowych parametrów, woda pitna będzie dostarczana mieszkańcom dzielnicy beczkowozem lub w aseptycznych workach. Prosimy o przestrzeganie powyższych uwag. Niezwłocznie poinformujemy mieszkańców powyższych ulic o poprawnych i ustabilizowanych wartościach dostarczanej wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

Tanie podlewanie - montaż wodomierza grodowego

Dbasz w sezonie letnim o swoje uprawy? Podlewasz duży ogród i chcesz zmniejszyć koszty podlewania terenów zielonych oraz zaoszczędzić na opłatach za odprowadzanie ścieków? Zainstaluj wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie wraca do kanalizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, wodomierz odliczający wodę bezpowrotnie zużytą odbiorca instaluje na własny koszt. Montaż można wykonać osobiście lub zlecić profesjonalnej firmie z zachowaniem wytycznych zawartych w wydanych przez Wodociągi warunkach technicznych tzn. wodomierz przeznaczony do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować na instalacji wewnętrznej, jako podlicznik wodomierza głównego. Punkt poboru wody należy umieścić na zewnątrz budynku, natomiast sam wodomierz należy zainstalować wewnątrz budynku w miejscu o swobodnym dostępie. Należy zainstalować wodomierz przystosowany do montażu modułu radiowego obsługiwanego przez tutejsze przedsiębiorstwo wodociągowe, a przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające.

Od 01.10.2020r. powyższą usługę można także zlecić Wodociągom Jaworzno. Wystarczy złożyć w siedzibie Spółki wniosek o wydanie warunków technicznych zabudowy wodomierza ogrodowego oraz wniosek na zlecenie wykonania tejże usługi. Wszystkie wymagane dokumenty można przekazać:

  • mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego przez https://ebok.wodociagi.jaworzno.pl
  • listownie na adres Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno.

Po zaakceptowaniu terminu realizacji, pracownicy Spółki dostarczą warunki techniczne, wykonają usługę montażu wodomierza ogrodowego oraz dokonają odbioru technicznego. A po zawarciu stosownej umowy wskazania wodomierza ogrodowego będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości. Cennik kompleksowej usługi montażu wodomierzy ogrodowych dostępny jest na stronie internetowej. Wszelkie dodatkowe informacje w przedmiotowym temacie można uzyskać pod nr tel. 32 3186028.

 

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”

Od października gmina Jaworzno sama zorganizuje odbiór odpadów od mieszkańców.

Jaworzno jako jedno z pierwszych miast w Polsce zmienia system odbioru odpadów.  Miasto samo zorganizuje zbiórkę odpadów od mieszkańców. W imieniu miasta operatorem i wykonawcą usługi będą Wodociągi Jaworzno. W tym kierunku podjęto szereg działań i zobowiązań. Usługa ma zacząć obowiązywać już od października 2020 r., a sami mieszkańcy mają zyskać przede wszystkim na jakości.

Skąd decyzja o samodzielnym gospodarowaniu odpadami? Jak tłumaczy Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, jest ona spowodowana zmieniającymi się warunkami rynkowymi i poprzedzona rzetelną analizą prawno-finansową wykonaną przez organy i jednostki gminne.

Dziś stajemy przed koniecznością powrotu do organizacji usług miejskich – odbioru śmieci, odśnieżania, koszenia, sprzątania. Dwie dekady temu Jaworzno sprywatyzowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I dziś tej firmy już nie ma – jest w trakcie likwidacji. Liberalny eksperyment nie sprawdził się w dłuższej perspektywie. Okazało się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a outsourcing usług okazał się pułapką. Zamiast rzeczywistej konkurencji potworzyły się monopole, które niebotycznie windują dziś ceny, niestety  mechanizm konkurencyjności tu nie zadziałał -mówi Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Dlatego gmina będzie przejmować i brać odpowiedzialność kolejno za odbiór śmieci, sprzątanie i odśnieżanie miasta. Ze względu na zbliżające się zakończenie umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym wykonawcą, jaworznickie Wodociągi będą wykonywały tę usługę już od października tego roku – dodaje Prezydent.

