Szamba w Byczynie do kontroli

Początkiem sierpnia ruszyły kontrole posesji w dzielnicy Byczyna. Wzorem lat ubiegłych mieszkańców dzielnicy odwiedzą funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikami wodociągów. Kontrola związana jest z obowiązkiem utrzymania przez mieszkańców czystości na terenie swojej posesji m.in. poprzez podłączenia jej do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Oprócz szamba i ścieków Strażnicy Miejscy sprawdzą także umowy na wywóz i segregację odpadów, a także jakość stosowanego opału.

Do skontrolowania z terenu Byczyny wytypowanych zostało kilkaset posesji, których właściciele nie wypełnili jeszcze ustawowego obowiązku podłączenia się do kanalizacji, która to w dzielnicy działa od 2018 roku. Sprawdzana będzie między innymi szczelności szamb oraz ich regularne opróżniane – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Posesje, które nie dopełniły obowiązku podłączenia się do kanalizacji, podczas kontroli muszą okazać się m.in. dokumentami potwierdzającymi wywóz ścieków adekwatny do ilości poboru wody oraz dokumentami poświadczającymi, że zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) spełnia wymagania zawarte w przepisach budowlanych m.in. potwierdzenie szczelności i okresowych przeglądów zbiornika.

Kontrole potrwają kilka najbliższych tygodni. Niezdecydowani mieszkańcy Byczyny, wciąż mogą skorzystać z działającego od kilku lat na terenie miasta systemu dopłat. Na budowę przyłącza można otrzymać dotację w wysokości 50% jego wartości, jednak nie więcej niż 2000 zł. Oprócz tego przyłącz na preferencyjnych i korzystnych warunkach może zostać wykonany przez firmę wodociągową – dodaje Grucel.

W przypadku zlecenia usługi Wodociągom Jaworzno, sprawy dokumentacyjne związane z budową przyłącza prowadzone są przez przedsiębiorstwo. Dodatkowo Wodociągi na swoją usługę udzielają 10-letniej gwarancji. Również płatności rozkładane są na dogodne raty. Osoby niepodłączone mogą także przyłącz wykonać we własnym zakresie.

Przypominamy o zmianie ceny wody

Szanowni Klienci!

Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE przyjęło rok temu tj. 25 lipca 2019 roku, taryfę za wodę i ścieki na lata 2019 - 2021. Zgodnie z ww. taryfą z dniem 25 lipca 2020 r. cena wody na terenie Miasta Jaworzno ulega podwyższeniu o 10 groszy, natomiast cena ścieków pozostaje bez zmian.

Opłaty abonamentowe pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy (2019/2020/2021), a w roku 2021 obowiązywać będą te same stawki za wodę i ścieki co w roku bieżącym.

Z pełną treścią taryfy można zapoznać się na stronie www.wodociągi.jaworzno.pl w zakładce „Cennik usług” lub bezpośrednio pod tym linkiem 

Cena wody i ścieków obowiązująca od 25 lipca 2020 woda: 5,75 zł za 1m3, ścieki 9,85 zł za 1 m3. Razem 1 m3 wody i ścieków 15,60 zł. Opłaty abonamentowe bez zmian. 

 

* w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.

 

Prace remontowe oczyszczalni na ukończeniu. Trwa rozruch nowych urządzeń.

Od połowy czerwca, po dostarczeniu i zamontowaniu wszystkich urządzeń technicznych, prowadzony jest rozruch oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Kończące się zadanie to jedna z większych inwestycji związana z modernizacją obiektów technicznych należących do jaworznickiej spółki wodociągowej.

Zmierzające ku końcowi prace to już II etap przebudowy i unowocześniania oczyszczalni, do której średnio w ciągu doby z terenu całego miasta dopływa około 16 tys. m3 ścieków. A będzie ich jeszcze więcej bowiem rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a tym samym podłączania do niej nowych gospodarstw domowych wciąż trwają.

Decyzja o modernizacji oczyszczalni, zapadła z dwóch względów. Po pierwsze oczyszczalnia pracowała nieprzerwanie od 20 lat i część urządzeń mechanicznych wymagało wymiany. Po drugie  zwiększona ilość ścieków, która już napływa z nowych skanalizowanych dzielnic (Ciężkowic, Pieczysk, Góry Piasku, Długoszyna, Warpia, Borów, Jelenia, Byczyny), musi zostać oczyszczona na prawidłowym poziomie, dostosowanym do zaostrzających się przepisów. Jednym słowem ścieki wypływające z oczyszczalni do środowiska, w tym przypadku do rzeki Przemszy, muszą uzyskać odpowiednie parametry czystościowe i jakościowe. Dodatkowo dzięki zmodernizowaniu stacji odwadniania osadów będziemy wytwarzali mniej odpadów na oczyszczalni ścieków.  – tłumaczy Joanna Stepa Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

Zakres II etapu przebudowy oczyszczalni związany był z remontem części mechanicznej tj. hali krat, komory wlotowej, pompowni, piaskownika oraz części osadowej tj. zbiorników i pompowni osadu wraz ze stacją odwadniania i higienizacji osadu. Natomiast zakończony w 2015 roku I etap, obejmował remont i rozbudowę części biologicznej oraz hermetyzację osadnika wstępnego, aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Oba etapy uzyskały dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. Koszt każdego z etapów to  blisko 19 mln zł. Liczymy, że wspomniany rozruch zakończy się powodzeniem i już w najbliższych tygodniach Jaworzno będzie mogło poszczycić się oczyszczalnią na światowym poziomie, spełniającą wysokie standardy unijne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Wodociągi Jaworzno na czas trwania epidemii do odwołania zawiesiły bezpośrednią obsługę Klienta w swojej siedzibie przy ul. św., Wojciecha 34.

Powyższe rozwiązanie nie ma wpływu na ilość oraz termin realizowanych spraw bowiem wszelkie sprawy związane m.in. z: warunkami technicznymi, przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożeniem wniosku na wymianę, legalizację wodomierza jak również sprawdzeniem rachunków za wodę i ścieki można załatwić zdalnie, bez wychodzenia z domu:

  • mailowo, pobierając stosowny wniosek ze strony internetowej i wysyłając go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie, dzwoniąc do spółki*:

Centrala: 32 318-60-00

Sekretariat: 32 318-60-12

Montaż i wymiana wodomierzy: 32 318-60-28

Punkt obsługi umów: 32 318-60-27

Remont i budowa przyłączy wodociągowych: 32 318-60-32

Budowa nowych przyłączy kanalizacyjnych: 32 318-61-40

Jednostka Realizująca Projekt: 32 318-60-74

Warunki techniczne: 32 318-60-44/49

*pełny wykaz dostępny jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

  • rejestrując się w serwisie e-BOK (dostępnym także na stronie spółki), można zrealizować/sprawdzić kwestie związane z rozliczeniem faktur za wodę i ścieki.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za wyrozumiałość, apelujemy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych i zapraszamy do korzystania z zaproponowanych, zdalnych form obsługi Klienta.

Pilotażowa stacja do usuwania farmaceutyków wznawia pracę

Po blisko trzy miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, wznawia swoją pracę stacja naukowo badawcza zlokalizowana na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie. Jej głównym celem i założeniem jest ozonowanie ścieków oczyszczonych z zamiarem redukcji z nich farmaceutyków na poziomie 80-90% przy całkowitym braku powstawania substancji kancerogennych.

Pod koniec 2019 zamontowano i skalibrowano wszystkie urządzenia oraz elementy wchodzące w skład całego układu technologicznego stacji badawczej. W tym czasie w specjalnych stalowych kontenerach, postawionych przy korycie wylotowym ścieków oczyszczonych, zamontowano instalację składającą się m.in. z: filtrów piaskowych i węglowych, lamp UV, układu hydraulicznego, przetwornic do produkcji ozonu, sterowników oraz zbiorników kontaktowych, w których to zachodzi proces dawkowania i mieszania się ozonu z oczyszczonymi ściekami.

Ten pionierski układ do usuwania farmaceutyków, w swej budowie wykorzystuje tylko energię elektryczną, eliminując jednocześnie konieczność stosowania sztucznych związków chemicznych w procesach pogłębionego oczyszczania ścieków. Proces ozonowania uzależniony jest od różnych warunków technicznych: zmienności przepływów, temperatury, mętności ścieków stąd też obecnie, w wyniku przestoju spowodowanego sytuacją wirusową w kraju, na nowo musimy ustalić dawkowanie i zapotrzebowanie na ozon - tłumaczy Joanna Stepa Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

W styczniu 2020, tuż po zabudowaniu stacji, pracownicy Wodociągów Jaworzno rozpoczęli systematyczny pobór i analizę próbek ścieków przed i po procesie ich ozonowania. Jednak musiał on zostać przerwany.

Wyniki z dwóch pierwszych miesięcy funkcjonowania stacji wskazywały na optymistyczną tendencję redukcji takich farmaceutyków, jak sulfametoksazol i diklofenak ze ścieków. Od początku czerwca 2020 ponownie uruchomiliśmy stację, wznawiając tym samym codzienny pobór próbek ścieków. Na te wyniki oraz ich ogólną analizę naukową, dokonaną przez ekspertów z dziedziny chemii, procesów ozonowania i technologii oczyszczania ścieków będziemy musieli jednak poczekać kilka najbliższych tygodni – dodaje Joanna Stepa Technolog Ścieków w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

Ten pierwszy w Polsce program badawczy realizowany jest przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt ma trwać 2 lata. Uczestnicy projektu tj. pracownicy Wodociągów i firmy Wofil oraz zespół naukowo badawczy przewidują, że do tego czasu możliwe będzie wypracowanie pilotażowego i skutecznego procesu oczyszczania ścieków z farmaceutyków, opartego głównie na ich ozonowaniu. Co ważne, procesu który posłuży za wzór do opracowania ogólnopolskich przepisów oraz norm i który z powodzeniem będzie mógł być stosowany i zaadoptowany na innych oczyszczalniach ścieków komunalnych.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie beneficjent Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.