Wodociągi Jaworzno do nowego powierzonego im zadania przygotowywały się blisko 2 lata. W pierwszej kolejności złożyły stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, umożliwiające rejestrację i świadczenie przedmiotowej działalności. Kolejnym krokiem był zakup nieruchomości, która z uwagi na położenie i uwarunkowania prawne umożliwiałaby utworzenie odpowiedniej bazy. Wybór padł na teren poprzednio należący do spółki MPO. Następnie 27 marca br. firma podpisała umowę na zakup i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy trafiły do Spółki oraz zostały zaprezentowane końcem września.

Podpisana umowa na dostawę nowoczesnych śmieciarek na kwotę ponad 17 mln zł netto obejmowała m. in. 10 śmieciarek trzyosiowych z zabudową jednokomorową, w tym jedną z myjką, śmieciarkę do gabarytów, dwie śmieciarki z zabudową bębnową na bioodpady oraz samochody ciężarowe: skrzyniowe, hakowe i bramowe. Wszystkie pojazdy zasilane są gazem CNG, co wpisuje się w przyjętą strategię miasta dotyczącą ekologicznego transportu. Śmieciarki są ciche, zwrotne, a co za tym idzie ograniczą emisję CO2 do środowiska. Liczymy więc, że świadczony przez nas odbiór odpadów będzie ekologiczny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców - tłumaczy Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Zakup śmieciarek oraz organizacja bazy to nie jedyne kroki poczynione przez spółkę w celu przejęcia i świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Przed wakacjami zawarta została również umowa pomiędzy Wodociągami Jaworzno i Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych dotycząca odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania. Umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi ponad 33 mln zł. Umowa zawarta z miastem przewiduje również dostawę pojemników na odpady do zabudowy wielorodzinnej. W tym celu zakupiono prawie 2,5 tysiąca takich pojemników, które w najbliższym czasie będą sukcesywnie wymieniane. Dzięki przejęciu tej działalności przez Spółkę wodociągową, której właścicielem w 100% jest Gmina,   zatrudnienie w niej znalazło blisko 70 nowych osób. Głownie wykwalifikowanych kierowców i ładowaczy.

Wszystko więc wskazuje na to, że początkiem października pierwsze samochody z logo Wodociągów wyjadą na jaworznickie ulice. Wszystkim nam realizującym to zadanie przyświeca jeden cel: nowa jakość w odbiorze odpadów. Dołożymy wszelkich starań, aby go zrealizować.

Władze Wodociągów nie ukrywają, że nowa usługa jest dla firmy potężnym wyzwaniem. Liczą również w tym zakresie na pomoc mieszkańców, przede wszystkim przez przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów, tak aby wspólnie osiągnąć zakładany efekt ekologiczny.

Jaworzno po raz kolejny z tytułem ECO-MIASTO. Miasto doceniono za projekt związany z utylizacją farmaceutyków ze ścieków.

Jaworzno, Kraków, Bydgoszcz, Aleksandrów Łódzki, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Gdynia, Jarocin, Gdańsk oraz Polkowice - to laureaci 7. edycji konkursu ECO-MIASTO. Miasta te nagrodzono w kategoriach gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zieleń miejska, gospodarka odpadami oraz zrównoważona mobilność. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostały dwie nagrody - jedna dla ośrodków z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jaworzno oraz Kraków zostały nagrodzone w kategorii gospodarka wodna. Oba miasta zostały docenione za kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej oraz na rzecz ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej. Kraków stawia też na zwiększanie powierzchni retencyjnej oraz intensywną edukację mieszkańców. Jaworzno wyróżniło się z kolei m.in. zaangażowaniem w projekt badawczo-naukowy, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat usuwania farmaceutyków ze ścieków komunalnych w taki sposób, by procesom tym nie towarzyszyło powstanie substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.

Po raz pierwszy laureatem konkursu ECO-MIASTO Jaworzno zostało już w 2017 roku. Wówczas nasze miasto zdobyło I miejsce w kategorii mobilność zrównoważona

http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/4234/i_miejsce_jaworzna_w_konkursie_ecomiasto.html

Celem ogólnopolskiego projektu ECO-MIASTO, którego celem jest promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju miast i nagradzanie ośrodków miejskich najlepiej realizujących tę ideę. ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i internetowy dziennik Teraz Środowisko, którego ważną częścią jest konkurs dla polskich miast. Partnerami strategicznymi 7. edycji projektu są BNP Paribas, Ceetrus, Fundacja Veolia, Renault Polska.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na https://www.eco-miasto.pl/ktore-miasta-dolaczyly-do-grona-zwyciezcow-konkursu-eco-miasto/